Versiunea in limba romana

English version

Romanian

English

  

REVISTA

TEHNOLOGIILE ENERGIEI

producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice şi termice

 

Revistă tehnico-ştiinţifică editată de ICEMENERG

 

Revistă acreditată de CNCSIS la categoria B

 

   Revistă cu apariţie  lunară, în format A4, având cca 40 pagini /număr.

    A fost fost înfiinţată în 1968 şi de atunci apare neîntrerupt.

   

    Profilul revistei 

   Revista Tehnologiile Energiei publică articole tehnico-ştiinţifice originale, referitoare la întregul circuit al energiei electrice şi termice: producere, transport, distribuţie şi consum, la protecţia mediului în energie, la sursele de energie regenerabile.

 

    Articolele conţin rezultate din cercetare - dezvoltare - inovare - demonstrare teoretică şi aplicativă, efectuată în cadrul programelor de cercetare naţionale şi internaţionale,  tehnologii inovative,  concepţii şi soluţii noi, realizări practice, experienţe de exploatare, aspecte legate de legislaţie în energie, politici şi strategii energetice,  informaţii tehnico-ştiinţifice, informaţii provenind de la asociaţiile profesionale de profil  WEC,  CIGRE, etc.

 

 

 
     Cuprinsul: 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
   
     Rezumatele: 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 

 

 Date de identificare şi de contact :

 

     ISSN 1224-1113    de la apariţie  până la 31.12.2006

     ISSN 1842-7189    de la 01.01.2007 până în prezent

 

 

COLECTIVUL DE REDACŢIE :

 

prof.dr.ing. Dan Zlatanovici - redactor şef

 

Ramona Vasiliu  - editor

 

 Tel.:+ 4021 346 52 41

 

Tel: + 4021 346 47 44

E-mail: danz@icemenerg.ro

Tel: + 4021 346 27 72 / 208

Redacţia:

Editura ICEMENERG
B-dul Energeticienilor nr.8, 32092, Bucureşti,
sector 3

Tel. şi fax: + 4021
346 27 04

E-mail:  danz@icemenerg.ro ,

ramona@icemenerg.ro

 

Web: www.icemenerg.ro

 

Tiparul executat la Editura ICEMENERG

Coperta realizată la Rapidocolor - Bucureşti

Tel.: + 4021 347 29 28, +4021 347 29 37 

Fax: + 4021 347 09 30

E-mail: rapidocolor@rdsmail.ro

 

 

 

Tehnoredactare computerizată: Ramona Vasiliu

Informaţii, abonamente, publicitate: 

Ramona Vasiliu

Tel: + 4021 346 27 72 / 208

 

Tel: + 4021 346 27 69 / 208

Tel: + 4021 346 27 72 / 208

Fax: + 4021 346 27 04

E-mail: ramona@icemenerg.ro

 

 

 

     Abonamentele se pot face prin dispoziţie de plată sau mandat poştal trimis pe adresa editorului.

     Se pot face abonamente şi prin plata direct la sediul editorului.

     CONT BANCAR: RO 77BRDE450SV40968414500 - BRD SMCC,

                                  RO 22BRMA0700070545200000 - BANCA ROMÂNEASCĂ SMB

 

 

Procesul de recenzare (peer-review):

 

  -   Articolele se primesc la colectivul de redacţie prin e-mail sau pe suport electronic;

  -   Articolele sunt analizate de colectivul de redacţie, dacă se încadrează în profilul revistei şi dacă

      respectă condiţiile de structură (titlu şi rezumate bilingve, nr. minim + maxim de pagini,

      diacritice, bibliografie etc.);

  -  Articolele sunt distribuite la câte doi referenţi ştiinţifici, în funcţie de domeniul specific, membrii

     ai Colegiului de redacţie;

  -  Referenţii ştiinţifici analizează conţinutul tehnico-ştiinţific al articolului şi, dacă este cazul, fie  fac

     autorului eventuale propuneri de modificări, fie propun nepublicarea  acestuia;

  -  Fişa de recenzie a articolului, conţine opina recenzorului despre: încadrarea în tematica revistei,

     calitatea stiintifica , nivelul contributiilor originale, corectitudinii structurii, a exprimarilor, etc.

  -  În continuare,  dacă autorul este de acord cu modificările propuse de referent şi le operează,

     articolul este promovat la tehoredactare;

  -  Colectivul de redacţie stabileşte cuprinsul numărului curent al revistei.

 

Colegiul de redacţie

   Colegiul de redacţie este format din personalităţi importante ale domeniului energetic din instituitele de cercetare, companiile de electricitate, din facultăţile de profil, din asociaţiile profesionale. De asemenea au fost cooptaţi specialişti din cele două ţări în care se difuzează revista. Corespondenţa cu aceştia se face prin e-mail. Când sunt solicitaţi pentru a recenza articole acestea se  transmit, prin e-mail. Lista colegiului de redacţie se publică în fiecare an, numai în numărul  12.
    Componenţa
  Colegiului de redacţie şi a referenţilor ştiinţifici se aprobă de Consiliul Ştiinţific al ICEMENERG.

 

Colegiul de redacţie

 

 

Istoric :

 

      Revista TEHNOLOGIILE ENERGIEI - producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice şi termice, a fost fondată în anul 1968 de către Oficiul de Informare şi Documentare Energetică (OIDE)  din cadrul Ministerului Energiei Electrice (MEE) sub numele PRODUCEREA, TRANSPORTUL ŞI  DISTRIBUŢIA ENERGIEI  ELECTRICE ŞI TERMICE. În primul an, revista a apărut trimestrial. Din 1969 până în prezent, revista a avut o periodicitate lunară.

      În anul 1974, ICEMENERG, înfiinţat prin unirea ICENERG cu IRME, a preluat OIDE de la MEE sub denumirea de Centrul de Informare şi Documentare Energetică (CIDE) şi a preluat şi editarea şi tipărirea acestei  reviste.

      În anul 1998, când ICEMENERG a fost externalizat din RENEL, CIDE s-a transformat în Oficiul de Documentare Energetică (ODE). În anul 2003 s-a înfiinţat în cadrul acestui oficiu, Editura ICEMENERG. În anul 2007, ODE s-a reorganizat şi a devenit Editura ICEMENERG.

      Începând din anul 1998, revista apare în condiţii grafice îmbunătăţite (hârtie de calitate bună, coperţi color) şi toate articolele au şi un rezumat în limba română. Din anul 2004, cuprinsul şi rezumatele se publică bilingv: română şi engleză. 

      În anul 2005, Colegiul de Redacţie a hotărât să schimbe denumirea revistei. Astfel, pentru început,  s-a adăugat la vechiul titlu, cu litere mici, sintagma “tehnologiile energiei”. În anul 2006, constatându-se că abonaţii au receptat bine această sintagmă, s-a trecut la noua denumire a revistei,  TEHNOLOGIILE ENERGIEI, păstrându-se ca subtitlu vechea denumire.

      În toată perioada de existenţă revista a fost editată  în format A4, având cca 40-45 pagini pe număr. În ultimii ani, numerele 7-8 şi respectiv 11-12 apar comasate cu având 76-78 pagini fiecare, din cauza concediilor şi a zilelor libere de sfârşit de an. Începând cu 2007 s-a revenit la sistemul cu 12 numere distincte.

     Revista s-a tipărit integral la ICEMENERG. Numai coperţile color se tipăresc la o tipgrafie specializată.