Cuprinsul:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

   

Rezumatele:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 

 

CUPRINS  GENERAL   2006

 

 

CUPRINS 1

 

V. Vaida

Probleme actuale privind funcţionarea grupurilor energetice de mare putere în condiţiile funcţionării SEN interconectat cu UCTE

2

S. Palaş, N. Begleţ

Studiu exergoeconomic de rentabilitate a funcţionării unei centrale termoelectrice

11

N. Mihăilescu, S. Alexiu

Sisteme expert pentru conducerea turbinelor cu abur din CET-uri

18

L. Cioroianu, L. Lăcătuşu, G. Cioroianu, G. Damian

Materiale noi anticorozive pentru protecţia interioară a rezervoarelor de acid clorhidric din staţiile de tratare chimică a apei din centralele electrice

30

D. Zlatanovici

Informaţii CIGRE:Lista rapoartelor acceptate pentru sesiunea CIGRE 2006 de la Paris,partea I

34

C.-M. Tudorică

Inginerul Ştefan Georgescu-Gorjan la centenar

44

 

 

CUPRINS 2

 

O. Pop, I. Radu,

C. Bulugioiu

Creşterea eficienţei energetice şi reducerea impactului asupra mediului la arderea cărbunelui

2

D. Zachia, N. Păunescu

Centrală hidroelectrică cu acumulare prin pompare - element de siguranţă în funcţionarea SEN

10

S. Ghiţă, D. Dina

Securitatea nucleară la CNE Cernavodă

14

K. Hattori,

K. Takahashi, K. Ide,

K. Kobashi, H. Okabe,

T. Watanabe

Calculul temperaturii într-un turbogenerator de mare putere, cu bobine ROEBEL multistrat cu transpoziţie

20

V. Gherghina, Z. Frăţilă, G. Herescu, G. Darie

Principii metodologice de calcul pentru determinarea consumurilor proprii tehnologice din centralele termoelectrice

26

L. Cioroianu, L. Lăcătuşu, G. Cioroianu, C. Costea

Material compozit pentru lagărele hidroagregatelor

30

D. Zlatanovici

Informaţii CIGRE: Lista rapoartelor acceptate pentru sesiunea CIGRE 2006 de la Paris,           partea a II-a

35

G.-A. Stoleru

Recenzie - who's who în domeniul energiei din România

40

 

 

CUPRINS 3

 

V. Ionescu, L. Palade

Rolul pieţei pentru ziua următoare în descoperirea preţului şi în echilibrarea sistemului. Siguranţa şi concurenţa: primele rezultate ale tranzacţionării

2

C. Hudon, M. Chaaban,

J. Leduc, D.N. Nguyen

Utilizarea măsurării distribuţiei temperaturilor pentru explicarea cauzelor defectării înfăşurării statorice a generatoarelor

6

C. Diţescu, I. Ilie

Creşterea siguranţei în funcţionare a grupurilor energetice nr.7 şi 8 din SE Işalniţa,  prin calificarea ca furnizor de servicii tehnologice de sistem

12

C. Bălăşoiu, C. Diţescu,

S. Alecu, I. Ilie

Tehnologii moderne de ardere a lignitului, în contextul pieţei liberalizate de energie electrică

19

N. Mihăilescu, S. Alexiu

Modelarea matematică a diagramelor de corecţie pentru turbinele cu abur

24

O. Ţuţuianu

Echilibrarea balanţei carbonului în atmosfera mediului urban

29

T. Ene, C. Diaconu,

Ch. Bărbulescu,

R. Voinea

Un management eficient al activelor din cadrul reţelei electrice de transport (RET) - factor determinant pentru siguranţa în funcţionare a SEN

34

D. Zlatanovici

Informaţii CIGRE: Lista rapoartelor acceptate pentru sesiunea CIGRE 2006 de la Paris, partea a III-a

39

 

 

CUPRINS 4

 

I. Pisc, E. Tunaru

Tehnologiile moderne, vectori de creştere a performanţelor economice şi de mediu la ciclurile clasice de producere a energiei electrice

2

V. Vaida,  F. Egyed,

V. Brânzea, A. Lengyel,

D. Popovici

Soluţii tehnice şi rezultate practice la reglajul primar al turbinei de 210 MW în vederea încadrării în cerinţele UCTE

5

H. Goia, E. Goia

Testarea reprezentativităţii unui eşantion statistic privind distribuţia GAUSS a timpilor de efectuare a unor lucrări de mentenanţă la un transportor cu bandă. Analiză de caz: banda nr.7A CET 1 Oradea

14

R. Ujiie, R. Arlitt,

H. Etoh

Aplicarea dinamicii de calcul a fluidelor (CFD) la optimizarea ventilaţiei – răcirii maşinilor electrice

17

M. Cârlan, I. Demeni,

A. Blaga

Un model decizional stochastic privind oportunitatea practicării mentenanţei la un transformator de putere

23

Gh. Gavrilă, F. Enache

Utilizarea metodelor simbolice pentru calculul tensiunii de PAS în cazul prizelor de pământ de diferite forme

27

S. Taina

Managerul - responsabilităţi în îndeplinirea rolului

37

 

 

CUPRINS 5

 

V. Postolatii, E. Bâcov,

I. Timofte

Dezvoltarea inter-conexiunilor sistemice între Moldova şi România şi rolul lor în majorarea nivelului de securitate energetică

2

V. Moldoveanu, I. Păun,

I. Rusu, I. Marin

Locul şi rolul Dispecerului Energetic de Distribuţie pe piaţa concurenţială de energie electrică

4

V. Gherghina, Z. Frăţilă, G. Herescu,

S.M. Geamănu, G. Darie

Sistem informatic pentru urmărirea şi analiza consumurilor proprii tehnologice din centralele termoelectrice (URMCPT)

11

V. Vaida, D. Popovici

Soluţii moderne de protecţie şi modernizare la generatoarele de mare putere

16

G. Ungureanu, I. Stoian, A. Balaj, Fl. Covaciu,

Cr. Ciulbea

Sistem de comandă şi control al instalaţiilor din cadrul serviciilor generale la centralele hidroelectrice

22

D.B. Guzun,

Gh. Comănescu, A. Dina

Analiza şi optimizarea soluţiilor de protecţie împotriva supratensiunilor asupra transformatoarelor de tensiune din reţeaua de distribuţie de 20 kV aferentă staţiilor CHE Şugag - CHE Gâlceag - SP Gâlceag

28

P.G. Lazaro

Pila de combustie - componentă esenţială a unei economii bazate pe hidrogen

34

 

 

CUPRINS 6

 

J. A. Cook, J. R. Michalec

Înlocuirea miezului statoric al generatorului 6 de la CONESVILLE utilizând pachete de tole preîmpachetate

2

A.-C. Şerban,

C.-S. Ionescu

Schimbările climatice şi impactul acestora asupra resurselor şi folosinţelor de apă

7

N. Miţo, B. Guzun

Utilizarea mai eficientă a energiei hidraulice pe Valea Sebeşului

11

P. Iancu, A. Pienaru,

D. Popescu

Protecţia captărilor de apă subterană

16

Gh. Voicu, M. Dumitru

Contribuţii la monitorizarea utilizării resurselor de apă din amenajările hidroenergetice pentru folosirea energetică şi alte folosinţe

21

C. Cobianu, A.G. Husu,

A. Cristea, O Nedelcu,

C. Sălişteanu,

D. Enescu

Climatizare solară cu absorbţie implementată în clădiri

28

A. Badea, T. Apostol,

C. Dincă

Analiza de inventar a  filierei de gaz natural cu utilizare în sectorul energetic

33

 

 

CUPRINS 7

 

A.Vlădescu, G. Giosanu,

E. Pop, D. Costea,

F. Breazu

Cererea de energie şi dezvoltarea economică a României. Soluţii de acoperire.

2

Gh. Georgescu,

V. Varvara

Calitatea energiei electrice în reţelele publice de distribuţie

8

O. Pop

Măsuri severe de reducere a emisiilor de SO2 aplicabile termocentralelor din România

14

A. Constantinescu,

D.P. Constantinescu

Metodele de efectuare a măsurătorilor în vederea realizării hărţilor de capacitate pentru amenajările hidrografice

19

C.V. Goia, M.L. Goia

Opinii privind optimizarea exploatării prizelor de pământ din staţiile electrice

24

L. Cioroianu,

G. Cioroianu,

G.-S. Damian,

G.C. Costea, A-M. Matei

Tehnologii şi materiale ecologice bazate pe cunoaştere pentru protecţia la foc cu aplicaţii sectoriale şi intersectoriale

29

 

 

CUPRINS 8-9

 

L. Lupului, V. Vasilevschi, M. Dumitrescu, V. Cozma, C. Vasilevschi

Piaţa pentru ziua următoare, o componentă dinamică a pieţei angro de energie electrică din România –  implementare şi efectivitate

2

P. Gheorghiescu

Situaţia actuală a amenajării de centrale hidro-electrice de mică putere în România, comparativ cu ţările europene

10

P. Ştefănescu

Opţiunea nucleară în secolul XXI ?

18

D. Ivana, C. Pasăre,

V. Petri

Soluţii financiare pentru reabilitarea sistemului de termoficare din muni-          cipiul Iaşi

22

D. Rotariu

Încălzirea centralizată în Europa

27

C. Bondar

Impacturi naturale şi antropice asupra oraşului port Sulina cu caracter de avertisment

36

C. Munteanu, V. ţopa,

T. Mureşan, A-M. Costin

Utilizarea stâlpilor LEA de înaltă tensiune pentru amplasarea antenelor de comunicaţii radio trunking

41

A-M. Stănescu,

A. Bantaş

Soluţii de consolidare a turnurilor de răcire în vederea prevenirii deteriorării în caz de cutremur

52

 

 

CUPRINS 10

 

C. Bulai, M. Rusu

Implementări pas cu pas ale modernizărilor grupurilor energetice (lucrări mici - efecte mari)

2

T. Chiulan

Soluţie software pentru monitorizarea on-line a transformatoarelor de putere

17

P. Gheorghiescu,

A. Gheorghiescu

Rolul acumulărilor hidroenergetice în apărarea împotriva inundaţiilor - atenuarea undelor de viitură. Studiu de caz: tranzitarea viiturii din 12-14 iulie 2005 prin amenajarea hidroenergetică a râului Siret

22

M. Pârvan, M. Mincu,

O. Uţă, S. Ionescu

Tehnici de examinare post-iradiere pentru evaluarea performanţei combustibilului nuclear CANDU

30

A-M. Stănescu,

L. Cioroianu,

D. Zlatanovici, A. Nicola

Soluţii noi, la nivelul standardelor europene, pentru siguranţa în funcţionare a conexiunilor cablurilor de cupru izolate, în exploatarea reţelelor şi instalaţiilor de joasă tensiune

37

 

 

CUPRINS 11-12

 

P. Gheorghiescu,

M. Stoican

Contribuţia centralelor hidroelectrice la acoperirea necesarului de energie şi servicii de sistem al pieţei regionale de electricitate

2

D. Zlatanovici,

R. Zlatanovici, D. Novac,

M. Regli,S.Bogdanovici

Aspecte privind determinarea randamentului la generatorul electric nr.6, modernizat, de la hidrocentrala Porţile de Fier I

11

C. Bulai, M. Rusu

Implementări pas cu pas ale modernizărilor grupurilor energetice (partea a II-a)

24

D. Zlatanovici

Descărcările parţiale în izolaţia înfăşurărilor statorice ale generatoareor electrice şi metode pentru măsurarea lor

39

A-M. Stănescu,

L. Cioroianu,

D. Zlatanovici, A. Nicola

Soluţii noi, la nivelul standardelor europene, pentru siguranţa în funcţionare a conexiunilor cablurilor de cupru izolate, în exploatarea reţelelor şi instalaţiilor de joasă tensiune (partea a II-a)

50

M. Cârlan, C. Hora,

M. Olteanu

Evaluarea fiabilităţii unui sistem tehnic nedecompozabil. Studiu de caz - reţea hidraulică

60

D.A. Croitoru,

F. Ionescu

Siguranţa în funcţionare a echipamentelor de calcul şi comunicaţii

66

Cuprins general (1-12/2006)

71

Înapoi la Revistă