Cuprinsul:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

   

Rezumatele:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 

 

TEHNOLOGIILE ENERGIEI

producerea,  transportul şi  distribuţia energiei  electrice şi termice

 

Rezumate 2012

   

1   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

 

Nr. 1 / 2012

 

Vasile RUGINĂ, BADEA - Certificatele albe - metodă de promovare a eficienţei energetice

 Unul dintre mecanismele recomandate de UE pentru sprijinirea creşterii eficienţei energetice este cel al certificatelor albe. Certificatele albe sunt documente care atestă faptul că a fost aplicată o anumită măsură de reducere a consumului de energie prin creşterea eficienţei energetice. Certificatele albe trebuie să fie aplicate în cadrul unui sistem care să prevadă anumite obligativităţi privind economiile de energie, precum şi mecanisme de schimb/comercializare a acestora.

Mai multe ţări europene au demarat în deceniul trecut aplicarea sistemului certificatelor albe pentru realizarea economiilor de energie. Se înregistrează diferenţe semnificative de la o ţară la alta în ceea ce priveşte concepţia şi aplicarea sistemului. Similitudinile existente explică eforturile Comisiei Europene de a unifica schemele existente în diferite ţări şi de a elabora un sistem unic european. Diferenţele explică dificultăţile în realizarea acestei unificări ş,i în final, renunţarea din partea Comisiei Europene la elaborarea unei directive speciale privind certificatele albe sau la includerea unor prevederi specifice de detaliu în propunerea noii directive de eficienţă energetică.

Există şi oponenţi ai sistemului certificatelor albe. În articol sunt prezentate observaţii critice dintr-un studiu recent al Fraunhofer Institute pentru Ministerul Federal al Economiei şi Tehnologiei.

Cuvinte cheie: certificate albe, eficienţă energetică, Directiva 2006/32/CE, economii de energie..

F. Vatră, A. Poida: Impactul promovării E-SRE în România în perioada 2005-2010

 În lucrare se face o scurtă descriere a sistemelor utilizate în ţările din Uniunea Europeană şi în România pentru promovarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie (RES-E) şi se prezintă o serie de date referitoare la impactul promovării RES-E în România în perioada 2005-2010 şi în primele opt luni ale anului 2011.

Cuvinte cheie: surse regenerabile de energie, sistem de promovare, certificate verzi.

W.G. Moor: Deteriorarea barei statorice a generatorului din cauza scânteilor de la vibraţii şi descărcărilor parţiale

 Lucrarea prezintă constatările care se pot face cu privire la deteriorările vizibile ale înfăşurării statorice a generatorului din cauza scânteilor de la vibraţii şi descărcărilor parţiale (scânteile de la vibraţii mai sunt denumite şi eroziune datorată scânteilor). În articol este prezentată dovada vizuală reală (care se poate observa pe barele statorice scoase) a ambelor mecanisme care produc deteriorări. Cauza principală a fiecărui mecanism de deteriorare va fi şi ea analizată împreună cu diferenţele specifice dintre ele. Mecanismul de deteriorare a izolaţiei barei statorice cel mai grav şi mai dăunător este reprezentat de producerea de scântei din cauza vibraţiilor, dar există dovezi şi cu privire la descărcările parţiale. Ambele mecanisme de deteriorare sunt comune pentru multe generatoare moderne, mari, de înaltă tensiune, răcite cu aer. Între aceste două mecanisme de defectare există diferenţe care prezintă o structură vizuală distinctă. Inspectarea cu un endoscop a înfăşurărilor furnizează indicaţii cu privire la gradul de deteriorare. Barele îndepărtate din aceste generatoare au fost atent examinate pentru a se izola deteriorarea şi a se corela cu inspecţiile endoscopice. Mecanismele de deteriorare vor fi descrise prin observaţie vizuală, fotografie cu rezoluţie înaltă, disecţie şi evaluare. Deteriorarea izolaţiei poate fi corelată cu numărul de ore de funcţionare a unităţii. Inspecţiile multiple au permis formularea unei curbe de regresie care indică o linie de timp pentru defectare. Din aceste generatoare mari, moderne, răcite cu aer, marea majoritate se defectează, sau trebuie să fie rebobinate înainte de a se defecta în primii zece ani de funcţionare. Sistemele obişnuite de izolaţie a înfăşurărilor statorice ale generatoarelor rezistă, în medie, treizeci de ani sau mai mult. Sistemele lor de izolaţie bazate pe vopsea epoxi se deteriorează prematur din cauza scânteilor de la vibraţii şi descărcărilor parţiale. Cauzele principale ale degradării izolaţiei sunt prezentate împreună cu soluţiile uşor disponibile care pot fi implementate pentru a prezenta această problemă ca parte a reparării înfăşurării.

Cuvinte cheie: scântei de la vibraţii, descărcări parţiale, eroziune de la scântei, generator, stator, înfăşurare, bară.

 L. Bursik: Simpozionul Cetamine® – amine formatoare de film în ciclul apă-abur –condensat din centrale

 În mai, 2010 a avut loc la Essen, Germania un eveniment tehnic important: Simpozionul cu tema Cetamine – Amine formatoare de film în ciclul apă- abur- condensat din centrale, organizat de firma BK Giulini GmbH – Water Solutions.

Evenimentul a atras un număr mare de specialişti din cadrul VGB, şi respectiv din domeniul exploatării generatoarelor de abur, precum şi fabricanţii de echipamente şi utilaje energetice.

S-au discutat şi detaliat aspecte importante în legătură cu utilizarea tratamentului de condiţionare cu amine formatoare de film la cazanele energetice, respectiv:

-          Diferenţele dintre standardele europene EN 12952-12; EN 12953-10 şi respectiv, reglementările germane TDR 611.

-          Studii de caz la cazanele de presiune mare.

-          Interacţiunea aminelor formatoare de film cu schimbătorii de ioni.

Cuvinte cheie: simpozion Essen, cetamine, amine, ciclu apă-abur.

 H. Topp, D. Steinbrecht, W. Hater, A. de Bache: Influenţa aminelor formatoare de film asupra transferului de căldură în timpul fierberii saturate

Aminele formatoare de film acţionează ca un fel de surfactanţi. Activitatea lor la suprafeţele metalice le conferă un potenţial teoretic de îmbunătăţire a transferului termic. Aditivii pentru apa de alimentare a cazanelor de abur, de tip anorganic nu au acest potenţial.

Este de presupus că reducerea tensiunilor superficiale dintre apa la fierbere şi abur poate produce – mai rapid şi mai intens – evaporarea.

Sunt comparate performanţele produselor BK Giulini - Cetamine (amine formatoare de film) cu tratamentele conventionale, respectiv: fosfat trisodic, fosfat şi hidrazina, la schimbarea tratamentului pe bază de fosfat, cu tratamentul cu Cetamine, în privinţa calităţii stratului de oxizi de la suprafaţa metalică, privind omogenitatea şi compactarea acestuia.

Cuvinte cheie: aditivi, cazan abur, amine, cetamine.

 

 

Nr. 2 / 2012

 

M. Bărbuţă, M. Ghiţulescu: Topten Max în contextul noii directive europene privind eficienţa energetică

 Politica energetică a autorităţilor trebuie să beneficieze de un sistem performant de comunicare care să asigure continuu contacte directe atât în plan orizontal între departamentele autorităţilor dar şi pe verticală de la consumatori către factorii de decizie. Comunicarea are rolul de a influenţa comportamentul oamenilor şi poate viza informarea, educarea sau creşterea motivaţiei pentru activităţile de îmbunătăţire a eficienţei energetice.

Astfel, ultimele documente europene, vin atât în sprijinul autorităţilor cât şi al populaţiei pentru desfăşurarea activităţilor de creştere a EE, asigurând cadrul legislativ motivant. În paralel, din fonduri UE, sunt finanţate proiecte în cadrul Programului Intelligent Energy Europe, de acţiuni suport pentru informare-conştientizare-educare a populaţiei (consumatorilor) cu privire la măsurile pe care aceştia le pot adopta pentru a economisi energie.

Proiectele TOPTEN finanţate în cadrul acestui program au avut o contribuţie importantă în ceea ce priveşte sprijinul informaţional acordat consumatorilor în orientarea acestora către produse electrice de înaltă eficienţă energetică.

Cuvinte cheie: eficienţă energetică, etichetă energetică, clasă energetică, aparate electrocasnice, aparate electronice, topten.info.ro.

 A. Panait: Uleiurile vegetale ca sursă nouă de energie regenerabilă pentru înlocuirea combustibililor lichizi fosili

 Lucrarea prezintă aspecte privind utilizarea uleiurilor vegetale ca înlocuitor al combustibililor fosili lichizi. Uleiurile vegetale sunt analizate ca fiind o nouă sursă regenerabilă de energie. Utilizarea uleiurilor vegetale se bazează pe potenţialul agricol al României care poate susţine o producţie industrială de biocombustibili. Uleiurile vegetale brute sunt obţinute din seminţele plantelor oleaginoase prin presare la rece, fără modificări chimice. Compoziţia chimică şi caracteristicile uleiurilor vegetale le conferă acestora potenţialul energetic. Uleiurile vegetale au proprietăţi similare cu combustibilii fosili lichizi. Plantele oleaginoase cultivate în ţară (floarea soarelui, rapiţa, soia, porumbul) pot oferi o alternativă de energie mai curată.

Cuvinte cheie: uleiuri vegetale.

 L. Rus, T. Cătărig: Utilizarea concentratoarelor eoliene pentru îmbunătăţirea producţiei de energie a turbinelor cu ax vertical

 Coeficienţii de performanţă înregistraţi în cazul turbinelor eoliene cu ax vertical, având la bază principiul Savonius, sunt mai reduşi decât cei aferenţi turbinelor eoliene cu ax orizontal cu rotor de tip elice, datorită faptului că, în timp ce rotoarele cu ax vertical de rotaţie utilizează numai efectul de frecare aerodinamică pentru a genera mişcare de rotaţie, cele cu ax orizontal au proprietatea că, pe lângă efectul de frecare aerodinamică, folosesc şi efectul de ascensiune aerodinamică, în acest fel rotorul având capacitatea de a atinge valori ale turaţiei mult mai ridicate. Astfel, dacă în cazul turbinelor cu ax orizontal valorile coeficienţilor de performanţă pot atinge sau chiar depăşi 0.4-0.45, pentru cele cu ax vertical aceşti coeficienţi rareori depăşesc 0.3. Există mai multe metode de îmbunătăţire a valorilor acestor coeficienţii pentru a face ca turbinele cu ax vertical să fie mai atractive pentru producerea de electricitate, şi anume optimizarea formei palei rotorului, alegerea raportului optim de suprapunere a palelor rotorului sau utilizarea numărului optim de etaje ale rotorului. În lucrare este prezentat un studiu experimental referitor la echiparea turbinelor eoliene cu ax vertical cu concentratoare eoliene, în vederea creşterii producţiei de energie asigurate de către acestea.

Cuvinte cheie: concentrator eolian, energie, turbină, rotor, pale, turbine cu ax vertical.

 Yu.F. Antonov, Ya.B. Danilevich, Li Weili: Generatoare de turbine eoliene 2G HTS

 Fermele eoliene care utilizează integral tehnica supraconductoare sunt justificate de fezabilitatea tehnică şi viabilitatea economică a nivelului de putere activ. Sunt prezentate detalii tehnice ale unor generatoare eoliene hibride de 1,5 şi 5,0 MW dotate integral cu supraconductoare. Alături de mini hidrogeneratoare, generatoarele eoliene formează un cluster de surse regenerabile de energie electrică de potenţial mic, prietenoase din punctul de vedere al mediului înconjurător. Turbinele hidro funcţionează practic la debit constant al apei, determinat de distanţa dintre bieful amonte şi bieful aval. Această distanţă poate fi foarte mare. Prin urmare, viteza turbinelor pot atinge turaţii de o mie rpm. Turbinele eoliene se utilizează într-un flux de aer cu o viteză substanţial mai mică. Turbinele eoliene au de regulă viteze mai mici. Prin urmare, ele sunt prevăzute cu transmisii directe (1:1) sau jumătate (1:2). Statorul are un număr fracţionar de crestături pe pol şi fază. Înfăşurările statorului şi rotorului sunt realizate din superconductori de înaltă temperatură din a doua generaţie (2G HTS). Turbina eoliană hibridă are un inductor cu magneţi permanenţi. Alternativ, magneţii permanenţi sunt înlocuiţi cu eşantioane 2G HTS masive. Magnetizarea lor se face la locul de instalare cu metoda topologică, la temperatura de funcţionare. Se fac recomandările cu privire la tehnologia de fabricaţie a înfăşurărilor supraconductoare ale rotorului şi statorului.  

Cuvinte cheie: generator de turbină eoliană, superconductor de înaltă temperatură, răcire criogenică, integral superconductor, hibrid, compus.

 M. Rugină, C. Filimon: Contribuţii ICEMENERG în cadrul proiectului european:Renewable energies transfer system”-RETS

 În cursul anului 2009 ICEMENERG a participat intr-un consorţiu condus de ADEC (Association de Developpement Economique) din Franţa la licitaţia care a avut loc în cadrul Programului Operaţional de Cooperare Interregională INTERREG IVC finanţat de European Regional Development Fund (ERDF). Cererea de finanţare a fost depusă pentru proiectul “Renewable Energies Transfer System”- RETS. Proiectul a câştigat licitaţia şi la 1 ianuarie 2010 a început activitatea în cadrul acestui proiect.

Principalul obiectiv al proiectului RETS este de a îmbunătăţi cunoştinţele şi competenţele factorilor de decizie în domeniul politicilor privind resursele regenerabile la nivel local şi regional, astfel încât să faciliteze lansarea unor politici coerente în domeniul SRE integrate într-o dezvoltare durabila dinamică în cadrul regiunilor europene.

Articolul prezintă câteva exemple de bune practici ale unor autorităţi locale din România în domeniul valorificării energiilor regenerabile. Aceste exemple au fost diseminate la nivel internaţional in cadrul proiectului RETS.

Exemplele de bune practici propuse de partenerul român ICEMENERG vor intra, alături de contribuţiile celorlalţi parteneri în consorţiul RETS, în compendiumul de bune practici care va fi redactat la sfârşitul perioadei de implementare  a proiectului.

Cuvinte cheie: surse regenerabile de energie, exemple de bune practici, autorităţi locale, organizaţii neguvernamentale.

 

 

Nr.3 / 2012

 

L. D. Maroto, F. Bernal, K. Chan, L. Rouco, L. Sigrist: Impactul răspunsului auxiliarelor asupra capabilităţii generatorului sincron de la centralele electrice de a funcţiona la tensiuni reduse

 Capabilitatea de a funcţiona la tensiuni scăzute (voltage ride through capability - VRTC) se referă la capabilitatea generatoarelor de a nu declanşa în cazul unui defect în reţeaua externă. Cerinţele VRTC au fost impuse mai întâi generatoarelor eoliene pentru a face faţă declanşărilor masive de la fermele eoliene ca urmare a unui defect din reţeaua externă. Ulterior ele au fost extinse la generatoarele sincrone. VRTC a fost încorporată în multe coduri ale reţelelor naţionale de distribuţie din întreaga lume ca o curbă tensiune-timp căreia generatoarele trebuie să-i facă faţă fără să declanşeze. VRTC a fost prevăzut fie pe partea barei de înaltă tensiune a centralei electrice, fie pe cea joasă tensiune a bornelor.

Un generator sincron ar putea să se deconecteze de la reţea fie atunci când un iese din sincronism, fie atunci când auxiliarele unei centrale electrice declanşează ca urmare a unor variaţii foarte mari de tensiune ale sistemului de transport  din cauza unor fenomene tranzitorii. Auxiliarele centralei electrice pot fi declanşate fie de protecţiile minime de tensiune pentru a împiedica blocarea motoarelor cu inducţie, fie doar din cauza scăderii tensiunii contactoarelor de curent alternativ.

Presupunând că generatorul sincron rămâne în sincronism după producerea unui defect, lucrarea abordează problema declanşării centralei electrice din cauza declanşării auxiliarelor. Se studiază relaţia dintre curba VRTC şi răspunsul atât al auxiliarelor, cât şi a generatorului sincron.

S-a realizat şi un model de simulare fundamentală al centralei electrice şi s-a raportat. Modelul include o reprezentare detaliată a generatorului sincron şi a comenzilor. În plus, se ia în considerare şi modelul agregat al încărcărilor motorului cu inducţie la bara de medie tensiune a auxiliarelor centralei electrice.

Cuvinte cheie: auxiliare ale centralei electrice, generatoare sincrone, motoare cu inducţie, timp critic de înlăturare a defectului, codul reţelei naţionale de transport şi distribuţie, capabilitatea de a funcţiona la tensiuni reduse.

 I. Ionescu: Dispozitiv de conectare sincronă a întreruptoarelor

 Lucrarea prezintă un dispozitiv de conectare sincronă a întreruptoarelor de medie şi înaltă tensiune, destinat reducerii/eliminării fenomenelor tranzitorii generate de comutaţia sarcinilor preponderent inductive sau capacitive. Dispozitivul realizat a fost experimentat, înregistrările prezentate dovedind o eficacitate foarte mare la conectare, dispersia maxima nedepăşind 1,5µs.

Cuvinte cheie: comutaţie sincronă; comutaţie statică.

 I. Felea, N. Rancov: Simularea performanţelor energetice ale unei linii tehnologice compuse de motoare asincrone alimentate în regim armonic

 Lucrarea prezintă un model matematic îmbunătăţit pentru calcularea pierderilor de putere şi energie într-o maşină asincronă (MAS) care funcţionează în regim armonic (RA) şi, respectiv, simulările realizate pe baza modelului prezentat pe liniile tehnologice (LT) compuse din motoare asincrone cu caracteristici cunoscute, produse în România. După o scurtă trecere în revistă a unor aspecte privind funcţionarea MAS în RA, în cea de-a doua parte a lucrării se prezintă algoritmul şi modelul matematic aplicat pe simularea performanţelor energetice ale MAS care funcţionează în RA. Partea a treia a lucrării prezintă rezultatul simulărilor făcute cu ajutorul modelului matematic pe o structură cunoscută de consumatori de energie, S.C.”CONGIPS” S.A. din Oradea. Ultima parte a lucrării prezintă concluziile care au rezultat din analiză.

Cuvinte cheie: maşină asincronă, linie tehnologică, regim armonic, simulare, pierderi de putere.

 A. Mirea, A. Dumitrescu, V. Ardelean: Estimarea energiei electrice necesare şi dimensionarea instalaţiei de producere energie electrică din S.R.E. pentru o gospodărie rurală de tip izolat

 Electrificarea rurală este o acţiune costisitoare din cauza marii dispersii a consumatorilor în teritoriu şi a consumului relativ redus solicitat de aceştia. Pentru elaborarea strategiei de dezvoltare optime a electrificării rurale, au fost analizate mai multe aspecte ridicate de acest proces. Deşi costul energiei electrice furnizate prin reţea este astăzi inferior celui produs din surse regenerabile, trebuie însă subliniat costul ridicat al racordării la reţea datorită, în principal, distanţelor relativ mari (şi de cele mai multe ori dificile) faţă de reţea, împrăştierii teritoriale, precum şi numărului relativ limitat de gospodării izolate amplasate în zonele de interes.

Sursele regenerabile de energie pot reprezenta o alternativă destul de eficientă pentru satisfacerea nevoilor curente de energie electrică în zonele rurale defavorizate sau în gospodăriile de tip izolat.

Cuvinte cheie: electrificare rurală, surse regenerabile, gospodării rurale de tip izolat.

 D. J. Oprea, S. Kilyeni, F. Dan: Prognoza energiei electrice pentru utilizatorii rezidenţiali

 Această lucrare se concentrează asupra prognozei pe termen scurt a consumului de energie electrică a consumatorilor rezidenţiali utilizând reţele neuronale artificiale. Lucrarea este structurată în 6 părţi. În prima parte se prezintă o scurtă introducere a problemei analizate. În partea a doua se prezintă baza de date conţinând seriile de timp cu puterile medii orare ale consumatorilor analizaţi. Următoarele două părţi arată descrierea mediului de programare şi respectiv, a modelului utilizat. Rezultatele prognozei sunt urmate apoi de concluziile lucrării.

Cuvinte cheie: prognoza încărcărilor pe termen scurt, reţea neuronală artificială, consumator rezidenţial de energie electrică, prognoza sarcinii.

Nr.4 / 2012

M. Opaschi: Determinarea presiunii de strângere pentru ansamblarea miezului magnetic al hidrogeneratoarelor verticale

 În articol se prezintă o metodă pentru determinarea presiunii de strângere a miezului magnetic al hidrogeneratorului,  în procesul de asamblare al acestora la locul de funcţionare. Astfel se prezintă modul de calcul solicitărilor în buloanele de strângere, în plăcile şi degetele de presare, modul de calcul al forţelor de presiune şi  influenţa încălzirii asupra acestora. În final se prezintă rezultatele de calcul pentru 3 hidrogeneratoare.

Cuvinte cheie: hidrogeneratoare, miez statoric, presiune, buloane, placă de strângere.

 M. Zhigang, B. Kai, W. Jinsong, W. Yuhui, B. Yamin: Puncte cheie ale funcţionării la amplasament şi interpretarea testului off-line pentru descărcările electrice realizat pe înfăşurarea statorului unui generator

 Testele privind descărcările parţiale (DP) se utilizează pentru a detecta deteriorarea înfăşurării statorului generatorului. Punctele cheie ale funcţionării la amplasament şi interpretarea, care sunt de obicei neglijate, fac posibilă realizarea unui test practic care ar putea fi făcut şi de persoane care nu sunt specialiste în domeniu. Testul DP off-line necesită o sursă externă de alimentare cu energie electrică care să nu aibă PD şi cu care să se pună sub tensiunea dorită statorul, iar sistemul de detectare măsoară semnalele descărcării parţiale cu ajutorul unuia sau mai multor senzori de DP şi impedanţele de detectare. Unii consultanţi tehnici doresc să realizeze testul imediat după ce a fost oprit generatorul, când este încă cald. Acest lucru reprezintă o greşeală; testul off-line al descărcărilor parţiale (DP) trebuie să se facă după ce statorul a fost curăţat. Din cauza caracteristicii înfăşurării şi a lăţimii de bandă de măsurare a unităţii de cuplare, mărimea DP din rezultatele măsurate cu diferiţi detectori sunt complet diferite. Metoda care se aplică trebuie să aibă o performanţă bună la interferenţe. Metoda generală de Interpretare a Testului DP off - line este o analiză comparativă. Datele care sunt comparate trebuie colectate printr-o metodă identică. Prin analiza vitezei de repetiţie a impulsurilor DP şi a dominantei polarităţii mărimii DP putem determina aproximativ cât de mare este DP, precum şi locul în care se găseşte deteriorarea din peretele statorului.

Cuvinte cheie: generator, înfăşurările statorului, îmbătrânire, diagnoză, descărcare parţială.

 Yu. F. Antonov: Sistem de excitaţie fără perii 2G HTS pentru generatorul de turbină bazat pe generatorul topologic (pompa de flux)

 Odată cu creşterea puterii unitare a turbinelor eoliene a crescut şi utilizarea materialelor active. Prin urmare, preocuparea privind creşterea capacităţii sistemelor de excitaţie a depăşit-o chiar şi pe cea legată de dezvoltarea turbinelor electrice în sine. Acest lucru implică şi creşterea curentului de excitaţie. La generatoarele eoliene de 10MW curentul de excitaţie ar putea fi de ≈ 2 kA.

Astfel, cu ajutorul generatoarele topologice supraconductoare se pot realiza turbine eoliene de mare putere, cu sisteme eficiente de excitaţie cu curenţi intenşi; acestea prezintă avantajul că formează împreună cu sarcina un circuit închis supraconductor. Generatorul topologic (TPG) este o maşină electrică în întregime supraconductoare cu comutator rezistiv de fază de c.c. supraconductor.

Capacitatea tehnică a sistemului de excitaţie fără perii bazat pe excitatoarele topologice rotative şi statice a fost  demonstrată de exemplul unui generator sincron de 18 kW cu bobină de excitaţie din Nb-Ti (LTS) şi Y123 (HTS) răcită cu LHe sau LN.

După cum indică studiile experimentale, utilizarea generatorului topologic supraconductor permite eliminarea din circuitul de excitaţie a dispozitivului de contact, precum şi limitarea semnificativă a funcţionării unor circuite rezistive.

Aceste circuite se utilizează numai pentru stingerea rapidă a energiei electromagnetice a înfăşurărilor de excitaţie sau pentru forţarea excitaţiei (dacă este cerută de condiţiile din sistemului energetic).

Cuvinte cheie: HTS, turbină eoliană, generator topologic, pompă de flux, excitaţie, tehnologie.

 V. Rugină, A. Badea, M. Rugină, A. Zafiu: Încadrarea României pe traiectoria orientativă privind valorificarea energiei regenerabile

 Valorificarea surselor regenerabile de energie reprezintă un element fundamental al tuturor strategiilor energetice elaborate atât la nivelul Uniunii Europene (şi pe un plan mai larg, la nivel mondial) cât şi în ţara noastră. Directiva 2009/28/CE stabileşte ţinte naţionale pentru anul 2020. România are obligaţia ca în anul 2020 24% din consumul final brut de energie să fie realizat din surse regenerabile.

De asemenea, directiva stabileşte traiectorii orientative pentru perioada 2010-2020 şi precizează faptul că Statele Membre au obligativitatea să monitorizeze în permanenţă încadrarea în traiectoria orientativă şi să prezinte periodic rapoarte de progres către Comisia Europeană.

Lucrarea de faţă analizează încadrarea României pe traiectoria orientativă privind valorificarea energiei regenerabile.

Cuvinte cheie: surse regenerabile de energie, Directiva 2009/28/CE, consum final brut de energie.

 I. Lingvay, C. Lingvay, I. Szatmari: Interferenţele produse de câmpurile electromagnetice antropice asupra sistemelor electrochimice

 S-au studiat aspectele teoretice şi practice legate de influenţa câmpului electromagnetic asupra sistemelor electrolitice. Sunt prezentate câteva aspecte teoretice şi practice privind interferenţele c.a. determinate prin polarizarea sistemelor electrolitice. De asemenea, s-au analizat principalele aspecte privind impactul poluării electromagnetice a mediului asupra reacţiilor de coroziune în mediile de construcţie complexă.

Cuvinte cheie: sisteme electrolitice, polarizare a.c., curenţi cc vagabonzi, inducţie electromagnetică, poluare electromagnetică.

  Nr.5 / 2012

J. Polak, A. Elez, J. Študir, N. Bulaić, M. Šašić - Metode de detectare a scurtcircuitelor între înfăşurările bobinelor de excitaţie ale turbo generatorului în funcţiune şi scos din funcţiune

 Detectarea scurtcircuitelor între bobine are o importanţă semnificativă în prezent în diagnosticarea maşinilor electrice rotative. În această lucrare se descriu două metode moderne, sigure şi viabile economic pentru o astfel de detecţie la înfăşurările de excitaţie ale turbogeneratorului. Una se poate aplica în funcţiune, iar cealaltă când nu sunt în funcţiune. Prima metodă de detectare a stării izolaţiei înfăşurării de excitaţie în stare de nefuncţionare se bazează pe încercarea tensiunii de impuls. Impulsul de testare trece prin spirele înfăşurării şi, în cazul în care există un punct slab, sau defect, în izolaţie, continuă direct prin punctul slab la următoarea spiră a înfăşurării bobinei, grupului, fazei, sau, dacă se poate, la pământ. Scurtcircuitul din bobine între spire reduce inductanţa bobinei cu înfăşurarea defectă, ceea ce are ca rezultat o frecvenţă de oscilare mai mare. În acest caz, curbele de răspuns la solicitarea tensiunii au oscilaţii care nu sunt identice, adică defectul este prezent în înfăşurare. Prin combinarea conexiunilor înfăşurării şi analizei caracteristicilor răspunsului, se poate determina dimensiunea scurtcircuitului între bobine şi, cu aproximaţie, locul unde se găseşte (±0.5m).     

A doua metodă prezentată pentru detectarea scurtcircuitelor dintre bobine în timpul funcţionării generatorului se bazează pe măsurarea câmpului magnetic în întrefierul maşinii. Câmpul magnetic poate fi măsurat utilizând senzorii Hall, sau măsurând bobinele fixate pe dinţii statorului. Această modificare se va vedea ca o perturbaţie limitată în câmpul magnetic măsurat, sau ca o formă de undă a densităţii fluxului. Semnalele de la senzorii de măsurare şi datele de măsurare ale procesului sunt colectate prin intermediul modulelor de intrare ale unui sistem de monitorizare adecvat care utilizează algoritmul realizat special în acest scop pe baza unui model matematic care utilizează FEM (metoda elementelor finite). Sistemul de  monitorizare poate furniza informaţii în cazul în care există un scurtcircuit între spire în înfăşurările bobinei de excitaţie şi numărul de spire scurtcircuitate per bobină.

Cuvinte cheie: maşină electrică, turbogenerator, înfăşurările rotorului, diagnosticare, scurtcircuit în interiorul bobinei, tensiune de impuls, metoda elementelor finite (FEM).

 L. M. Matica - Consideraţii cu privire la circulaţia componentelor simetrice în sistemele trifazate

 Valorile componentelor simetrice caracterizează simetria sistemelor electrice trifazate. Efectele pot fi estimate de circulaţia componentelor simetrice. Lucrarea este un studiu care defineşte circuitul electric echivalent pentru fiecare componentă simetrică într-o situaţie de nesimetrie.

Cuvinte cheie: consumator neechilibrat, sursă de componente simetrice negative, sursă de componente simetrice zero, consumator echilibrat.

 M. Vinţan, P. I. Mihu, I. Borlea - Metode de calcul al impedanţei liniilor electrice de curent alternativ

 Lucrarea trece în revistă cele mai des utilizate metode de calcul al impedanţei în funcţie de frecvenţă a liniilor de transport aeriene: metoda Carson, expresiile Sunde, precum şi metoda complexă a răspunsului de la pământ.

Cuvinte cheie: seriile Carson, expresiile lui Sunde, metoda complexa a răspunsului de la pământ.

 O. D. Jigoria, S. Kilyeni, F. Dan - Prognoza consumului de energie electrică pentru utilizatorii rezidenţiali

 Această lucrare se concentrează asupra prognozei pe termen scurt a consumului de energie electrică a consumatorilor rezidenţiali utilizând reţele neuronale artificiale. Lucrarea este structurată în 6 părţi. În prima parte se prezintă o scrută introducere a problemei analizate. În partea a doua se prezintă baza de date conţinând seriile de timp cu puterile medii orare ale consumatorilor analizaţi. Următoarele două părţi arată descrierea mediului de programare şi respectiv, a modelului utilizat. Rezultatele prognozei sunt urmate apoi de concluziile lucrării.

Cuvinte cheie: prognoză pe termen scurt, reţea neuronală artificială, prognoza consumului de energie electrică a consumatorilor rezidenţiali.

 I. Felea, Y. Goude, F. Dan - Prognoza consumului de energie electrică pentru consumatorii industriali

 Lucrarea se concentrează asupra prognozei pe termen scurt a consumului de energie electrică a consumatorilor industriali. Aceşti consumatori joacă un rol major pe pieţele de energie electrică, iar companiile de energie electrică trebuie să-şi dezvolte instrumente de prognoză pentru a face faţă acestei probleme. În continuare prezentăm unele metode echilibrate şi care se pot adapta la tiparele obişnuite ale curbelor de consum de energie electrică (tipare din cadrul zilei şi săptămânale) şi care să poată să reacţioneze rapid la modificările bruşte ale datelor. Se propun modele statistice simple, bazate pe modelarea liniară regresivă cu erori AR (aparenţă / realitate) şi se fac comparaţii cu modelele statistice avansate cum ar fi modelele Generalized Additive care se pot adapta. Aceste modele sunt aplicate pe seturile de date de la doi consumatori români industriali, calculându-se apoi erorile de prognozare post-mostră pentru a se evalua precizia acestora pentru prognoza cu o zi înainte.

Cuvinte cheie: prognoza consumului de electricitate, prognoze care se pot adapta, modificări bruşte.

 M. Cârlan, C. Buş, I. Csuzi, M. A. Costea - Timp minim de indisponibilitate, criteriu de optimum în mentenanţa echipamentelor energetice

 Lucrarea prezintă un mod de calcul al frecvenţei optime de verificare preventivă periodică a unui echipament tehnic.

Analiza ce urmează are în vedere strategia de mentenanţă de tip ERP (Eventual Replacement Policy).

Această politică de mentenanţă constă în efectuarea unor testări periodice în scopul identificării şi remedierii posibilelor neconformităţi în ceea ce priveşte starea de funcţionare a instalaţiei respective.

Durata indisponibilităţilor care pot surveni în evoluţia temporală a unui sistem tehnic include, pe lângă timpul afectat acestor verificări preventive, un anumit cuantum de timp de nefuncţionare generat pe o parte de fenomenul de uzură, iar pe de altă parte, datorat unor cauze de natură aleatoare.

Tema analizată se referă în exclusivitate la fenomenul de uzură ca factor perturbator major al stării de funcţionare al echipamentelor tehnice.

Cuvinte cheie: frecvenţa optimă, echipament tehnic, uzură.

Nr.6 / 2012

V. Rugină, A. Badea - Posibilităţi de implementare a sistemului certificatelor albe în România

 Implicarea în viitor a distribuitorilor/furnizorilor de energie în acţiuni de eficienţă energetică reprezintă o certitudine. Proiectul noii directive de eficienţă energetică conţine prevederi ferme în acest domeniu şi România va trebui să-şi respecte obligaţiile ce-i revin în calitate de Stat Membru UE.

Schema de comercializare a certificatelor albe este un instrument relativ nou al cadrului de implementare a politicilor europene privind energia. Certificatele albe sunt acele certificate emise de organisme de certificare independente care confirmă că în urma unor măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice au fost realizate efectiv (sau se vor realiza într-un interval de timp prestabilit) economii de energie. Actorii pieţei, care trebuie să realizeze măsurile respective (şi să obţină economii de energie), sunt de regulă furnizorii şi distribuitorii de energie.

Lucrarea analizează îmbunătăţirile necesare ale legislaţiei naţionale pentru aplicarea mecanismului certificatelor albe, precum şi impactul introducerii acestui sistem la nivel naţional şi sectorial.

Cuvinte cheie: certificate albe, eficienţă energetică, distribuitori de energie, furnizori de energie.

 M. Cârlan, C. Buş, V. Băbău, A. Sas - Un model privind prevenirea ,,ruperii stocului” de materiale de uz curent în activitatea de mentenanţă

 Lucrarea prezintă un mod de a prevedea (prognoza) momentul în care poate surveni afectarea ,,stocului de siguranţă”, eveniment datorat epuizării rezervei de materiale necesare procesului de producţie.

Rezolvarea acestei probleme are la bază un procedeu de simulare al metodei Monte Carlo utilizabil în scopul evitării unei eventuale apariţii a acestui moment critic - ,,ruperea stocului”.

Cuvinte cheie: „stoc de siguranţă”, metoda Monte Carlo, studiu de caz.

 V. T. Segărceanu, M. Dumitraşcu - Rolul investiţiilor responsabile social în cadrul circuitului economic

 Proiectele de investiţii şi finalizarea acestora, numărul proiectelor de investiţii, precum şi amploarea acestora contribuie în mod direct la dezvoltarea economică a zonei în care se derulează şi, evident, au implicaţie socio-economică prin crearea de locuri de munca, dar şi de posibilitatea dezvoltării consumului şi reinvestirii veniturilor în perioadele următoare finalizării investiţiilor. Studiul va demonstra prin analiza econometrică existenţa INFLUENŢEI CRIZEI ECONOMICE ASUPRA DATORIEI EXTERNE A ROMÂNIEI PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG şi aceasta are un impact economic şi social asupra investiţiilor.

Cuvinte cheie: creştere sustenabilă, investiţii, datorie externă, responsabilitate socială.

 S. Popovska-Vasilevska - Utilizarea energiei solare în Macedonia

 Macedonia are condiţii geografice şi de climă perfecte pentru aplicaţiile energiei solare. Dar, în pofida acestui lucru, utilizarea acestei energii este minimă. Motivele sunt multiple. Ele pot fi politice, economice, educaţionale, iar nivelul de conştientizare a publicului are şi el rolul lui.

Sistemele solar-termice se utilizează în primul rând pentru prepararea apei calde de uz sanitar, dar mai sunt şi cazuri în care se utilizează pentru încălzirea spaţiilor sau piscinelor. Până acum producerea de energie electrică cu ajutorul energiei solare s-a limitat la instalaţii fotovoltaice de până la 1 MW.

Lucrarea face o prezentare globală a stării curente de utilizare a energiei solare în Macedonia, precum şi a obstacolelor barierelor şi condiţiilor necesare pentru o realiza o penetrare pe scară mai largă.

Cuvinte cheie: energie solară, situaţia aplicării, Macedonia.

 

Nr.7 / 2012

V. Berzan, E. Bicova, V. Postolati - Energetica în Republica Moldova: provocările dezvoltării

 În articol se prezintă o analiză a perspectivelor şi a provocărilor dezvoltării energetice a Republicii Moldova. Astfel la început se prezintă potenţialul energetic disponibil în prezent. În continuare se trec în revistă şi se analizează principalele direcţii de dezvoltare avute în vedere şi anume, sistemul de transport de gaze şi sistemele de alimentare cu combustibili lichizi şi respectiv cu combustibili solizi, sistemul electroenergetic, economisirea energiei, sursele regenerabile de energie şi  potenţialul ştiinţific uman din energie.

Cuvinte cheie: dezvoltare energetică, Republica Moldova.

V. P Berzan, M. S. Tîrşu - Sursele de energie regenerabilă în Republica Moldova şi estimarea potenţialului ei energetic

 Din acest articol rezultă datele generale cu privire la caracteristicile geografice, demografice şi climatice ale Republicii Moldova, precum şi consumul de resurse energetice.

Sunt prezentate date cu privire la potenţialul tehnic al principalelor tipuri de energie regenerabilă de pe teritoriul republicii (biomasă, energie solară, eoliană, hidraulică, surse de energie cu potenţial termic redus). Potenţialul tehnic al SRE este estimat la 2,7 milioane toe, ceea ce, în general depăşeşte nivelul consumului de resurse energetice din Republica Moldova la un anumit stadiu de dezvoltare a  economiei.

Cuvinte cheie: surse regenerabile de energie, potenţial tehnic.

 A. Leca - Alimentarea centralizată cu energie termică în România – problemă sociala gravă. Soluţii posibile

 Lucrarea prezintă situaţia actuală a sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) din România, sisteme care se confruntă cu dificultăţi tehnice, economice, sociale şi de mediu deosebite. Aceste sisteme au fost neglijate în ultimii 20 de ani, tratate în mod simplist prin subvenţii şi măsuri de protecţie socială, sunt vechi şi neeconomice, iar, în ansamblul său, subsectorul energeticii urbane a fost necoordonat şi subfinanţat, practic în faliment. Situaţia s-a agravat foarte mult prin anularea subvenţiilor pentru combustibilii pentru încălzire, în care caz, facturile consumatorilor au devenit greu suportabile, pe fondul crizei economice, austerităţii sociale şi creşterii “sărăciei energetice”. În acest context, când problemele sociale riscă să devină explozive, probabil singura soluţie acceptabilă este concesionarea, în cadru legal, a acestor sisteme unor operatori privaţi cu experienţă, capabili să gestioneze situaţiile de criză, cu condiţia ca factorii de decizie să realizeze gravitatea situaţiei şi să reacţioneze în timp real.

Cuvinte cheie: sisteme de alimentare, energie termică, probleme şi soluţii.

 V. Tăbăcaru - O soluţie modernă de îmbunătăţire a calităţii energiei electrice în alimentarea consumatorilor din zone izolate

 Asigurarea nivelului de tensiune la consumator în reţelele de distribuţie a energiei electrice de joasă tensiune, conform standardelor europene, este o preocupare pentru toate societăţile de utilităţi de profil.

Reţelele de distribuţie de joasă tensiune au o durată de viaţă estimată la mai mult de 40 de ani, prin urmare predicţia cu acurateţe a evoluţiei sarcinii pe reţea în acest orizont de timp este greu de realizat, practic imposibilă. Chiar o reţea nou construită, cu ampla capacitate iniţială, poate fi insuficientă când noi utilizatori se cer a fi conectaţi şi cu tot mai multe receptoare electrocasnice. Ca urmare, cererea crescută de sarcină va avea ca rezultat scăderea nivelului de tensiune sub limitele admise de standarde, cu deosebire la utilizatorii de capăt de reţea. 

În cazul unui grup de consumatori “izolaţi”, situaţi la distanţă suficient de mare de sursa de putere cea mai apropiată încât calitatea energiei furnizate acestora să aibă de suferit, soluţiile curente aplicate în reţelele existente în zonele rurale sunt:

Ř      lucrare tip “ICTAE - Îmbunătăţire Condiţii Tehnice de Alimentare cu Energie”

Ř      lucrare tip “ER - Extindere de Reţele” (pe fonduri ale comunitatii locale)

În zona nordică a continentului european, se utilizează deja de câţiva ani un echipament modern, brevetat şi testat, care reprezintă o soluţie fiabilă şi economică pentru această categorie de utilizatori ai energiei  electrice, echipament pe care îl vom numi generic : Ridicător şi Stabilizator Magnetic de Tensiune - RSMT [2].

Cuvinte cheie: reţea de distribuţie, nivel de tensiune, sarcină pe linie, utilizator izolat.

 A. Panait - Cercetări experimentale pentru reducerea emisiilor poluante prin arderea uleiurilor vegetale la producerea energiei

 Lucrarea analizează influenţa aditivării cu uleiuri vegetale la arderea combustibililor clasici lichizi, pentru reducerea emisiilor poluante la generarea energiei. Obiectivul principal al acestei cercetări este de a demonstra utilitatea uleiurilor vegetale ca înlocuitor al combustibililor fosili.

Acest articol prezintă aspecte referitoare la uleiurile vegetale ca sursă de energie regenerabilă, cu aplicaţii pentru producerea de energie electrică sau caldură. Uleiurile vegetale prin ardere redau atmosferei dioxidul de carbon folosit de plantele oleaginoase la creşterea lor în câmp.

Uleiurile vegetale au proprietăţi similare cu combustibilii fosili lichizi.

Concluzia principală a acestor cercetări este: uleiurile vegetale au potenţialul de a fi o soluţie pentru energia regenerabilă din UE şi obiectivele referitoare la schimbarea climei.

Cuvinte cheie: uleiuri vegetale.

 A. Marinescu, M. Rădulescu, N. Golovanov - Reglarea tensiunii în reţele de joasă tensiune

 Nivelul de tensiune în punctul de conectare a utilizatorilor din reţelele de joasă tensiune determină, în mare măsură, eficienţa receptoarelor alimentate, fiabilitatea şi durata lor de viaţă. În acest sens, normativele la nivel internaţional impun o bandă de variaţie admisă în interiorul căreia se consideră că sunt îndeplinite condiţiile privind calitatea energiei electrice furnizate. Creşterea numărului de utilizatori conectaţi la joasă tensiune şi extinderea în teritoriu a acestora a determinat ca distribuitorul de energie electrică să realizeze legături cu lungimi relativ mari care conduc la căderi mari de tensiune, astfel încât la bornele unora dintre utilizatori, tensiunea să fie sub pragul admis de tensiune. Pentru asigurarea nivelului de tensiune în banda admisă au fost propuse şi implementate soluţii care au permis rezolvarea unor situaţii particulare.

În cadrul lucrării este propusă o soluţie modernă pentru controlul tensiunii la bornele utilizatorilor conectaţi la joasă tensiune, utilizând posibilităţile oferite de circuitele actuale bazate pe electronica de putere.

Cuvinte cheie: reglarea tensiunii, joasă tensiune, electronica de putere.

Nr.8 / 2012

M. Zamazalová, J. Tůma - Creşterea eficienţei energetice în Republica Cehă

 În prezent, când resursele energetice la nivel mondial sunt în scădere, este important să se găsească modalităţi pentru creşterea eficienţei energetice şi economisirea energiei. Acest articol se referă la eficienţa energetică şi economiile de energie din Republica Cehă, ce măsuri trebuie luate în Republica Ceha pentru a creşte eficienţa energetică. Lucrarea descrie şi anumite măsuri propuse şi acceptate de creştere a eficienţei energetice. Celălalt scop al acestei lucrări este de a prezenta ce contribuţie ar aduce măsura în sectoare şi dacă este posibil să se îndeplinească ţinta indicativă pentru economiile de energie în 2016.

Cuvinte cheie: eficienţă energetică, ţinta indicativă naţională, Republica Cehă.

 L. Gawlik, E. Mokrzycki, A. Uliasz-Bochenczyk - Starea actuală şi viitorul producţiei de energie electrică în Polonia până în 2030

 În structura combustibililor utilizaţi pentru producerea energiei electrice în Polonia cărbunele are o cotă de 56%, iar lignitul de 31%. Articolul prezintă starea actuală a sistemului energetic şi descrie motivele existenţei unei astfel de structuri de producţie a energiei electrice care rezultă, printre altele, din resursele existente de combustibili fosili. Tendinţele anticipate sunt prezentate până în 2030. Este prezentată şi creşterea proiectată a consumului de energie electrică. Viitoarea structură a producţiei de energie electrică are în vedere introducerea energiei nucleare şi utilizarea pe scară mai largă a surselor regenerabile şi a gazului. Se anticipează că consumul de cărbune şi lignit va rămâne la un nivel comparabil cu cel din prezent, deşi cota lui în structura producţiei de energie electrică va scădea la 56%.

Cuvinte cheie: sistem energetic, combustibili fosili, Polonia.

 S. Dimitriu, V. Rugină - Creşterea eficienţei energetice - componentă esenţială a strategiilor UE şi naţionale

 Dezvoltarea durabilă reprezintă un obiectiv strategic la nivel naţional şi internaţional şi creşterea eficienţei energetice reprezintă o componentă esenţială a acestui obiectiv. Eficienţa energetică trebuie realizată simultan cu securitatea în alimentare şi competitivitatea, respectându-se principiile economiei de piaţă, respectiv utilizând mecanisme compatibile cu aceste principii. Restructurările realizate la nivelul economiei naţionale, dar şi reducerea consumului datorită măsurilor de creştere a eficienţei energetice au condus la o scădere a intensităţii energiei primare (calculată în tep/1000 euro) cu 62% în perioada 2004 – 2010. România a întocmit în anul 2007 primul Plan Naţional de Acţiune pentru Eficienţă Energetică prin care îşi asumă angajamentul ca în perioada 2008-2016 să-şi reducă consumul de energie finală cu 1,5% anual faţă de consumul mediu anual din perioada 2001-2005, respectiv cu 315 mii tep/an. Calculele realizate prin metoda indicatorilor top-down au arătat că în anul 2010 s-a realizat o economie totală de energie finală de 2223 mii tep, valoare mult superioară ţintei intermediare din PNAEE şi apropiată de ţinta finală stabilită pentru anul 2016. Pentru viitor se consideră prioritare acţiuni de îmbunătăţire a eficienţei în sectorul public, de implicare a furnizorilor/distribuitorilor de energie în acţiuni de eficienţă la consumatori, de întărire a autorităţilor publice etc.

Cuvinte cheie: eficienţă energetică, strategii.

 C.A Ciulavu - Tehnici de inteligenţă artificială pentru diagnosticarea defectelor transformatoarelor

 Articolul este structurat în cinci părţi. Prima parte se referă la importanţa transformatoarelor de putere în sistemul energetic. Cea de-a doua parte prezintă tipul de defecte incipiente care ar putea diminua integritatea electrică şi mecanică a sistemului de izolare. Cea de-a treia parte prezintă metodele de detectare a defectelor incipiente ale transformatoarelor de putere. În cea de-a patra parte este introdus programul de diagnosticare care identifică diferitele tipuri de defecte utilizând inteligenţa artificială şi analiza gazului dizolvat.

Cuvinte cheie: diagnoză, analiza gazului dizolvat, defect, inteligenţa artificială.

 N. Popescu, R.C. Dinu, I. Mircea, C. Bratu - Performanţa energetică a principalilor consumatori de servicii interne aferente unui bloc energetic de până la 330 MW

 Performanţa energetică a consumatorilor de energie electrică conduce la identificarea punctelor din procesul tehnologic în care, pe baza unor consumuri de energie reale, funcţionarea instalaţiei permite obţinerea unor rezultate bune, sau foarte bune, foarte aproape de valorile nominale pentru care a fost proiectată. Determinarea performanţei energetice se realizează după elaborarea unui bilanţ energetic real pe baza unor măsurători reale a consumurilor specifice de energie ale instalaţiei energetice. În articol autorii determină performanţa energetică a principalelor instalaţii energetice care consumă energie electrică şi care fac parte din serviciile interne ale unui bloc energetic de până la 330 MW. Pornind de la datele de catalog, date măsurate şi calculate cu privire la energia electrică absorbită (consumată) de principalii receptori, s-au calculat pierderile în aceste instalaţii pentru trei sarcini caracteristice: 96%, 82% şi 65%. S-au analizat următoarele categorii de instalaţii energetice industriale: benzile transportoare care asigură alimentarea cu cărbune a morilor de cărbune, ventilatorul de aer necesar pentru ardere din cazane şi ventilatorul de gaze arse.

Cuvinte cheie: performanţă energetică, instalaţie energetică, bandă transportoare, moară de cărbune, ventilator.

Nr.9 / 2012

E. Lukyanenko - Principiile de evaluare a fiabilităţii echipamentelor sistemelor de distribuţie a energiei electrice

 Sistemele de distribuţie a energiei electrice (SDE) au o mare dinamica de dezvoltare. Graţie acestui fenomen, în sistemele de distribuţie a energiei electrice probabilitatea existenţei aparatelor cu regim asimetric creşte monoton. Prin urmare, siguranţa în funcţionare a echipamentelor electrice instalate în nodurile electrice se modifică. Regimurile asimetrice din sistemele de distribuţie a energiei electrice însoţite de curentul de scurtcircuit sunt o funcţie a unui şir şi un factor vag de natură probabilistică.

Prin urmare, investigarea influenţei regimurilor asimetrice însoţite de curent de scurtcircuit asupra fiabilităţii sistemelor de distribuţie a energiei electrice este una din cele mai importante probleme a realizării sistemelor de distribuţie a energiei electrice.

Curenţii de scurtcircuit influenţează fiabilitatea structurală şi funcţională a reţelelor de distribuţie şi fiabilitatea instalaţiei de echipamente electrice.

Cuvinte cheie: sisteme de distribuţie a energiei electrice, fiabilitatea echipamentelor electrotehnice, regim asimetric, curent de scurtcircuit.

 V. Rugină, A. Badea - Creşterea eficienţei energetice - componentă esenţială a strategiilor UE şi naţionale

 Dezvoltarea durabila reprezintă un obiectiv strategic la nivel naţional şi internaţional şi creşterea eficienţei energetice reprezintă o componentă esenţială a acestui obiectiv. Eficienţa energetică trebuie realizată simultan cu securitatea în alimentare şi competitivitatea, respectându-se principiile economiei de piaţă, respectiv utilizând mecanisme compatibile cu aceste principii. Restructurările realizate la nivelul economiei naţionale, dar şi reducerea consumului datorită măsurilor de creştere a eficienţei energetice au condus la o scădere a intensităţii energiei primare (calculată în tep/1000 euro) cu 62% în perioada 2004 – 2010.

România a întocmit în anul 2007 primul Plan Naţional de Acţiune pentru Eficienţa Energetică prin care îşi asumă angajamentul ca în perioada 2008-2016 să-şi reducă consumul de energie finală cu 1,5% anual faţă de consumul mediu anual din perioada 2001-2005, respectiv cu 315 mii tep/an.

Calculele realizate prin metoda indicatorilor top-down au arătat că în anul 2010 s-a realizat o economie totală de energie finală de 2223 mii tep, valoare mult superioară ţintei intermediare din PNAEE şi apropiată de ţinta finală stabilită pentru anul 2016.

Pentru viitor se consideră prioritare acţiuni de îmbunătăţire a eficienţei în sectorul public, de implicare a furnizorilor/distribuitorilor de energie în acţiuni de eficienţă la consumatori, de întărire a autorităţilor publice etc.

Cuvinte cheie: dezvoltare durabilă, eficienţă energetică, intensitatea energiei.

 I. Felea, A. E. Barl, A. I. M. Felea - Propuneri de indicatori de competitivitate în energetică

 Acest articol are patru părţi. În prima parte, se justifică utilitatea acestui subiect în lumina conceptelor majore care marchează lumea globalizată, competitivitatea şi dezvoltarea durabilă, dar şi prin prisma importanţei energiei pentru civilizaţia modernă. Pentru a susţine oportunitatea abordării există referinţe cu privire la teoriile şi indicatorii propuşi pentru evaluarea competitivităţii economice. Cea de-a doua parte a lucrării este dedicată unui set de indicatori de competitivitate propuşi şi justificaţi, grupaţi în cinci piloni: securitatea energiei, eficienţa energetică, impactul asupra mediului, a proceselor tehnologice, utilizarea energiilor regenerabile şi capacitatea instituţională. În ceea ce priveşte aceşti cinci piloni, se definesc 45 de indicatori, precum şi modelul lor de evaluare. Indicatorii de competitivitate energetică sunt evaluaţi pe naţiuni, regiuni şi respectiv continent, UE.  Cea de-a treia parte conţine un exemplu de aplicaţie a indicatorilor evaluaţi, calculând valorile acestor indicatori pentru care s-au identificat date primare oficiale în România şi UE. În ultima parte sunt prezentate concluziile analizei.

Cuvinte cheie: competitivitate, indicatori, energie.

 O. Ţuţuianu - Pledoarie pentru “proiectarea ecologică”

 În ultima vreme, mai ales cerinţele privind protecţia mediului au impus aplicarea conceptului  de “proiectare ecologică”/”eco-proiectare”. Esenţa acestui concept constă în integrarea aspectelor de mediu în faza de proiectare, luând în considerare întregul ciclu de viaţă a produsului (echipament/instalaţie). Lucrarea prezintă unele argumente tehnice, economice şi ecologice ale aplicării acestui concept în activităţile de proiectare şi cercetare din industria energiei electrice şi termice.

Cuvinte cheie: produs (echipament/instalaţie), legislaţie de mediu, sistem de management de mediu, aspecte de mediu, indicatori de mediu,  eco-proiectare, evaluare a ciclului de viaţă.

 A. Răducanu, M. Ştefan, C. Suvergel - Evaluarea perfor-manţelor instalaţiilor retehnologizate privind riscurile profesionale - o prioritate a CNTEE TRANSELECTRICA în politica de sănătate şi securitate în muncă

 Reglementările elaborate de diferite organisme internaţionale au în vedere analiza încadrării nivelului noxelor în limite admise, astfel încât impactul acestora asupra securităţii şi sănătăţii personalului şi a mediului să fie minim.

Astfel, unul din obiectivele politicii Transelectrica privind asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă are în vedere reducerea nivelului noxelor în limite admise, cu efect imediat asupra reducerii nivelului de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională, la care este expus personalul propriu, cât şi cel care efectuează lucrări sau servicii în instalaţiile companiei.

Noxele profesionale monitorizate în permanenţă prin măsurători efectuate de organisme abilitate, în vecinătatea echipamentelor din instalaţiile companiei sunt:

-        Intensitatea câmpului electric;

-        Intensitatea câmpului magnetic;

-        Noxe chimice (oxid de carbon, bioxid de sulf, oxizi de azot şi hidrocarburi alifatice);

-        Zgomot şi vibraţii.

Lucrarea prezintă compararea rezultatelor determinărilor privind nivelul acestor noxe în staţiile retehnologizate ale companiei, faţă de valorile înregistrate în aceleaşi instalaţii înainte de retehnologizare.

În urma analizelor efectuate s-a constatat că în staţiile retehnologizate valorile câmpului electric şi magnetic şi valorile nivelului de zgomot şi al vibraţiilor sunt mai reduse decât în staţiile neretehnologizate.

Înlocuirea întrerupătoarelor IO cu întrerupătoare cu hexaflorură de sulf au condus la eliminarea scurgerilor de ulei mineral, dar gestionarea acestui gaz cu efect de seră implică rezolvarea problemelor privind calificarea şi certificarea personalului care lucrează cu acest gaz, precum şi cele privind gestionarea şi evidenţa tuturor cantităţilor de gaz utilizate sau neutralizate.

Cuvinte cheie: noxe, Transelectrica, retehnologizare, securitate în muncă.

 V.-T. Segărceanu - Perfecţionarea echipei şi managementului în proiectul de investiţii

 În vederea asigurării unor rezultate durabile, măsurabile şi pe termen lung în Proiectele de investiţii şi în vederea facilitării lucrului în echipă, companiile din România trebuie să aplice noi instrumente şi tehnici de management. Această cercetare ştiinţifică prezintă un set de criterii de evaluare şi acţiunile necesare pentru atingerea unei performanţe ridicate.

Cuvinte cheie: proiectele de investiţii, instrumente de management, tehnici de resurse umane, criterii de evaluare, organizarea de performanţă.

Nr.10 / 2012

N. Mogoreanu - Impactul reglementărilor asupra sectorului electroenergetic - securitatea, fiabilitatea, calitatea

 Incontestabil, că pachetul de acte, care reglementează activităţile întreprinderilor din sectorul electroenergetic, în mare măsură determină securitatea energetică, fiabilitatea alimentării, calitatea parametrilor şi a serviciului.

În lucrarea propusă, prin prisma „securitatea, fiabilitatea, calitatea” este supus analizei un pachet de acte legislativ-reglementare a Republicii Moldova în aspectul conformării lor la concepţiile promovate de directivele CE şi experienţa ţărilor CE, în special, a României.

Prin exemple concrete s-a demonstrat că actele supuse monitorizării conţin abateri de la normele europene, nu stimulează şi nu obligă operatorii să modernizeze componentele sistemului electroenergetic, să majoreze eficienţa sectorului, să sporească securitatea, fiabilitatea şi calitatea.

Cuvinte cheie: acte legislative, securitate, fiabilitate, calitate.

 S. Vlăsceanu - Analiza comparativă a costurilor de producţie a energiei electrice într-un grup energetic pe cărbune

 Această lucrare prezintă un calcul de analiză economică pe care orice investitor îl face înainte de a demara o investiţie, cu atât mai mult, într-un grup pe cărbune. Cum tendinţa mondială este implementarea de grupuri energetice mari, de          500 - 600 MW, am ales un grup de 600 MW, dintr-o centrală convenţională cu abur, care ar funcţiona pe lignit autohton, pe o perioadă de 20 de ani, în trei variante:

- cu electrofiltru + certificate CO2;

- cu electrofiltru + instalaţie de desulfurare + certificate CO2;

- cu electrofiltru + instalaţie de desulfurare + Captare CO2 (oxicombustia).

Cuvinte cheie: analiză economică, grup energetic, electrofiltru.

 D. M. Rahman, N. B. Sakhawat, R. Amin, F. Ahmed - Asigurarea securităţii energiei în viitor: un studiu privind diferite planuri strategice şi impactul lor asupra mediului

 Energia este o premisă a civilizaţiei. Totuşi, utilizarea energiei are costurile ei. Creşterea temperaturii cu 0,440 C în ultimii treizeci de ani şi creşterea cu 13% a emisiilor de CO2 din atmosferă ne indică fără nici un dubiu necesitatea de a trece rapid de la o utilizare dăunătoare a energiei la una mai sigură. Dacă încălzirea globală, topirea calotei glaciare, creşterea nivelului mărilor şi inundarea zonelor de coastă continuă ca şi până acum, atunci milioane de vieţi omeneşti vor fi în pericol şi sute de mii dintre aceştia vor deveni refugiaţi din cauza climei. Nu este imposibil să protejăm rasa umană de acest pericol. Totuşi, acest lucru implică planificare pe termen lung, generare bazată pe inovaţie şi creşterea nivelului de conştientizare a oamenilor.

În această lucrare autorii analizează tiparul problemelor cauzate de utilizarea energiei convenţionale, ameninţarea viitoare datorată acestui lucru şi soluţia finală. Sunt prezentate trei scenarii posibile de utilizare a unor surse diferite care să îndeplinească cerinţele energetice cu credibilitatea necesară, precum şi impactul posibil, pentru a afla care sunt cele mai bune soluţii pentru securitatea energetică în viitor şi pentru a asigura o dezvoltare durabilă.

Cuvinte cheie: securitatea energetică, impactul asupra mediului, combustibili fosili, energie nucleară, energie regenerabilă.

 V. Filip, V. Osiac - Soluţii şi realizări privind modernizarea instalaţiilor de desprăfuire electrică aferente cazanelor de 1035t/h – din Turceni, cu funcţionare pe lignit, în vederea încadrării în normele internaţionale privind protecţia mediului

 În contextul economic actual, marcat de recunoaşterea tot mai largă a interdependenţelor dintre mediu şi dezvoltare, asistăm la creşterea exigenţelor societăţii privind protecţia mediului, exigenţe concretizate în reglementări internaţionale din ce în ce mai severe.

Politica de bază SC Complexul Energetic Turceni SA are în vedere producerea energiei electrice în condiţii de eficienţă ridicata şi cu un impact cât mai redus asupra mediului înconjurător respectând strategia energetică naţională de dezvoltare durabilă.

În prezenta lucrare se expun realizările cele mai semnificative, dar mai cu seamă se evidenţiază soluţiile ce se au în vedere la aplicaţiile din perioada următoare, astfel încât emisiile de praf la coş să se încadreze în prevederile legislaţiei naţionale privind protecţia mediului, lucru uneori greu de realizat având în vedere că se acţionează asupra unor instalaţii existente încadrate într-un spaţiu şi volum limitat.

Cuvinte cheie: Turceni, protecţia mediului, desprăfuire electrică.

 V. Rugină, A. Badea, M. Rugină, A. Zafiu - Calculul economiilor de energie non-electrică în clădirile rezidenţiale cu indicatori top-down

 Lucrarea conţine o prezentare a indicatorilor top-down recomandaţi de Comisia Europeană pentru calculul economiilor de energie non-electrică în sectorul casnic şi utilizarea lor în condiţiile României. Sunt prezentate rezultatele obţinute pentru anii 2008, 2009 şi 2010 în raport cu anul de referinţă 2007. Aceste rezultate sunt incluse în cel de-al doilea PNAEE.

Biomasa (inclusiv lemnele de foc) are o pondere ridicată în consumul de energie non-electrică în sectorul casnic. Biomasa este utilizată preponderent în mediul rural şi este procurată frecvent pe filiere necomerciale. Valorile INS pentru acest consum reprezintă estimări realizate de specialiştii institutului care pot avea un grad redus de precizie.

Economiile de energie non electrică în sectorul casnic au fost calculate exclusiv pentru locuinţele care utilizează energie de reţea pentru încălzire, prepararea hranei şi a apei calde.

Măsurile luate în România pentru îmbunătăţirea izolaţiei termice au condus la realizarea unor economii de energie finală în anul 2010 de 244 mii tep faţă de anul 2007 doar pentru clădirile rezidenţiale în care încălzirea este asigurată prin reţele energetice (termoficare, gaze naturale). Potenţialul este însă departe de a fi epuizat.

Cuvinte cheie: eficienţă energetică, PNAEE, indicatori top-down, sector casnic.

 M. Cârlan, C. G. Buş, M. A. Costea, B. Cacuci - Apreciere şi probabilitate. Două modele decizionale privind oportunitatea adoptării mentenanţei preventive la un echipament tehnic

 Lucrarea prezintă un mod de evaluare a funcţionalităţii unui ansamblu de entităţi tehnice identice din punct de vedere operaţional, al căror regim de exploatare este redundant logic majoritar de forma „2 din 3”.

Scopul propus urmăreşte identificarea acelui echipament tehnic al cărui potenţial funcţional necesită o eventuală intervenţie preventiv-corectivă.

Pentru soluţionarea acestei probleme se propun următoarele tehnici de calcul:

A - metoda expertonilor, bazată pe aprecieri privind nivelul operaţional al fiecărui echipament, exprimate de un grup de experţi;

B - o abordare stochastică în evaluarea probabilităţilor de funcţionare/defect, pe baza documentelor de exploatare şi stabilirea în final a „indicelui de degradare entropică”, în funcţie de care se va identifica echipamentul ce urmează a fi supus unor posibile acţiuni de mentenanţă.

Cuvinte cheie: scală de aprecieri (semantica scalei), experton, speranţa matematică a expertonului, funcţia de performanţă a sistemului, indici procentuali de degradare entropică.

Nr.11 / 2012

D. Zlatanovici, S. Dumitrescu, A. Bauer, Y. Telivets - Determinarea randamentului cu metoda frânării la hidrogeneratoarelor electrice

 Randamentul generatoarelor electrice de mare putere se determină fie prin metoda generatorului tarat dacă încercările se fac pe standul fabricantului (în special pentru turbogeneratoare) sau cu metoda calorimetrică dacă încercările se fac în centrala electrică (în special pentru hidrogenetatoare). Pentru prima oară în România, în anul 2010, s-a determinat randamentul la un hidrogenerator într-o centrală cu metoda frânării.

Metoda constă în cuplarea electrică a două generatoare, unul funcţionând în regim de motor şi celălalt în regim de generator. După ce generatorul ajunge la 110% din turaţia nominală, se desface legătura şi se lasă să se frâneze liber până ajunge la cca 80% din turaţia nominală. Se fac teste de frânare cu generatorul în gol excitat, în gol neexcitat şi în scurtcircuit. Se înregistrează scăderea în timp a turaţiei (deceleraţia)  şi mărimile electrice.  Se determină momentul de inerţie nominal Jn şi în funcţie de acesta pierderile în lagăre  şi de frecare cu aerul (cu formula lui Reinhadt) şi pierderile suplimentare în cuprul bobinajului statoric, cu o relaţie de tipul: p = nn Jn (dn/dt) unde nn este turaţia nominală, Jn este momentul de inerţie nominal şi dn/dt este derivata turaţiei corespunzătoare turaţiei nominale. Se mai ridică o caracteristică  putere absorbită – tensiunea în gol, în regim de gol excitat cu turaţie constantă din care se determină pierderile în gol Po, mecanice Pmec şi în fier Pfe.

Metoda este mai simplă, durează mai puţin şi este mai precisă. În final se prezintă o aplicaţie pentru un hidrogenerator de 14,5 MW

Cuvinte cheie: hidrogenerator  electric, randament, metoda frânarii.

 V. Berzan, V. Rimschi, V. Patsiuk, M. Tîrsu - Modelarea numerică a proceselor ondulatorii a liniilor electrice cu parametri variabili

 Lucrarea prezintă o metodă numerică de calcul a circuitelor electrice cu pierderi distribuite şi parametri variabili în timp. Se propune să se utilizeze o integrală a energiei pentru a se estima precizia soluţiilor numerice. Schema numerică elaborată, denumită Albatross este conservatoare şi are o disipare şi o dispersie minime. Aceste proprietăţi au ca urmare faptul că eroarea de calcul nu se acumulează, ceea ce dă posibilitatea de a se realiza calculul transparent al soluţiilor fără a se pierde precizia pentru intervale de timp mari care corespund unor unde electromagnetice de 300....500 de-a lungul liniei până la regimul staţionar.

Sunt prezentate rezultatele calculelor în cazul circuitelor neomogene cu parametri distribuiţi. Aceste rezultate se pot utiliza la elaborarea şi verificarea preciziei unor metode noi aproximative pentru soluţia numerică a problemelor de inginerie electrică şi electroenergetică. Soluţiile acestor probleme au fost obţinute prin metoda operatorului, metoda amplitudinii maxime, metoda separării variabilei Fourier, precum şi prin metoda numerică Albatross. Se face o comparaţie între experimentele fizice şi matematice în analizarea diferitelor regimuri ale liniei electrice de transport cu jumătate de undă. Se face o comparaţie între precizia soluţiilor obţinute prin metoda analitică, prin metoda Finite Difference Time Domain (FDTD) şi prin schema lui Godunov pentru ecuaţiile telegrafiştilor. Este ilustrat faptul că metoda FDTD are o aplicaţie limitată în soluţionarea ecuaţiilor telegrafiştilor în pofida faptului ca este a doua ca precizie.

Cuvinte cheie: linie de transport lungă, ecuaţiile telegrafiştilor, curenţi şi tensiuni nestaţionare, parametri distribuiţi şi globali.

 D. M. Danubianu, R. D. Pentiuc, Ş. Ghe. Pentiuc - Consideraţii asupra substaţiilor de tracţiune electrică urbană şi feroviară

 Prezenta lucrare abordează structura, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor fixe de tracţiune electrică. Studiul se focalizează pe substaţia de tracţiune electrică feroviară din Suceava. Se face o analiză a modului de funcţionare a transformatoarelor de putere, aflate în exploatare în cadrul substaţiei de tracţiune electrică feroviară din Suceava.

Cuvinte cheie: instalaţii fixe de tracţiune electrică.

 V. Rugină, A. Badea - Măsuri practice de creştere a eficienţei energetice în sectorul casnic şi servicii

 În Directiva 2006/32/CE şi în alte documente oficiale UE sunt prezentate exemple de măsuri sectoriale, trans-sectoriale şi orizontale de eficienţă energetică, precum şi metode de evaluare/măsurare/verificare a economiilor de energie realizate. Mai multe proiecte finanțate de Comisia Europeană prin programul “Energie Inteligentă pentru Europa” prezintă şi analizează măsuri de creștere a eficienţei energetice inclusiv metodele de determinare a rezultatelor acestora. Lucrarea conține un număr important de astfel de măsuri. Ele au o valabilitate generală şi utilitatea/necesitatea aplicării lor în România este în afara oricărei discuții. Trebuie avut în vedere faptul că România are obligația de a raporta Comisiei Europene măsurile de creșterea eficienţei energetice realizată, rezultatele obținute şi metodele utilizate pentru determinarea acestor rezultate. Se consideră oportun ca aplicarea măsurilor şi respectiv utilizarea metodelor de determinare a rezultatelor recomandate de Comisia Europeana să aibă o anumită prioritate.

Lucrarea prezintă, de asemenea, exemple de măsuri de creștere a eficienţei energetice aplicate în alte tări (şi în primul rând în Franța) în cadrul planurilor naționale de eficienţă energetică, precum şi în cadrul mecanismelor/schemelor utilizate pe plan intern pentru promovarea eficienţei energetice (sistemul certificatelor albe).

În toate cazurile au fost selectate acele măsuri care prezintă importanţă pentru ţara noastră având în vedere modalitățile de utilizare a energiei şi receptoarele folosite.

Cuvinte cheie: eficienţa energetică, sector rezidențial, servicii.

 O. Stănescu, D. Bolborici, S. Oprea, D. Petrescu - Modelarea generatoarelor din centralele electrice eoliene pentru calculele de stabilitate tranzitorie

 Evoluţia şi integrarea rapidă a centralelor electrice eoliene necesită noi cerinţe pentru integrarea acestora în sistemele energetice naţionale. Generatoarele electrice eoliene nu ar trebui să declanșeze, ci să sprijine sistemul în momentul producerii scurtcircuitelor. În lucrare se prezintă aspecte teoretice despre stabilitatea tranzitorie și despre modelarea generatoarelor din centralele electrice eoliene. Sunt descrise cele mai utilizate tipuri de generatoare eoliene în prezent: generatorul asincron cu dublă alimentare și generatorul sincron cuplat direct la rotorul eolian. Cu ajutorul aplicațiilor PSS/E 32 (Power System Simulator for Engineering) și NETOMAC s-au realizat două studii de caz în care se evidenţiază comportamentul CEE în momentul producerii defectului.

Cuvinte cheie: stabilitate tranzitorie, modelare dinamică CEE.

 Nr.12 / 2012

I. Blagu, M. Dragosin, D. Stănescu - Monitorizarea calităţii energiei la generatoare distribuite în reţele de medie tensiune

 Sistemele electroenergetice sunt supuse unor noi provocări ca urmare a progreselor în domeniul surselor de energie regenerabilă, sistemelor de telecomunicaţie sau electronicii de putere. Dezvoltarea surselor de energie curată se produce pe fondul crizei energetice, a schimbărilor climatice şi a stimulentelor de preţ de pe piaţa de energie electrică. Sursele regenerabile de energie şi implementarea lor în sistem sub forma generării distribuite oferă o soluţie accesibilă pentru creşterea siguranţei în alimentarea consumatorilor şi protecţia mediului înconjurător. O importanţă deosebită se acordă şi calităţii energiei electrice datorită apariţiei unor consumatori din ce în ce mai sensibili la perturbaţii. Există o preocupare permanentă pentru calitatea energiei şi monitorizarea acesteia. Lucrarea prezintă monitorizarea parametrilor de calitate a energiei în apropierea surselor distribuite.

Cuvinte cheie: surse regenerabile de energie, surse distribuite, calitatea energieie.

 A. Miron, R. Pentiuc, C. Popa, C. E. Bobric - Îmbunătăţirea performanțelor sistemelor de măsură control şi protecţie utilizând transformatoare de măsură neconvenţionale

 Această lucrare prezintă soluţii pentru îmbunătăţirea performanţelor sistemelor de măsură control şi protecţie din staţiile de transformate utilizând transformatoare de măsură neconvenţionale. Rapiditatea şi fiabilitatea sistemelor de protecţii prin relee poate îmbunătăţi în mod semnificativ performantele dinamice ale sistemelor electrice.

În timpul condiţiilor de defect se întâmplă un fenomen bine cunoscut: miezul de fier dintr-un transformator de curent (TC) convenţional se saturează datorită unui câmp magnetic mare cauzat de curenţi mari de defect. Această saturare a miezului de fier împiedică transformarea cu precizie a curentului primar în secundar, şi prin urmare curentul secundar apare distorsionat.

Soluţiile de protecţie tradiţionale sunt bazate pe transformatoare de curent cu miez de fier (TC) şi relee cu o singură funcţie sau funcţii multiple. În ambele soluţii, TC –urile cauzează un număr de funcţionări eronate ale releelor cauzate de saturarea miezului de fier al TC-ului. Când TC-urile nu sunt corect selectate pentru condiţiile de defect, se întâmplă saturarea şi releele funcţionează slab sau nu funcţionează deloc. Deşi unele scheme de protecţie au fost proiectate pentru a tolera o anumită mărime a erorilor TC, majoritatea aplicaţiilor necesită o reproducere corectă a curenţilor primari.

Problema saturaţiei miezului TC poate fi evitată prin utilizarea senzorilor de curent optic bazaţi pe efectul Faraday.

Senzorii de curent optic nu conţin componente magnetice şi nu produc efectul de saturaţie.

Depinzând numai de proiectarea senzorului, aceste tipuri de senzori au capacitatea de a da o reprezentare aproape perfectă a curentului primar.

Sistemele de protecţie care utilizează senzori de curent optic au timpi de răspuns mai rapid la defecte şi pot uşor să se ajusteze la sarcina şi/sau la schimbările configuraţiei sistemului electric.

Deoarece senzorii de curent optic sunt foarte precişi şi nu se saturează, nivelele de protecţie pot fi setate la praguri de curenți de defect mai mici, crescând astfel sensibilitatea schemei fără afectarea fiabilităţii funcţionării. Aceasta face să se reducă presiunea asupra echipamentului protejat în timpul defectelor.

Senzorul, cu liniaritatea sa perfectă, are cea mai bună performanţă. În plus, întregul sistem este imun la câmpuri magnetice externe.

Prin costurile sale si avantajele asociate, senzorii de curent optic reprezintă o soluţie pentru viitor.

Cuvinte cheie: sisteme de protecţie, senzori de curent optic.

I. Comendant, A. Sula - Rezolvarea problemei securităţii energetice în condiţiile unei capacităţi reduse de plată a energiei consumate (cazul Republicii Moldova) .

 Importul însemnat de energie electrică, prin care se distinge Republica Moldova, impune rezolvarea problemei securităţii energetice. Calea cea mai indicată ar fi construcţia de centrale electrice proprii, însă costul de capital al acestora duce la creşterea însemnată a tarifului la energie, insuportabil pentru nivelul economic actual al ţării. Drept urmare se cer aplicate soluţii care ar corespunde acestui nivel de disponibilitate financiară. În lucrare este propusă o abordare în acest sens, orientată spre determinarea preţul energiei de import la atingerea căruia construcţia centralelor locale devine iminentă, arătându-se totodată care dintre acestea din urmă sunt cele mai oportune. Se utilizează modelul de calcul WASP.

Cuvinte cheie: securitatea energetică, dezvoltarea surselor, preţul energiei produse, capacitatea de plată

 B. Hartmann, A. Dán - Posibilităţi de extindere a capacităţii eoliene a Ungariei prin stocarea energiei

 Planul de Acţiune privind Sursele Regenerabile de Energie al Ungariei şi-a stabilit obiective ambiţioase cu privire la utilizarea surselor regenerabile; capacitatea eoliană a ţării se va dubla in acest deceniu. Totuşi, s-ar putea pune problema condiţiilor tehnice ca urmare a unei extinderi atât de mari a sistemului energetic ungar. Studiile publicate de MAVIR - Compania de transport a operatorului de sistem din Ungaria Ltd. şi de Hungarian Energy Office (HEO) au subliniat doua obstacole majore privind creşterea capacităţii pe viitor, amândouă legate de reglementarea insuficientă a rezervelor. Lucrarea aceasta examinează căile posibile de extindere prin stocarea energiei. Examinările s-au făcut pe baza datelor statistice ale sistemului energetic din Ungaria în perioada 2009-2011: producţia fermelor eoliene şi dimensiunea rezervei turnante disponibile într-un orizont de 15 minute. În afară de evaluarea acestor date, s-a utilizat şi software-ul de simulare a auto-dezvoltării.

Lucrarea include rezultatele calculelor legate de capacitatea încorporată şi rata de creştere a rezervelor secundare. Rezultatele au subliniat faptul că dezvoltarea capacităţii eoliene avute în vedere în Ungaria necesită o creştere semnificativă, dar nu imposibilă, şi a capacităţii rezervei.

Cuvinte cheie: capacitatea eoliană a Ungariei, stocarea energiei.

 

 

Înapoi la Revistă