Cuprinsul:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

   

Rezumatele:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 

 

CUPRINS  GENERAL   2009

 

CUPRINS 1
Editorial:Gh. Olteanu: Provocărilor energetice – un răspuns sănătos: afaceri de miliarde de euro până în 2015 2
P. Ştefănescu: Proiectul I.T.E.R., o soluţie pentru „Raportul Stern”? 7
I. Felea, S. Dziţac, C. Secui: Evaluarea indicatorilor de calitate la nivelul Sistemului de distribuţie a energiei electrice Oradea 13
M. Moga, F. Molnar-Matei, L. Dale : Utilizarea indicilor topologici pentru reprezentarea Reţelelor electrice de distribuţie în operaţiuni de reconfigurare şi calcul de regimuri 20
S.-M. Digă, F. Velea, M. Nicola, D. Ruşianu, Cr. Bratu: Aspecte moderne privind eficientizarea instalaţiilor de legare la pământ a aparatajului din staţiile electrice 26
R. A. Jongen, J. J. Smit: Analiza statistică a datelor privind durata de viaţă ca instrument decizional pentru întreţinere 33
M. Cârlan, C. Bendea: Aportul calităţii mentenanţei asupra diferenţei medii de temperatură la un aparat de transfer de căldură 39
 
CUPRINS 2

M. Opaschi: Optimizarea puterii nominale a hidrogeneratoarelor din centralele hidroelectrice 2
I. Felea, D. Petrescu, D. D. Albuţ, D. Popovici:  Analiza fiabilităţii operaţionale a LES de medie tensiune 6
V.X. Rimschi, V.P. Berzan, V.I. Paţiuc: Teoria şi calculul circuitelor electrice cu parametri distribuiţi şi concentraţi 12
C. Cârlănescu,  I. Porumbel, E. Murad, R. Petcu, V. Vilag: Cercetări  pe un turbomotor alimentat cu gazeificator cu lemn 23
P. E. Raşcu : Spectrul ameninţător al încălzirii globale trebuie să constituie prioritatea actuală a întregii omeniri ! 29
 

CUPRINS
3
M. Opaschi : Vibraţiile hidrogeneratoarelor (partea I) 2
S.A. Bhumiwat : Aplicarea tehnicii curenţilor de polarizare / depolarizare (pdc) în analiza defectelor şi problemelor izolaţiei statorice 12
O. Calotă, C.A. Rusu, A. Ungureanu: Analiza saturării transformatoarelor de curent în cazul protecţiei diferenţiale de bare 19
M. Cîrlan, M. Olteanu, D. Albuţ: Utilizarea metodei expertonilor în fundamentarea strategiei de mentenanţă şi evaluarea potenţialului operaţional al unui sistem tehnic. Aplicaţie la transformatoarele de putere 24
C. Purece: Microhidrocentrale în România 29
P. Ştefănescu: Energetica nucleară în lume şi strategia europeană 34
Din activitatea ICEMENERG
ICEMENERG partener în Programul “Intelligent Energy – Europe” 


CUPRINS
4
Editorial:Gh. Olteanu: Soluţii pentru securitatea energetică şi industrializarea României – dezvoltarea energiilor regenerabile 2
M. Opaschi : Vibraţiile hidrogeneratoarelor (partea a II-a) 8
E. Gockenbach, M. Farahani: Măsurări ale răspunsului dielectricului ca tehnică de evaluare a duratei de viaţă a sistemelor de izolaţie 15
D. Zlatanovici, R. Zlatanovici: Consideraţii privind diagrama PQ (putere activă – putere reactivă) a generatoarelor electrice sincrone 21
C. Bălă: Maşini sincrone cu magneţi permanenţi şi turaţie ridicată, utilizate în conversia electromecanică a energiei 28
Aniversare : P.E.Raşcu: Institutul de Studii şi Proiectări Energetice – I.S.P.E. – 60 de ani de activitate 1949-2009 34
 

CUPRINS 5

Editorial:Gh. Olteanu: Megatendinţe în Sectorul Energiei 2
V. Varvara, Gh. Georgescu: Regimul deformant în sistemele publice de distribuţie a energiei electrice şi evoluţia sa temporală 10
V.I. Paţiuc: Metoda volumelor finite pentru calcularea capacităţii electrice în domenii multiple conexe 18
K. Fukao, K.Hohzan, S. Honda: Realizarea unui monitor portabil de descărcări parţiale pentru înfăşurările statorice ale generatorului centralelor hidroelectrice 24
G. Matei, M.Jurian, M. Crucean: Estimarea defectelor de combustibil nuclear utilizând spectrometria gama 28
L. Lazăr, Fl. Ionescu: Supravegherea regimului termic al lămpilor de iluminat cu LED-uri 35


CUPRINS 6

Editorial:Gh. Olteanu: Realizări şi tendinţe de dezvoltare în tehnologiile energiei – Târgul Internaţional Hanovra 2009 (partea I) 2
E.F. Figueiredo, E. Tortello, R. Fenton, J. Linton, S. Salem, O. Martinez: Reţeaua viitorului 10
P. Ştefănescu: „Foaia de parcurs” a G.L.C.A. şi acţiunile A.I.E.A. pentru combaterea schimbărilor climatice şi a deteriorării mediului 20
M. Cluceru, M.M. Voronca, V. Paliţă: Compania de servicii energetice – instrument în implementarea proiectelor de eficienţă energetică 26
V. P. Berzan, V. X. Rimschi, M.S. Tîşu, V. Scobiola: Modelul fizico-matematic al paratrăsnetului la lovitura fulgerului 30
O. Ţuţuianu: Direcţii de cercetare privind impacturile reciproce între păsările sălbatice şi reţelele electrice 39
 

CUPRINS 7


R. Brűtsch, M. Tari, K.Froehlich, T. Weiers, R. Vogelsang: Mecanisme de deteriorare a izolaţiei generatoarelor electrice 2
T. Chiulan, B. Popa: Stabilirea regimurilor admisibile de funcţionare ale unităţilor mari de transformare 9
L.E.Petrean, M. Horgoş, L. Neamţ: Calculul propagării distorsiunilor armonice într-un sistem de distribuţie de medie tensiune, în condiţii de funcţionare şi la sarcini diferite 15
S. Anghelescu, S. Iliescu, D. Dumitru: Aplicarea protocolului IEC 61850 la nivelul echipamentului primar pentru creşterea eficienţei sistemului de comandă al staţiei electrice 24
L. Popescu, A. Stanca, I.V.Brânzoi, F. Brânzoi: Noi polimeri sintetizaţi în câmp de microunde pentru protecţia anticrustă a echipamentelor industriale 27
Eveniment: N. Golovanov: Conferinţa „Evaluarea politicilor şi practicilor energetice în România” 33
 

CUPRINS 8

I. Felea, D. Meianu, E. Barla: Definirea funcţiilor tehnologice şi de fiabilitate ale echipamentelor din structura AHEMP – premiză în modelarea fiabilităţii previzionale a acestora 2
V. Scobiola: Particularităţi constructive şi funcţionale ale prizelor de legare la pământ ale staţiilor CDMA („MOLDTELECOM” S.A.) 14
C. Purece: Necesitatea construirii unor centrale hidroelectrice cu acumulare prin pompaj în România 23
P. Ştefănescu: Cerinţe stringente pentru relansarea energeticii nucleare 29
 

CUPRINS 9

I. Felea, D. Meianu, N. Rancov: Analiza fiabilităţii previzionale a generatoarelor asincrone prin raportare la structura şi funcţiile acestora în cadrul AHEMP 2
V. Golea, Fl. Ionescu: Instrumente software pentru modelarea reţelelor electrice 15
Z. Frăţilă, A. Manolache, V. Mircea: Analiza funcţionării centralelor termoelectrice utilizând parametri de referinţă şi reali, din procesul de producere a energiei electrice şi termice, stocaţi într-o bază de date unitară 23
J.W. Lund: Dezvoltarea proiectelor de utilizare directă a energiei geotermale 28
V. Rugină, M. Rugină, A. Badea: Promovarea eficienţei energetice în condiţiile pieţei de energie 38
 

CUPRINS 10

M. Opaschi: Valorificarea potenţialului hidroenergetic al României 2
G. Coetzee, D. Tarrant, J. Weidner, R.E.Fenton: Studiu bibliografic şi principii de întreţinere pentru capele bobinajului generatorului 6
M. Motocu, I. Mircea, A. Adam, I. Bărbieru, Cr. Totolo: Îmbunătăţirea funcţionării cazanelor pe lignit prin optimizarea proceselor de măcinare 17
L. Dincă, M. Dincă, A. Şerbănescu, A. Bolma, A. Stanca: Haldele de steril, potenţiale surse de biomasă. Caracteristici soluri 21
V. Golea, Fl. Ionescu: Calcule de tracţiune pentru electrificarea unui tronson de cale ferată 27
V. Rugină, M. Rugină: Utilizarea eficientă a energiei în sectorul public 36
 Din istoria energeticii româneşti:
V. Bolcaş: Prima staţie de transformare din oraşul Oradea 41
 

CUPRINS 11
Editorial: F. Răcăşanu, V. Rugină: Posibilităţi de dezvoltare a sectorului energetic prin accesarea Programului operaţional sectorial „CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE” 2
D. Zlatanovici, T. Stokes, J.R.Weidner, R. Fenton: Ghid pentru monitorizarea on-line a generatoarelor electrice 8
J. Linton, V. Skundric, P. Machard: Programe de mentenanţă, inspecţie şi testare pentru generatoare electrice 15
P. Gheorghiescu: Contribuţia microhidroenergeticii la balanţa de putere şi energie a României 18
I. Ghiurca: Alegerea centralelor termice cu ajutorul metodelor multicriteriale 22
V. Rugină, A. Badea: Evaluarea şi monitorizarea măsurilor de eficienţă energetică 29
G.S.Damian, A. Serafim: Impactul crizei economice asupra responsabilităţii sociale corporative 36
 

CUPRINS 12

V. Berzan, V. Anisimov, V. Burciu: Conceptul centrului experimental de demonstrare a utilizării surselor regenerabile de energie „Chişinău” 2
A. Mirea, B. Pătrăţanu: Soluţii alternative de încălzire utilizând surse regenerabile de energi 7
A. Panait: Arderea uleiurilor vegetale pentru generarea energiei, în scopul reducerii emisiilor poluante şi a consumului de combustibil fosil 16
A. Bolma, A. Şerbănescu: Epurarea apelor rezultate în industria energetică prin utilizarea de materiale nanostructurate de tip hidrotalcit 23
I. Giurca: Alegerea optimă a radiatoarelor utilizând metodele multicriteriale 30
Cuprins general (1 – 12/2009) 40
Indice de autori   43
Colegiul de redacţie   44

 

Înapoi la Revistă