Cuprinsul:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

   

Rezumatele:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 

 

CUPRINS  GENERAL   2011

 

CUPRINS 1
D. Crăciun Provocarea viitorului – apariţia tehnologiilor Maglev īn cadrul reţelelor de tip Smart Grids 2
P. Gheorghiescu Situaţia actuală şi perspectiva valorificării micropotenţialului hidroenergetic al Romāniei 9
D. Dumitrescu, S. Dziţac, L. Popper, E. Dale Elemente operaţionale īn modelarea comportamentului de consum energetic 17
M. Pena, A. Cocioran, C. Duţu Īmbunătăţirea eficienţei energetice īn hidrocentralele de pe Oltul inferior prin retehnologizarea hidrogeneratoarelor 23
P. Ştefănescu Eroarea umană īn sistemele complexe tip CNE 31
- Declararaţia finală a Congresului 21 CME de la Montreal (12/16.11.2010) 38
- Romānia, „īmpānzită” de proiecte solare RoEnergy, locul de unde se pregăteşte asediul parcurilor 40
 
CUPRINS 2

T. Pavelescu, D. Novac, D. PantelimonM. Opaschi: Retehnologizarea echipamentelor de la SHEN Porţile de Fier 2
B. Guzun, E. Anghel, A. Iobăgel, I. Dăescu Creşterea economiilor de energie prin aplicaţii ale acţionărilor cu viteză variabilă la o hidrocentrală 9
D. Duică Debutul Romāniei īn era regenerabilă: energia eoliană 15
M. Matei, B. Soare, O. Nedelcu, C. Sălişteanu, I. Udroiu, S. Mihăescu, C. Necula Incinerarea deşeurilor municipale soluţie aplicabilă īn Romānia prin prisma noii Directive 2008/98/EC? 20
I. Felea, I. Csuzi, E. Dale, F. Dan Evaluarea eficienţei energetice a sistemelor de transport electric urban 30
A. Drumea, A. Alcaz, V. Postolatii I. Timofte Crearea stocurilor subterane de gaze naturale īn Republica Moldova 37
 

CUPRINS
3
Ghe. Manea, A. Leca O evaluare a sistemului energetic romānesc 2
W. Riesner Concepţia despre energie a guvernului federal german īn perspectiva anului 2050 şi rolul acestuia īn evoluţiile ecologice viitoare 9
M. Opaschi Diminuarea pierderilor hidroenergetice 16
I. Felea, I. Boja, E. Barla Stadiul actual şi perspective privind diagnoza tehnică a transformatoarelor electrice 20
N. Sorea, C. Ungureanu, D. Cernomaz Consideraţii cu privire a motoarele solare bazate pe conversia termo-magneto-mecanică 28
D. Tutunea Studiu privind producţia de biodiesel din ulei de peşte 35

CUPRINS
4
M. L. Goia Vizita īn Romānia a secretarului general CME Christoph Frei 2
M. L. Goia, V. Vernescu Declararaţia finală a Congresului 21 CME de la Montreal (12/16.11.2010) 3
V. Rugină, A.-G. Badea Orientările strategice şi principalele direcţii de cercetare, dezvoltare şi inovare īn domeniul energiei verzi 5
G.-S. Damian, A. Serafim ISO 26000 "Ghid referitor la responsabilitatea socială" – premisă pentru dezvoltarea durabilă a sectorului energetic 14
I. C. Moga, A. Călin, B. Năsărīmbă, I. Vodă Utilizarea treptei de flotaţie īn procesele de epurare a apelor uzate 23
I. C. Moga, A. Călin, B. Năsărīmbă, I. Vodă Modelarea şi simularea procesului de sedimentare 28
E. Răducan, G. Gurguiatu Dispozitive de stocare a energiei. Supercondensatori 35
M. Zoltan, A. Csaba S-au īmplinit 100 de ani de la punerea īn funcţiune a hidrocentralei Dej-Mănăstirea 40
- Profilul Roenergy south-east Europe, Bucureşti 2011 43
- Şapte motive să veniţi la Roenergy, tārg internaţional de energii regenerabile şi eficienţă energetică īn construcţii 44
 

CUPRINS 5

I. Predescu, C. Flueraru Orientări strategice şi direcţii de cercetare, dezvoltare şi inovare īn domeniul “tehnologii de utilizare a biomasei si produselor derivate din biomasă” 2
A. Stănculea, R. Pătraşcu, Ghe. Păuna, C. Jalbă, N. Simion, A. N. Stan Cuantificarea emisiilor de gaze cu efect de seră rezultate din procesele industriale energo-intensive 8
Z. Frăţilă, A. Manolache Gestionarea parametrilor de referinţă şi reali din procesul tehnologic de producere a energiei electrice şi termice īntr-o bază de date unitară ca suport tehnic pentru urmărirea şi analiza funcţionării centralelor termoelectrice pe criterii de eficienţă economică şi energetică 15
T. Chiulan, B. Popa Avantajele utilizării senzorilor cu fibre optice pentru determinarea temperaturii īnfăşurărilor unităţilor mari de transformare 20
A. Răducanu, Ş. Marin, C. Marcolt, C. Suvergel Monitorizarea impactului instalaţiilor electrice asupra stării de sănătate a personalului - o prioritate a CNTEE Transelectrica īn politica de sănătate şi securitate īn muncă 25
- Premieră la tārgul Roenergy Bucureşti 35
- Roenergy Bucureşti 2011 36


CUPRINS 6

M. Rugină, C. Filimon Seminarul internaţional "Renewable Energy Transfer System" - RETS 2
F. Răcăşanu, V. Rugină Implementarea Directivei 2009/28/CE privind valorificarea surselor regenerabile de energie 5
M. Bărbuţă, M. Ghiţulescu Noua etichetă energetică europeană - continuarea unei poveşti de succes 11
S. Gherghinescu, G. Popescu Optimizarea sistemelor de adsorbţie apă-hidrogen prin recuperarea pierderilor de frig īn mediu 18
Ghe. Lăzăroiu Modelare tehnologică şi instruirea personalului din energetică prin sisteme inginereşti 24
A. Bantaş, L. Cioroianu, G. Cioroianu, G. Oprea, L. E. Mureşan Materiale compozite luminescente pe bază de polimeri pentru aplicaţii industriale 29
- Roenergy Bucureşti 2011 34
 

CUPRINS 7


M. Coltuc Evoluţii şi provocări globale īn sectorul energiei electrice 2
V. Rugină, M. Rugină, A. Zafiu Implicarea distribuitorilor şi furnizorilor de energie īn creşterea eficienţei la consumatorii finali 9
A. Ciobanca, I. Felea Consideraţii privind competitivitatea sistemului de īncălzire centralizat (termoficare) 16
A. Panait Arderea experimentală a combustibililor lichizi clasici aditivaţi cu uleiuri vegetale īn instalaţie de putere termică medie 24
A. C. Blaga, E. Goia, A. Ciobanca Impactul asupra mediului al utilizării resurselor geotermale la capacitate maximă īn municipiul Oradea 30
- Roenergy Bucureşti 2011 35
- International Electric & Automation Show, IEAS 2011 36
 

CUPRINS 8

 
V. Rugină Eficienţa energetică, piaţa energiei şi securitatea īn alimentare 2
M. Bărbuţă, M. Ghiţulescu, V, Rugină, A. Badea Simplu – un click spre economia de energie īn casă – topten.info.ro 7
F. Еrchan, V. Rotari Principii de determinare a intensităţii energetice a produselor agricole 13
A. Dumitrescu, V. Pleşca Dezvoltarea şi integrarea turbinelor eoliene off-shore īn sistemele electroenergetice 16
C. A. Blaga, C. Panea, E. Gligor Sistem de īncălzire monoagent pentru consumatorii izolaţi care utilizează căldură produsă prin arderea biomasei 28
- International Electric & Automation Show, IEAS 2011 35
- International Conference on Condition Monitoring, Diagnosis and Maintenance 2011 (CMDM 2011) 36


CUPRINS 9

 
I. Timofte Dezvoltarea complexului energetic al Republicii Moldova īn cadrul comunităţii energetice 2
C. Totolo, Ghe. Lăzăroiu, L. Mihăescu, A. Adam, I. Bărbieru Tehnologie nepoluantă de producere a energiei prin arderea īn suspensie a rumeguşului 8
H. Sako, Y. Kaneda, S. Tomita, K. Mio, K. Suzuk Sistem de monitorizare online a DP cu antena microstrip pentru masini rotative 13
Z. Zhengping O nouă tehnică de diagnosticare a scurtcircuitului īntre spire la un generator de turbină mare 19
M. Cārlan, M. Oltean, A. Sas Determinarea duratei de utilizare a uleiului electroizolator de la transformatoarele de putere 25
L. Lăcătuşu, G. Oprea, A. Bantaş Soluţii de protecţie durabile ale contactelor cupru – aluminiu din infrastructura critică a instalaţiilor de distribuţie şi transport a energiei electrice īn vederea asigurării securităţii şi eficienţei energetice 29
M. Zoltan Īn acest an se īmplinesc 115 ani de la punerea īn funcţiune a hidrocentralei Sadu I 34
- International Electric & Automation Show, IEAS 2011 39
- 3E - EEE-2011 40


CUPRINS 10

V. M. Spivak, V.M. Koval, A. V. Bogdan, Yu. I. Yakymenko, М. Tīrşu, V. Berzan Celule fotovoltaice cu peliculă subţire de siliciu: tehnologie de ultimă oră şi potenţial īn viitor 2
M. Pleşca, V. Pleşca Energia eoliană – potenţial mare, realizări modeste 11
I. C. Moga Oxidarea biologică a compuşilor biodegradabili īntr-un bioreactor de tip MBBR 18
I. C. Moga, B. Năsărīmbă, G. Petrescu Cercetări experimentale pentru determinarea cantităţii de oxigen dizolvat dintr-un bioreator de tip MBBR 25
A. Stanca, A. Şerbănescu, I.V. Brānzoi, F. Brānzoi, .L. Mititeanu Produşi ecologici şi biodegradabili pentru tratarea apelor īn scopul prevenirii coroziunii instalaţiilor 31
- CMDM-2011 38
- RoEnergy Timişoara 2011: Companii din Italia, Cehia, Slovacia, Ungaria īşi caută parteneri de afaceri romāni 40


CUPRINS 11

 

A. Panait

Rezultatele arderii experimentale a uleiurilor vegetale aditivate la combustibili fosili īn instalaţii de puteri termice joase şi medii

2

S. Yutian, Z. Chunli

Studiu cu privire la proiectarea electromagnetică a excitatoarelor fără perii utilizate la motoarele sincrone

8

L.-E. Lăcătuşu, A. Bantaş, G. Oprea

Tehnologii de obţinere a unor soluţii de protecţie durabile ale contactelor cupru – aluminiu

14

L. Calinin, D. Zaiţev, М. Tīrşu, V. Berzan

Utilizarea condensatoarelor īn combinaţie cu o instalaţie clasică de defazare cu două miezuri

19

M. Cārlan, C. Buş, I. Csuzi, V. Băbău

Modele decizionale multicriteriale īn mentenanţa sistemelor tehnice

25

A. Şerbănescu, A. Stanca, C. Suvergel

Caracterizarea energetică şi fizico-chimică a biomasei instalate pe haldele de steril

30

Į. Csaba, K.-N. Peter, M. Zoltan

Am fost īn vizită la hidrocentrala Someşul Rece!

36

RoEnergy

Occidentalii, interesaţi de energiile regenerabile din Banat

40CUPRINS 12

. R. Siniscalchi, C. L. M. Prates, H.C.Smith Sistem de monitorizare a generatorului turbinei de 760 MVA 2
G.C. Stone, J. Kapler, J. Stein Experienţa īn procesul de management al unui ciclu de viaţa a turbinei unui generator 6
M. Tinică Simplitate şi eficienţă īn analiza materialului metalic al elementelor componente din centrale electrice 13
Codoreanu, S. G. Stanca Studiul noxelor specifice din termocentrale şi influenţa lor asupra sănătăţii personalului 19
Ghe. Badea, L. Rus Turbine eoliene Savonius – studiu experimental privind influenţa raportului de suprapunere a palelor şi a numărului de etaje asupra eficienţei rotorului Savonius 28
R. Zlatanovici, S. Dumitrescu, C. Cicirone Contribuţia ICEMENERG la implementarea īn Romānia a centralelor electrice eoliene dispecerizabile 34
- Cuprins general (1-12/2011) 40
- Indice de autori 43
- Colegiul de redacţie 44

 

Īnapoi la Revistă