Cuprinsul:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

   

Rezumatele:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 

 

CUPRINS  GENERAL   2014

 

CUPRINS 1
 

4. Sesiunea comuna cu CMDM 2013 - continuare

 
G. C. Stone, J. Letal, B. A. Lloyd Progrese privind monitorizarea integrată a stării rotorului şi statorului generatoarelor 2
A. Elez, J. Študir, J. Polak Sistem de detectare a spirelor scurtcircuitate ale înfăşurării de excitaţie de la hidrogeneratoare 8
M. Vrazic, Z. Maljkovic, M. Kovacic, Z. Hanic Sistem de monitorizare a generatoarelor sincrone utilizat ca instrument de diagnosticare a reţelei de transport si distribuţie a energiei electrice 14
J. J. Rocha E., F. Czerwinski, A. Koepfler, M. Uemori Sisteme de mentenanţă predictivă – o aplicaţie pentru diagnosticarea sistemelor de izolaţie a generatoarelor sincrone 21
P. Curiac, M. Avramescu Prelungirea duratei de viaţă a bandajelor înfăşurărilor rotorice (inele de reţinere) 29
IN MEMORIAM Iuliu Potorac 36
 
CUPRINS 2

 

3. Evaluarea stării maşinilor electrice mari

 
J. J. Rocha E., F. Czerwinski, A. Koepfler, M. Uemori Păstrarea valorii centralelor hidroelectrice, o consecinţă naturală a procesului de mentenanţă inteligentă 2
D. Comănescu, G Crihan, D. Zlatanovici Relevanţa măsurătorilor pentru determinarea duratei de viaţă rămase a hidrogeneratorului 10
C. Bulai Menţinerea sub control a îmbătrânirii generatorului. Managementul costurilor de întreţinere 16
I. Bălăunţescu, D. Comănescu Reducerea gamei de putere activă a unui hidrogenerator de    50 MW. Studiu de caz 22
B. Guzun, I. Bărboianu, F. Oae, I. Anghel, C. Grofu, R. Neagoe Tehnologie electrică nouă aplicată pentru îmbunătăţirea ingineriei în domeniul hidroelectric pentru o anumită aplicaţie la amplasament 27
 

***

 
L. Mândrea, Ghe. Băran, C. A. Băbuţanu, G. Oprina, F. Bunea Studiu teoretic şi experimental al amestecătoarelor cu bare, cu aplicaţii la îngroşarea nămolului 34
C. Goia, M. Goia Conexiuni în curent continuu 39
 

CUPRINS
3
A. Karlsson, T. Karlsson Estimarea duratei de viaţă a înfăşurărilor statorice din alcătuirea hidrogeneratoarelor 2
G. C. Stone O perspectivă asupra monitorizării on-line a descărcărilor parţiale pentru evaluarea stării izolaţiei înfăşurărilor statorice ale maşinilor electrice 11
F. Rennó Neto Studiu privind sistemele de monitorizare instalate în Brazilia 18
D. Zlatanovici, F. Ionescu, A. Herişanu, C. Cicirone Model matematic şi program de calcul pentru simularea aplicării perturbaţiei tip treaptă pe intrarea RAT a unui hidrogenerator 22
O. Ţuţuianu, I. Rusu, F. Dumitriu Comparaţie privind performanţa de mediu la reparaţia transformatoarelor electrice 30
IN MEMORIAM Dorin Cristescu 37
ENREG 2014   39

CUPRINS
4
A. A. Adam, L. Mihăescu, I. Pîşă, I. Bărbieru, C. Mândrean,  Ghe. Grecu, R. Sava, R. Romeo Aspecte privind funcţionarea cazanului de 18 t/h şi 5 bar pe combustibilul solid de la SC Vrancart SA 2
C. Purece Aprecieri asupra modului de măsură al debitului turbinat 7
C. Kane Monitorizarea principalelor componente ale unui sistem de producere a energiei electrice 15
D. Zlatanovici, F. Ionescu, A. Herişanu, C. Cicirone Model matematic şi program de calcul pentru simularea comportamentului unui hidrogenerator şi RAT la aruncarea sarcinii nominale 19
L. Ogiboski, F. Crispino, P. S. D. Kayano, W. S. Hokama, L. C. Magrini Sistem pentru armonizarea şi integrarea datelor privind calitatea energiei în modelul comun de informaţii (CIM) 26
G. V. Zusman Tehnica de detectare a vibraţiilor pentru monitorizarea stării lagărelor cu bile/lagărelor cu rostogolire şi a cutiilor de viteză 31
Lansarea etichetei YAECI   35
Acţiuni comune - sinergii   37
RoEnergy   39
IN MEMORIAM Constantin OSTAP 40
 

CUPRINS 5

R.R. Yu, Z. Wang, W.H. Wang, R. Saers Un nou model combinat pentru prognoza on-line a fiabilităţii transformatorului 2
R. Lebreton, G. Luna, S. Louise Detectarea şi localizarea descărcărilor parţiale la transformatoarele de putere cu ajutorul a patru sau mai multor senzori de frecvenţă ultra înaltă 11
B. Thangarajan R., S. Chetwani Monitorizarea stării şi evaluarea transformatoarelor în funcţiune 19
B. Pahlavanpour, C. Wetterholm Decizii privind întreţinerea bazate pe testarea uleiului 26
C.V. Goia Soluţii de distribuţie pe MT/JT în MF/PF 32
IEAS 2014   36


CUPRINS 6

M. Runde Fiabilitatea echipamentelor de înaltă tensiune (IT) 2
W. Chmielak, Z. Pochanke Diagnosticarea acţionărilor întreruptoarelor de circuit 11
G. V. Zusman Tehnica de detectare a vibraţiilor pentru monitorizarea stării lagărelor cu bile/rulmenţi şi cutiilor de viteză 17
C. Wetterholm, B. Pahlavanpour, J. Weesmaa Monitorizarea stării schimbătoarelor de priză şi a trecerii izolate cu ajutorul analizei gazelor dizolvate 21
P. O’Callaghan, B. Diggin Progrese realizate în domeniul monitorizării on-line a transformatoarelor de putere din Irlanda 28
J. Cárdenas Importanţa protecţiei reţelei în prevenirea evenimentelor majore ale sistemului energetic 32
IEAS 2014   40
 

CUPRINS 7


D. Danubianu, Ş. Pentiuc, R. Pentiuc, C. Ungurean, M. Danubianu Model de prognoză a producţiei de energie electrică pe termen mediu şi lung 2
N. Tomasovic, M. Mihailovic, S. Milic Evoluţia prognozată a costului energiei electrice în Balcanii de vest 8
M. Chindriş, A. Cziker, A. Miron, V. Farcaş, L. Reider Impactul generării distribuite asupra regimurilor de scurtcircuit în reţelele de distribuţie de MT. Studii de caz 18
F. Garnacho, M.A. Sánchez-Urán, J. Ortego, F. Álvarez,  M.A. Jiménez Sistem de monitorizare online a descărcărilor parţiale cu localizare şi generare automată a alarme 29
IEAS 2014   36
 

CUPRINS
8
I. D. Iacob Particularităţi ale siguranţei în exploatare în sectorul hidroenergetic 2
M. Mesarovic Abordarea „neagră” sau „verde” a planificării dezvoltării  energetice regionale pe termen lung 8
P. Pencioiu, N. Golovanov Evaluarea eficienţei energetice. Indicatori 18
E. Hopulele Soluţii hibride „centrale electrice virtuale – sisteme cu purtători multipli de energie” 23
Z. Berler, V. Prykhodko, J. Watson, J. S. Skinner, D. Bates Analiza datelor de la sistemele de monitorizare continuă on-line a trecerilor izolate 30
A. Răducanu, M. Ştefan, C. Marcolt, C. Suvergel Supravegherea impactului instalaţiilor electrice asupra stării de sănătate a personalului - obiectiv important în politica de sănătate şi securitate în muncă 35
IEAS 2014   44

CUPRINS
9
A. Leca Un punct de vedere privind dificultăţile majore şi şansele de consolidare ale sectorului energetic românesc 2
O. Vojáček, L. Sobotka, R. Kříž Reglementări de mediu costisitoare. Cum le putem evita? 10
M. Goia, N. Golovanov Idei privind electrificarea globală 16
I. Vasiu Sistemul termoenergetic urban din Oradea – prezent şi perspective 21
C. Purece Reducerea erorilor de etalonare a moriştilor hidrometrice 36
IEAS 2014   41
RENEXPO® SOLAR   42
RENERGY AWARD   44
 

CUPRINS 10

I. Felea, A. I. Felea Caracterizarea multidimensională a competitivităţii energetice a României 2
B. Achim Model de evaluare a impactului tehnologiilor de stocare a energiei pe piaţa energiei electrice din România 8
V. Tăbăcaru, G. Pascu, R. Tjeldhorm Soluţie modernă de îmbunătăţire a calităţii energiei electrice în alimentarea consumatorilor din zone izolate 17
C. Prodan, N. Poienar, D. Cernomazu, D.-R. Pentiuc Determinarea influenţei construcţiilor speciale asupra transformatoarelor prin metoda curentului continuu utilizată pentru identificarea cifrei orare a grupului de vectori 23
A. Mituleţ, M. Popescu, S. Nicolaie, G. Oprina, R. Chihaia Studiu privind implementarea unor metode de eficientizare a instalaţiilor eoliene 30
IN MEMORIAM Galeb Drăgan 36


CUPRINS 11

K. Radko, Š. Kratochvíl Detectarea comportamentului relativ haotic al preţurilor energiei electrice pe piaţa spot 2
M. Bădileanu, D. Ciuiu, L. I. Georgescu Preţurile „outlier” pe piaţa de energie electrică cu o zi înainte 9
P. Raicu Ticuşi, F. P. Daia, S.-G. Nemţoiu, D. A. Poenaru Dispozitivul pentru reducerea vortexului şi creşterea nivelului de oxigenare a apei turbinate 18
D. Crăciun, G. Gheorghe Aspecte practice ale certificării conformităţii tehnice a centralelor electrice fotovoltaice 22
D. Schitea, I. Iordache, A. Marinoiu, M. Bălan, R. Buga, I. Ştefănescu, M. Vârlam Depozitarea subterană pe scară largă a hidrogenului în România, un mod de a administra sursele de energie regenerabilă 29
N. Digă, C. Ghiţă, S.-M. Digă, D. Constantin Consideraţii asupra eficienţei energetice a motoarelor sincrone cu magneţi permanenţi pentru tracţiune electrică 35
 

CUPRINS 12

I. Felea, A. Ciobanca, E. Goia Evaluarea stohastică a fiabilităţii sistemelor centralelor termoelectrice 2
P.-C. Răzuşi, D. Guşă Minimizarea pierderilor într-o reţea de distribuţie prin conectarea şi dimensionarea optimă a surselor de putere 9
I. Onuţu, M. Neagu, D. L. Movileanu Estimarea factorilor de emisie specifici pentru poluanţii principali produşi prin arderea cărbunelui în centralele electrice din România 17
V. Ursu, C. Jivan, B. Onose Sistem fotovoltaic de alimentate cu energie electrică mobil neconectat la reţeaua de distribuţie naţională (off-grid) şi aplicarea lui în mediu rural 26
G. A. Ciocan, M. A. Zamfir, A. M. Andronache, V. Şerban, M. Androne, C. Safta, L. D. Postolache Noi tipuri de turbine eoliene urbane 31
Cuprins general (1-12/2014)   40
Indice de autori   43
Colegiul de redacţie   44

Înapoi la Revistă