Cuprinsul:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

   

Rezumatele:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 

 

CUPRINS  GENERAL   2004

 

 

CUPRINS 1

 

A. PAVEL, M. ŞT. TEODORESCU, D. GUIŢĂ

Problematica riscurilor de fracturare privind structurile portante sudate de speţa rezervorului cilindric vertical de mare capacitate

3

GH.P. ISPĂŞOIU,

A. NICULESCU

Unităţi de măsură şi reguli de utilizare

10

Z.H. VASILIU, M. VOICU,

C. MICU

Preocupările Electrica pentru realizarea siguranţei īn alimentarea cu energie electrică a consumatorilor săi

16

S. COSTINAŞ

Managementul mentenanţei staţiilor electrice

22

G.C. LĂZĂROIU

Analiza penetrării pe piaţă a noilor tehnologii

29

C. GRUIA

Unele precizări la articolul: O nouă soluţie de preīncălzire, īnaintea degazorului de 1,2 bar, a apei deionizate de adaos īn reţelele de termoficare

35

RUBRICA STUDENTULUI ENERGETICIAN

 

G. POPA

Considerente  privind  fiabilitatea  şi   mentenanta  īntrerupătoarelor de               20 + 400 kV la procurarea echipamentelor. Studiu de caz

42

 

 

CUPRINS 2

 

GH. LĂZĂROIU

Tendinţe viitoare pentru protejarea mediului

3

D. ILISIU

Creşterea siguranţei īn funcţionare a SEN prin īmbunătăţirea reglajului frecvenţă-putere. Realizări īn perioada 2002-2003

13

0. ŢUŢUIANU, M. ILIE

Preocupări actuale privind protecţia mediului īn sectorul energiei electrice şi termice din Germania

18

M.L. GOIA, N. COROIU

Soluţie neconvenţională de alimentare a consumatorilor monofazaţi de mică putere

24

N. COROIU

"Un veac de lumină" la Oradea

30

P. IFTIME

Electricitatea la 120 de ani de utilizare īn Bucureşti

34

I.P. POLESCU, V. MIRCEA, L.E. POLESCU, O. FERENŢ

Managementul stării de sănătate mentală a salariatului romān pe segmentul de creativitate inovativă şi inventivă īn perspectiva integrării europene

35

GH. ŞCHIOPU

Bucuria lecturii

39

C. PĀSLARU

Amintiri triste...cu final optimist

41

D. ZLATANOVICI

Prof.dr.ing. Stama Şotri la 50 de ani de activitate īn slujba energeticii romāneşti

43

 

 

CUPRINS 3

 

L. MIHĂESCU, L. PĪŞĂ,

R. POPESCU, I. OPREA,

T. PRISECARU,

M. PRISECARU, E. POPA

Experimentări privind creşterea randamentului unei instalaţii termice prin implementarea unui schimbător final de căldură cu funcţionare īn regim de condensare a vaporilor de apă din gazele de ardere

3

D. ZACHIA, N. OPRIŞ,

C. MĪNDRICAN

S.C. Hidroelectrica S.A. actor al pieţei de energie din Romānia

12

P. IFTIME

Energetica clădirilor

17

I. MIRCEA, S. LAZĂR,

AL. MARINESCU

Locul clădirilor īn contextul interacţiunii energie-mediu-consumator

19

S. COSTINAŞ,

GH. COMĂNESCU

Evoluţia strategiilor de mentenanţă

27

A. VANCA

Conversia cazanelor de la arderea lignitului la arderea huilei - experienţa romānească

32

C. CIOBANU, M. NICOLA, L. VASILE

Monitorizarea şi automatizarea hidroagregatelor

38

IN MEMORIAM

 

V. VERNESCU

Omagiu

41

P. IFTIME

Eugeniu Pavel (1922-2004)

44

 

 

CUPRINS 4

 

V. VAIDA, P. SĀRBU

Modernizarea grupurilor de 210 MW - alternativă de creştere a siguranţei īn funcţionare

3

GH. GAVRILĂ, F. ENACHE

Calculul inductivităţilor proprii şi mutuale ale bobinelor dispuse pe circuite magnetice. Aplicaţii

9

C. BARBULESCU,

G. ROMAŞCU

Īmbunătăţirea performanţelor de siguranţă ale echipamentelor şi instalaţiilor din RET prin utilizarea feedback-ului informaţional

17

I. ROTARU

CNE Cernavodă: proiect prioritar al energeticii romāneşti

23

C. MATEA, C. ŢENCU,

L. NICOLAE,

V. POSTOLACHE

Descărcătoare. Utilizarea īn LEA de 110-400 kV

27

ISTORIE ENERGETICĂ - Electricitatea la 120 de ani de utilizare īn Bucureşti

34

DE PERSONIS

 

GH. BROŞTEANU

Un om īntre oameni - Martin Bercovici

43

 

 

CUPRINS 5

 

V. VARVARA, GH. GEORGESCU, I. CIUTEA, N. BRUMĂ, N. SUFLEŢEL

Ameliorarea regimului deformant īn reţelele electrice de distribuţie urbană

3

R. DRĂGAN, M. ITOAFĂ, M. PANĂ, A. GUŞTI

Software de simulare pentru două staţii electrice interconectate, destinat creşterii eficienţei transportului energiei electrice

8

I. ŞTEFAN, FL. IONESCU

Ethernet īn sisteme distribuite de acţionări electrice

11

M. ROTARIU,

GH. GEORGESCU

Modelarea proceselor de pornire a unui cazan de abur de 120 t/h

20

P. ALEXANDRU,

L. VASILE, C. CHELU

Īnlocuirea şi modernizarea instalaţiilor şi echipamentelor electrice de forţă şi automatizare aferente staţiei de epuisment la centrala Gogoşu, bazin aspirator

25

A. POPESCU, M. STEIN, D. ANASTASIU, FL. MICŞAN

Aspecte privind selectarea unor criterii şi indicatori la punctele de interfaţă īntre participanţii la piaţa de energie electrică - o aplicaţie a managementului riscului

29

ISTORIE ENERGETICĂ

 

T.N. LASZLO

Acum 50 de ani: Trecerea la tensiune şi frecvenţă normalizată a sistemului energetic local din Timişoara

33

RUBRICA STUDENTULUI ENERGETICIAN

 

L.C. CRISTESCU

Verificarea şi testarea transformatoarelor de măsură

38

EVENIMENT

 

P.E. RAŞCU

Institutul de Studii şi Proiectări Energetice (la aniversarea a 55 de ani de la īnfiinţare)

44

 

 

CUPRINS 6

 

A. LECA, GH. MANEA

Interesul naţional şi vocaţia naţională - criterii de definire a obiectivelor strategiei de evoluţie a energeticii romāneşti

3

GH. GEORGESCU,

V. VARVARA, I. CIUTEA,

N. BRUMĂ, N. SUFLEŢEL

Aspecte privind calitatea energiei electrice īn reţelele de distribuţie publice

13

D. BĂLAN, O. VĀJOI,

ŞT. CRIŞAN

Realizări şi perspective privind funcţionarea sistemului de conducere operativă prin dispecera instalaţiilor energetice la S.D.F.E.E. Mureş

19

P. ŞTEFĂNESCU

Relaţia ergonomie-securitate nucleară

24

E. VOINEA,

GH. GEORGESCU

Modalităţi de adoptare a deciziei de extindere a instalaţiilor energetice

29

I.P. POLESCU, M. VASILE, L.E. POLESCU,

I.O. FERENŢ

Utilizarea materialelor plastice īn domeniul termoenergetic

 

33

R. PĂTRAŞCU,

C. GHEORGHE

Hidrogenul - alternativă viabilă a combustibililor clasici īn contextul politicii europene privind protecţia mediului

40

 

 

CUPRINS 7

 

A. LECA, GH. MANEA

Interesul naţional şi vocaţia naţională - criterii de definire a obiectivelor strategiei de evoluţie a energeticii romāneşti

3

T. OPREA

Situaţia actuală şi perspectivele hidroenergeticii romāneşti

12

D. ZLATANOVICI,

R. ZLATANOVICI

Metode şi echipamente moderne de evaluare a stării generatoarelor electrice pe baza instrumentaţiei virtuale

16

I. MARCHIŞ

CHE Mărişelu la 27 de ani de exploatare. Propuneri pentru reparaţie capitală cu modernizări

22

GH. SBĀRNEA

Contribuţii la perfecţionarea mecanismului concurenţial pe piaţa de energie electrică, legate de valorizarea resurselor

27

GH. GEORGESCU, 

V. VARVARA,  E. VOINEA,  I. CIUTEA, N. BRUMĂ,

N. SUFLEŢEL

Utilizarea metodei eşantionării   curbelor de  sarcină   pentru  evaluarea   pierderilor de  energie  īn  reţelele  publice  de  medie tensiune

32

G.C. TILEA

Influenţa adāncimii voalului de etanşare al unui baraj la curgerea subterană

printr-un mediu poros

37

ISTORIE ENERGETICĂ

 

O. ŢUŢUIANU

Leonida A. Dimitrie, un fost elev al Liceului Mihai Viteazu din Bucureşti

42

 

 

CUPRINS 8-9

 

O. LOHAN, E. POP

Sistemul Energetic Naţional īn anul 2003

3

A. LECA, GH. MANEA

Interesul naţional şi vocaţia naţională - criterii de definire a obiectivelor strategiei de evoluţie a energeticii romāneşti

11

P. LIFICIU

Rolul guvernelor şi municipalităţilor īn dezvoltarea durabilă

19

L. LUPULUI,

V.VASILEVSCHI, V.COZMA

O alegere potrivită - settlement central sau bilateral?

30

GH. SBĀRNEA

Ordinea de merit - prim set de soluţii implementate

34

DA. CROITORU,

F. IONESCU

Optimizarea consumului de energie şi costurilor de īntreţinere a clădirilor prin utilizarea unui sistem centralizat de management al clădirilor

40

N. PĂUNESCU

Dimensiunea socială a amenajărilor hidroenergetice

51

D. POPESCU

Soluţii pentru optimizarea şi realizarea unei palete de ventilator

57

V. NISTREANU,

P. ŞERBAN, LI. VUŢĂ,

M.A. TĪRNICEANU,

V. NISTREANU, A.ŞERBAN, E. CSERWID

Sistem virtual de formare profesională cu aplicaţie la implementarea directivei cadru a U.E. īn domeniul apei

61

V. RĂDULESCU

Influenţa grosimii profilului din zona bordului de fugă asupra curgerii fluidelor.

65

G. POENARU,

AL. MARINESCU

O evaluare critică a reglementării energiei provenite din surse neconvenţionale īn legislaţia din Romānia

69

 

 

CUPRINS 10

 

GH. CĀRŢĀNĂ,

GH. GRIGORAŞ

Strategii optimale īn pieţele dereglementate

3

M. FAIGHENOV

Fenomenul contemporan al inovării industriale

7

A. ANGHEL

Strategie privind dezvoltarea şi modernizarea parcului de unităţi de transformare de mare putere

15

A. POPESCU, M. STEIN,

G. LAVROV,

D. ANASTASIU, F. MICŞAN

Unele considerente privind modalităţi şi criterii de asistare a procesului decizional īn managementul unităţilor de transformare

17

P. LIFICIU

Rolul guvernelor şi municipalităţilor īn dezvoltarea durabilă

25

A. CERNAT

Noi aspecte ale colaborării īn domeniul energiei electrice īn Balcani

34

ISTORIE ENERGETICĂ

 

GH. STOLERU

Istoria electrificării īn perioada interbelică, prezentată īn "Enciclopedia Romāniei"

41

GH. STOLERU

Īnfiinţarea secţiilor de īnaltă tensiune īn cadrul Sistemului Energetic Naţional

44

 

 

CUPRINS 11-12

 

M. DUMITRESCU,

M. CONSTANTINESCU

Prevederile noului Cod Comercial, un nou pas īn dezvoltarea Pieţei Angro de Energie Electrică

3

M. MĀNICUŢĂ,

C. CREMENESCU

Analiza eficienţei producerii īn cogenerare din perspectiva ANRE

12

M. FAIGHENOV

Fenomenul contemporan al inovării industriale

18

V. BENGHE,

V.B. UNGUREANU

O abordare economică a conductelor sub presiune din punct de vedere al debitului optim

29

I. IORDACHE,

M.E. GEORGESCU

Lungimea flăcărilor difuziv turbulente īn cazul arderii combustibililor gazoşi īn jeturi axial simetrice turbionate

33

EM. DARIE, E. DARIE

Izolaţii termice controlate īn canale verticale

37

L. MIHĂESCU,

R. POPESCU, I. PĀŞĂ

Analiză a perspectivei producerii centralizate de căldură īn ţara noastră

45

R. PĂTRAŞCU,

C. GHEORGHE

Implementarea unui proiect de eficienţă energetică īn industrie

50

M. GAVRILAŞ,

C.V. SFINTEŞ, O. IVANOV

Posibilităţi de utilizare a indicelui de confort termic īn prognoza consumului de energie electrică

54

D. ZLATANOVICI

CIGRE 2004 - GRUPA A 1: Maşini electrice rotative. Direcţii generale de dezvoltare

59

ISTORIE ENERGETICĂ

 

V. BOLCAŞ, Z. MAKAI

50 de ani de la punerea īn funcţiune a hidrocentralei Aştileu din judeşul Bihor

65

DE PERSONIS  

GH. BROŞTEANU

Ing. Paul Emil Raşcu la 80 de ani

69

IN MEMORIAM  

GH. SIMIONESCU

Īn amintirea Profesorului Alexandru George Diacon

71

Cuprins general (1-12/2004)

72

Īnapoi la Revistă