Cuprinsul:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

   

Rezumatele:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 

 

CUPRINS  GENERAL   2013

 

CUPRINS 1
M. Opaschi Determinarea strângerii reale realizate între miezul magnetic statoric şi carcasa hidrogeneratoarelor 2
D. Zlatanovici, S. Dumitrescu Măsurarea periodică, on-line, a descărcărilor parţiale - o metodă eficientă pentru evaluarea stării izolaţiei înfăşurărilor statorice la hidrogeneratoarele electrice 6
C. Purece Măsurarea parametrilor de performanţă la hidroagregatele unei CHE de mică cădere (CHE Buhuşi) 16
I. N. Aramă, I. Borşan Minimizarea costurilor de gestionare a reţelelor de distribuţie prin utilizarea sistemelor de contorizare inteligenta 22
S. Mihăescu, N. Golovanov, M. Mihăescu, C. Toader Influenţa nesimetriei longitudinale simple asupra calităţii energiei electrice 27
G. Lipcsei Analiza economică a diferitelor tipuri de tehnologii fotovoltaice 37
ENREG ENERGIA REGENERABILĂ® Poarta de Vest a României pentru investitorii în energia regenerabilă 43
ENREG 2013   44
 
CUPRINS 2

V.P. Berzan, V.X. Rimschi, V.I. Patsyuk, M.S. Tîrsu, M. Uzun, V.D. Sheliagin, A.T. Nikutin, A.V. Bernackiy Caracteristicile compensării într-o reţea de tracţiune pentru deplasarea unei sarcini 2
A. Stativa, M. Gavrilas Proiectarea optimală a sistemelor PSS pentru ameliorarea stabilităţii sistemelor electroenergetice 11
I. Felea, D.C. Secui, M. Oltean Identificarea impactului nivelului de solicitare asupra indicatorilor de stare ai transformatoarelor de putere 17
A. Suvergel, A. Răducanu, A. Stanca, I. Negru, C. Grigoriu, C. Viespe Evaluarea compoziţiei pulberilor de cărbune de la locurile de muncă din termocentrale 24
P.C. Răzuşi, M. Eremia Predicţia producţiei de energie eoliană şi impactul său asupra sistemelor electroenergetice 31
Hidrocentrala din Târgu Mureş   38
 

CUPRINS
3
C. Burloiu, H. Albert, G. Lavrov, A. Mihăilescu, A. Poantă Aspecte privind participarea CEE la acoperirea curbei de sarcină a SEN în orizontul apropiat 2
B. Neagu, Ghe. Georgescu, M.D. Guşă Aspecte privind o serie de modele matematice şi programe de calcul destinate evaluării în exploatare a pierderilor tehnice în elementele reţelelor publice de distribuție în regimurile simetrice 9
M. Cornoiu, N. Brebu, D. Rota Programe şi tehnologii noi la C.H.E.M.P. Râul Alb 20
P. Gerse Analiza preţului electricităţii într-un mediu în schimbare 25
M. Ghe. Mărian, T. Sajin Studiu asupra utilizării vârtejului de apă în microhidroenergetică 32

CUPRINS
4
P.-M. Nicolae, D.-L. Popa, I.-D. Nicolae Analiza unor regimuri de avarie de la un generator sincron de putere utilizând programe software dedicate 2
C. Bobean, I. Vădan, A. Ceclan, V. Pavel, T. Isoc Studiu privind utilizarea generatoarelor termoelectrice pentru recuperarea căldurii reziduale din procesele industriale 6
M. Răduca, C. Haţiegan, A. M. Budai, E. Răduca, N. Pop Condiţii de optimizare a izolaţiei înfăşurării statorice a hidrogeneratorului 12
C. Purece Contribuţii privind interinfluenţa între grupurile energetice ale unei centrale hidroelectrice 18
L. M. Matica Puterea nesimetrică în sistemele trifazate 23
M. Novac, E. Vladu, O. Novac, A. Grava Algoritmi de optimizare evolutivi utilizaţi în proiectarea dispozitivelor de încălzire prin inducţie 27
C. Ungureanu, D. Cernomazu Motoare solare bazate pe conversia helio-termo-mecanică 33
Informaţii despre timbrul de mediu   41
IEAS 2013   42
IN MEMORIAM Bolcaş Victor   44
 

CUPRINS 5

D. Constantin, P.-M. Nicolae Analiza comparativă privind utilizarea unor programe de specialitate pentru validarea proiectării unor transformatoare de mare putere 2
G. Perigaud, M. P. Boiarciuc Prevenirea exploziei la transformatoarele în ulei cu ajutorul unei strategii de depresurizare rapidă 6
M. D. Stochiţoiu, D. Păsculescu, A. C. Gruber Posibilităţi de producere a motoarelor sincrone cu parametri energetici înalţi 15
V. Şerban, A. Panait, M. A. Zamfir, G. A. Ciocan, M. Androne, L. E. Şerban, L. D. Postolache, V. M. Postolache Micro centrală solar-eoliană cu posibilităţi de stocare a energiei electrice şi de urmărire a curbei de încărcare 19
I. Rusu Turbina eoliană - o nouă tehnologie de creştere a eficienţei energetice prin utilizarea secţionării şi devierii maselor de aer prin efect Coandă tubular 26
N. Vasile, A.-G. Gurgu Elemente ale eficienţei energetice la încălzirea cu energie electrică a locuinţelor 30
RoEnergy 2013   34
RENEXPO 2013   36


CUPRINS 6

K. Adam, M. Müller-Mienack, M. Păun, G. Sanchis, K. Strunz E- HIGHWAY 2050 – programul de studii ENTSO-E pentru realizarea unui plan de dezvoltare modulară a sistemului de magistrale de energie electrică pan-europene până în 2050 2
I. Racoviţan, I. Ionescu Creşterea gradului de securitate a schemelor electrice cu întreruptoare prin introducerea mentenanţei bazate pe fiabilitate 9
V. Stahie Mobilizarea automată a rezervei de putere activă, simulare 16
S. Matei Căi pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice-adoptarea iluminatului cu led 20
L. Pârvulescu, D. Floricău Investigaţii privind convertoarele multi-nivel utilizate pentru producerea de energie pe baza energiei eoliene 26
V. Ruxandu, A. Leca Strategii de valorificare energetică a nămolurilor biodegradabile 29
IEAS 2013   35
RENEXPO 2013   36
 

CUPRINS 7


D. Gheorghe, M. Chindriş, A. Cziker, R.B. Vasiliu Identificarea perturbaţiilor electromagnetice în sistemele electroenergetice 2
B. Neagu, Ghe. Georgescu, M.-D. Guşă Aspecte privind o serie de modele matematice şi programe de calcul destinate evaluării în exploatare a pierderilor tehnice în elementele reţelelor publice de distribuţie în regimurile simetrice 7
A. Marinel, M. Ungureanu, A. Chiriţă, C. Topan Aspecte privind integrarea transformatoarelor defazoare în SEN 18
S.-M. Digă, M. Duţă, M. Brojboiu, N. Digă, D. Popescu Soluţii sigure de alimentare a serviciilor proprii aferente staţiilor de transformare de la parcurile eoliene 24
I. Racoviţan, I. Ionescu, A. Iacob, R. Onica Creşterea eficienţei energetice în iluminatul public utilizând tehnici moderne de teleconducere şi teletransmitere a datelor 32
B. Gaujena, J. Zemitis, V. Varavs, A. Borodinecs Minimizarea consumului maxim de căldură al sistemelor de încălzire 38
IEAS 2013   43
RENEXPO 2013   44
 

CUPRINS
8
D. Loghin, A. Leca, C. Loghin Analiza costurilor unitare totale de producere a energiei electrice pentru diferite resurse primare   2
I. Rusu Prize de pământ cu electrozi cu injecţie de emulsie de bentonită sub presiune 10
E. Breaz, R. Tirnovan, O. Onet, D. Pop Scurtă analiză asupra pilelor cu combustibil cu membrană schimbătoare de protoni (PEMFC) 13
M.-C. Hoară, V. Athanasovici Aspecte privind emisiile de CO2 produse de centrale de cogenerare cu ciclu mixt TG/TA de mică şi medie putere. Influenţa taxei pe CO2 asupra eficienţei economice a acestora şi asupra valorilor principalelor criterii de analiză economică utilizate în calculele de dimensionare optimă a acestor centrale de cogenerare 20
P.-M. Nicolae, D.-G. Stănescu, M.-Ş. Nicolae Aspecte privind teste de emisii şi imunitate la perturbaţii electromagnetice în celule GTEM 26
C. Marinescu, I. A. Marinescu, I. I. Gâf-Deac Conformarea clădirilor şi înmagazinarea energiei solare pasive 31
C. Bianchi, A.-M. Bianchi, C. Burlacu Utilizarea luminii naturale în cadrul sistemelor moderne de iluminat interior 36
RENEXPO 2013   41
CIGRE 2013   42
IEAS 2013   44

CUPRINS
9
 

Număr dedicat Colocviului CIGRE SC A1 din 3-5 septembrie 2013, Bucureşti

Secţiunea Managementul echipamentelor

 
  Reuniunea anuală şi Colocviul Comitetului CIGRÉ de Studii A1 „Maşini electrice rotative” Bucureşti, 2013 2
M. Cloutier Principiul de bază în utilizarea noilor tehnologii aplicate la generatoarele electrice 4
Y. Gunji, D. Murata, K. Nagakura, M. Fujita, T. Hirano, M. Ichimonji, K. Ikeda, T. Ueda, H. Ito Tehnologie de realizare a suporturilor capetelor frontale ale bobinelor statorice la turbogeneratoarele mari 10
P. Curiac, M. Avramescu Prelungirea duratei de funcţionare a bandajelor înfăşurărilor rotorice (inele de fixare) 19
A. Merkhouf, F. Lafleur, S. Bélanger, C. Hudon Identificarea numerică a excitaţiei electromagnetice a vibraţiei maşinilor hidroelectrice mari 26
D. Zlatanovici, S. Dumitrescu, C. Cicirone Criterii de evaluare a stării izolaţiei statorului generatoarelor electrice 31
RENEXPO 2013   40
 

CUPRINS 10

 

Număr dedicat Colocviului CIGRE SC A1 din 3-5 septembrie 2013, Bucureşti

Secţiunea Managementul echipamentelor - continuare

 
B. Moore Rebobinarea unui generator pentru remedierea problemelor de depuneri de praf şi rezonanţă în zona capetelor de bobină 2
P. R. M. de Vilhena, F. de S. Brasil, J. Modesto, R. M. S. de Oliveira, V. Dmitriev Localizarea descărcărilor parţiale în zona dielectrică a bobinelor hidrogeneratoarelor 10
B. R. Narayan Sincronizarea în opoziţie de fază a unui generator de 600 MW şi defectul rotorului la pământ 18
A. Elez, J. Študir, J. Polak Cutia neagră pentru maşinile electrice 23
J. Hutt Forumul on-line devine o comunitate virtuală de inginerie practică pentru generatoare 28
IEAS   35
RoEnergy   37
Târg internaţional Timişoara   39
RENEXPO 2013   40


CUPRINS 11

N. Timofte Construcţia gazoductului Iaşi-Ungheni şi importanţa acestuia pentru Republica Moldova 2
A. Adam, L. Mihăescu, I. Oprea, I. Bărbieru, C. Mândrean, M. Vulpe, S. Ligda Contribuţii la modernizarea unui sistem energetic pe cărbune pentru reducerea poluării şi creşterea calităţii vieţii - aplicaţie SE Işalniţa - proiect PN II – HOLGRUP 2012 19
C. István Vulnerabilitatea relativă a sistemelor de transport public urban cu tracţiune electrică datorate fenomenelor meteo extreme 25
V. Tăbăcaru O soluţie modernă de îmbunătăţire a calităţii energiei electrice în alimentarea consumatorilor depărtaţi de sursă şi din zone izolate 33
RoEnergy 40
 

CUPRINS 12

 

Număr dedicat Colocviului CIGRE SC A1 din 3-5 septembrie 2013, Bucureşti

Secţiunea Centrale de pompaj pentru stocarea energiei şi noi tehnologii

 
H. Yamashita, M. Okada, O. Nagura Caracteristicile maşinilor asincrone cu dublă alimentare 2
I. Stevanovic, D. Stojic, J. Dragosavac, M. Ostojic, M. Milinkovic, S. Veinovic, D. Arnautovic Dezvoltarea şi aplicarea sistemului de excitaţie statică la motorul sincron de     15,4 MVA din centrala de pompaj pentru stocarea energiei "Lisina" - Serbia 9
X. Lei, K. Zhang, Z. Wang, D. Guo, S. Li Analiza demagnetizării unui scurtcircuit la sarcină maximă la un generator cu magneţi permanenţi cuplat direct la o turbină eoliană 15
C. Ungureanu Dezvoltarea sistemelor mici neconvenţionale pentru producerea energiei mecanice 22

 

Sesiunea comuna cu CMDM 2013

0
C. Markman Inspecţie robotizată performantă pentru generatoare 28
A. Marinescu, D. Zlatanovici O nouă metodă pentru testarea unui generator de curent electric in izolaţie 33
  Cuprins general (1-12/2013) 40
  Indice de autori 43
  Colegiul de redacţie 44
 

Înapoi la Revistă