Cuprinsul:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

   

Rezumatele:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 

 

TEHNOLOGIILE ENERGIEI

producerea,  transportul şi  distribuţia energiei  electrice şi termice

 

 Rezumate 2006

   

 

1   2    3    4    5    6    7   8-9   10   11-12

 

 

Nr.1 / 2006

 

V. Vaida: Probleme actuale privind funcţionarea grupurilor energetice de mare putere în condiţiile funcţionării SEN interconectat cu UCTE

 

   Centralele care funcţionează pe lignit sau antracit, Rovinari, Turceni, Işalniţa şi Mintia, joacă un rol important în asigurarea criteriilor tehnice pentru funcţionarea interconectată a SEN cu UCTE.

   În aceste centrale electrice s-au implementat programe cuprinzătoare de modernizare pentru îmbunătăţirea fiabilităţii şi eficienţei în funcţionare, calificându-se, în acest mod, ca un sistem auxiliar de furnizori de servicii şi protecţie a mediului înconjurător.

 

S. Palaş, N. Begleţ: Studiu exergoeconomic de rentabilitate a funcţionării unei centrale termoelectrice

 

   Metoda exergoeconomică oferă un principiu diferenţiat de formare a tarifelor la energia termică produsă de centralele cu ciclu combinat.

 

N. Mihăilescu, S. Alexiu: Sisteme expert pentru conducerea turbinelor cu abur din CET-uri

 

   Conducerea automată, eficientă, în timp real, a proceselor termoenergetice, la nivel de grup turbogenerator implică viteză de reacţie ridicată şi mai ales previzionarea proceselor pentru determinarea evoluţiei către regimuri de funcţionare în afara limitelor normale, înainte ca acestea să fie atinse. De asemenea, eliminarea şi corectarea interactivă a erorilor introduse de către elementele din lanţul de automatizare trebuie realizată continuu, atât pentru stările de echilibru ale procesului, cât şi pentru zonele tranzitorii, zone unde vitezele de variaţie ale parametrilor implică viteze ridicate de procesare a datelor şi a erorilor.

   Realizarea, utilizarea şi dezvoltarea unui sistem expert implică crearea unui ansamblu de analiză, diagnoză şi predicţie care să fie capabil să urmărească şi să coordoneze agregatul sau grupul de agregate pe care le are în urmărire şi, totodată, să poată oferi utilizatorului atât o imagine cât mai complexă asupra procesului condus, cât şi indicaţii şi soluţii rapide de rezolvare în cazul apariţiei unor avarii sau tendinţe de îndreptare a parametrilor procesului spre limitele normale de funcţionare.

   Caracteristica cea mai importantă poate, a unui sistem expert, care îl departajează net faţă de un sistem de reglaj automat convenţional, este aceea că sistemul expert va fi într-o continuă dezvoltare, stocând practic continuu parametrii de funcţionare anormală, pe baza cărora se vor crea noi proceduri de redresare a funcţionării, o astfel de stare odată întâlnită rămânând memorată.

 

L. Cioroianu, L. Lăcătuşu, G. Cioroianu, G. Damian: Materiale noi anticorozive pentru protecţia interioară a rezervoarelor de acid clorhidric din staţiile de tratare chimică a apei din centralele electrice

 

   În ţara noastră, rezervoarele de acid clorhidric din staţiile de tratare chimică a apei au fost construite din oţel carbon fără adaos de componente de aliere. Protecţia lor interioară se realizează prin cauciucare. Acest procedeu prezintă multiple dezavantaje, dintre care sunt de subliniat: pătrunderea agentului corosiv până la suprafaţa metalică la îmbinările între foliile de cauciuc şi înaintarea atacului agresiv pe sub folie, distrugând astfel metalul în profunzime; metoda este costisitoare din punct de vedere energetic şi al manoperei, necesitând utilaje speciale şi mână de lucru calificată; metoda ridică probleme majore de securitate a muncii. Pentru a înlătura aceste inconveniente, lucrarea propune înlocuirea acestei soluţii tehnologice cu un nou material peliculogen anticorosiv pe bază de polietilenă clorosulfonată. Soluţia propusă elimină neajunsurile amintite, fiind rezistentă la acid clorhidric, putând fi aplicată în instalaţii fără demontarea utilajelor, cuprinzând un număr redus de substanţe stabile din punct de vedere comportamental, cu reticulare la rece într-un timp relativ scurt, caracteristici de protecţie superioare şi preţuri de cost reduse comparativ cu soluţia clasică de cauciucare. Este studiată influenţa componentelor recepturii asupra adezivităţii la un suport de oţel şi rezistenţa la acţiunea acidului clorhidric, prin evaluarea caracteristicilor după imersie în acid.

 

 

Nr. 2 / 2006

 

O. Pop, I. Radu, C. Bulugioiu: Creşterea eficienţei energetice şi reducerea impactului asupra mediului la arderea cărbunelui

 

   În ultimii ani, tehnologiile arderii cărbunelui - parametrii supracritici, arderea în strat fluidizat atmosferic sau sub presiune, gazeificarea cărbunelui etc. - s-au îmbunătăţit semnificativ, atât din punct de vedere al eficienţei economice, cât şi din punct de vedere al reducerii emisiilor poluante, ajungând să fie „tehnologii curate”.

 

D. Zachia, N. Păunescu: Centrală hidroelectrică cu acumulare prin pompare - element de siguranţă în funcţionarea SEN

 

   În 1985, fostul Minister al Energiei Electrice a comandat un studiu de fezabilitate în care au fost analizate toate amplasamentele posibile pentru o CHEAP.

   În 1999, un consorţiu japonez, coordonat de TOSHIBA, a întocmit un studiu de fezabilitate, care a fost finalizat în martie 2000, pentru construirea CHEAP Tarniţa - Lăpuşeşti.

Lucrarea tratează alegerea variantei optime pentru racordarea CHEAP la Sistemul Energetic Naţional (SEN).

 

S. Ghiţă, D. Dina: Securitatea nucleară la CNE Cernavodă

 

   Lucrarea prezintă filozofia şi principalele cerinţe de securitate nucleară, sistemele speciale de securitate nucleară şi securitatea nucleară în exploatare la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă.

 

K. Hattori, K. Takahashi, K. Ide, K. Kobashi, H. Okabe, T. Watanabe: Calculul temperaturii într-un turbogenerator de mare putere, cu bobine ROEBEL multistrat cu transpoziţie

 

   Articolul prezintă rezultatele investigării relaţiei dintre distribuţia temperaturilor în volumul barelor statorice cu conductoare elementare transpuse şi pierderile din aceste bare (prin efect Joule, prin curenţi turbionari şi prin curenţi de circulaţie între bobinele transpuse). Sunt studiate două cazuri: al unui turbogenerator de 250 MVA cu înfăşurarea statorică răcită cu aer şi al unui turbogenerator de 500 MVA cu înfăşurarea statorică răcită cu apă. Din studiul efectuat a rezultat că  la calculul de proiectare al generatoarelor răcite cu aer nu este necesar ca, la calculul pierderilor, să se ia în consideraţie distribuţia reală, neuniformă a temperaturilor în volumul barelor statorice. La calculul de proiectare al generatoarelor răcite cu apă este necesar ca, pentru calculul pierderilor, să se ia în consideraţie distribuţia reală, neuniformă a temperaturilor în volumul barelor statorice, rezultând pierderi calculate mai mici cu 10% faţă de metoda clasică de calcul al pierderilor.

 

V. Gherghina, Z. Frăţilă, G. Herescu, G. Darie: Principii metodologice de calcul pentru determinarea consumurilor proprii tehnologice din centralele termoelectrice

 

    În cadrul articolului autorii prezintă principiile modelării matematice şi a metodologiei de calcul pentru determinarea consumurilor proprii tehnologice din centralele termoelectrice.

   De asemenea, se intenţionează să se prezinte încă două articole, unul cu proiectarea şi realizarea sistemului informatic URMCPT (Urmărirea Consumului Propriu Tehnologic), cu particularizare pentru CTE Isalniţa, iar ultimul conţinând analiza rezultatelor obţinute în urma implementării sistemului informatic URMCPT la CTE Işalniţa.

 

L. Cioroianu, L. Lăcătuşu, G. Cioroianu, C. Costea: Material compozit pentru lagărele hidroagregatelor

 

   Lucrarea propune o soluţie alternativă, practică şi eficientă pentru înlocuirea aliajului YSn83 utilizat la placarea lagărelor hidroagregatelor. Pentru siguranţa în funcţionare a lagărelor şi mărirea duratei de exploatare a acestora, utilizarea aliajului YSn83 a impus luarea unor măsuri şi limitări în regimurile de funcţionare. Dintre acestea se detaşează limitarea numărului de porniri şi ridicarea rotorului pe cricuri la porniri-opriri. Prin înlocuirea aliajului YSn83 cu o compoziţie pe bază de politetrafluoretilenă (PTFE) sunt exploatate caracteristicile autolubrifiante şi valorile scăzute ale coeficientului de frecare ale acesteia. Politetrafluoretilena are şi proprietăţi nedorite la construcţia lagărelor, cum sunt conductivitate termică scăzută, dilataţie termică mare şi sudabilitate slabă. Aceste neajunsuri au fost eliminate prin realizarea unui material compozit cu inserţie metalică elastică, care are conductivitate termică ridicată, contracarează diferenţa de dilataţie termică dintre materialele constituente şi permite lipirea pe suportul de oţel al lagărului prin utilizarea unui adeziv metal-metal performant.

 

 

Nr. 3 / 2006

 

V. Ionescu, L. Palade: Rolul pieţei pentru ziua următoare în descoperirea preţului şi în echilibrarea sistemului. Siguranţa şi concurenţa: primele rezultate ale tranzacţionării

 

   Lucrarea prezintă principalele rezultate şi aspecte obţinute în prima lună de tranzacţionare a energiei electrice pe piaţa pentru ziua următoare (DAM) pe baza noului sistem IT al OPCOM, bursa română de energie, în lumina noului rol al noului cod comercial pentru vânzare pe piaţa en gros de energie electrică care-i revine instituţiei OPCOM.

 

C. Hudon, M. Chaaban, J. Leduc, D.N. Nguyen: Utilizarea măsurării distribuţiei temperaturilor pentru explicarea cauzelor defectării înfăşurării statorice a generatoarelor

 

   S-a utilizat pentru prima dată un aparat (sistem) de măsurare distribuită a temperaturii  (DTS) cu fibră optică pentru monitorizarea unui hidrogenerator răcit cu aer. Această tehnologie utilizează tehnologia Raman cu spectru împrăştiat pentru măsurarea temperaturii locale pe toată lungimea fibrei. În septembrie 2002, o fibră optică lungă de 800 metri a fost instalată prin canalele de răcire ale unui hidrogenerator de 141 MVA, 13, 8 kV la trei niveluri ale miezului statoric [1]. Această instalaţie face parte dintr-un proiect mai mare, care are ca scop o mai bună înţelegere a comportării termice a generatoarelor. Măsurarea distribuită a temperaturii trebuia să conducă la validarea modelului termic matematic realizat recent de Institutul  de Cercetare al Hydro-Quebec (IREQ). În acest studiu, fibra optică s-a utilizat pentru măsurarea automată a temperaturii de-a lungul întregului perimetru al statorului. S-a detectat o diferenţă mai mare de 200 C a temperaturii fibrei între partea mediană şi extremităţile miezului. Pentru a explica o distribuţie atât de anormală, s-a măsurat şi profilul axial al fluxului de aer prin stator din spatele miezului. O astfel de neuniformitate axială a temperaturii, combinată cu faptul că nu există nici o prevedere cu privire la acest generator privind dilatarea radială a cadrului său la încărcare mare, a determinat o deformare mare a miezului. În plus, datorită faptului că generatorul a fost supus la cicluri termice frecvente, oboseala mecanică a tolelor a cauzat vibraţii ale dinţilor şi, în cele din urmă, a produs ruperea tolelor individuale, care, la rândul lor, au perforat izolaţia bobinei şi au produs un scurtcircuit fază-pământ. În cazul prezentat în această lucrare, noua utilizare a fibrei optice, cu diagnosticarea sa DTS, a furnizat informaţii utile, care le-au permis autorilor să identifice cauza defectării înfăşurării şi să explice mecanismul de degradare.

 

C. Diţescu, I. Ilie: Creşterea siguranţei în funcţionare a grupurilor energetice nr.7 şi 8 din SE Işalniţa,  prin calificarea ca furnizor de servicii tehnologice de sistem

 

   După 1990, în România, capacitatea instalată a grupurilor termoenergetice a scăzut şi, de asemenea, realizarea de grupuri noi a fost nesemnificativă. 

   Odată cu funcţionarea interconectată UCTE, grupurile energetice trebuie să respecte unele cerinţe care să răspundă evenimentelor din reţeaua de distribuţie a energiei electrice.

Am pornit de la reabilitarea grupurilor existente pentru a prelungi durata de viaţă şi a creşte performanţele, sau a le aduce la nivelul celor proiectate.

   În această lucrare sunt prezentate toate studiile care au fost realizate, sau se realizează la grupul 8 de la centrala Işalniţa, pentru respectarea tuturor cerinţelor standardelor UCTE pentru ca grupul să se califice ca producător de servicii tehnologice de sistem.

 

C. Bălăşoiu, C. Diţescu, S. Alecu, I. Ilie: Tehnologii moderne de ardere a lignitului, în contextul pieţei liberalizate de energie electrică

 

   În prezenta lucrare autorii fac o trecere în revistă, atât la nivel tehnic cât şi economic, a principalelor tehnologii de ardere a cărbunelui pe plan mondial şi european, datele şi concluziile prezentate fiind utile în elaborarea strategiilor de dezvoltare la nivelul marilor producători de energie electrică pe bază de lignit din zona Olteniei.

 

N. Mihăilescu, S. Alexiu: Modelarea matematică a diagramelor de corecţie pentru turbinele cu abur

 

   În sine, nomograme de calcul, utilizarea diagramelor de corecţie pentru turbinele cu abur reprezintă o metodă simplă, comodă şi rapidă pentru a determina implicaţiile variaţiei unui anumit parametru la capătul procesului termodinamic, respectiv, în cazul grupurilor turbogeneratoare, la bornele gneratorului electric. Utilizarea diagramelor de corecţie nu reprezintă metoda exactă de determinare a modificărilor, însă permit o bună aproximare a acestora, astfel încât, în lipsa unui instrument puternic şi rapid de interpretare să se poată lua o decizie corectă privitor la o anumită intervenţie în procesul termoenergetic în derulare.

   Pentru a putea repezenta un bun instrument de aproximare a proceselor termoenergetice la nivel de agregat, diagramele de corecţie trebuiesc ridicate individual. Modelarea matematică a diagramelor de corecţie pentru turbinele cu abur constă în crearea unui set de ecuaţii funcţionale, bazate pe date de stare culese din procesul termodinamic de-a lungul funcţionării, care să caracterizeze real transformările termoenergetice, termodinamice şi hidrodinamice, la nivelul agregatului. Parametrii pe baza cărora se vor crea ulterior diagramele de funcţionare vor fi culeşi pe o perioadă destul de mare de timp, astfel încât, pe perioada respectivă, sistemul să poată parcurge toate sau aproape toate stările de evoluţie, pentru ca reprezentarea să fie cât mai precisă şi cât mai aproape de realitate.

 

O. Ţuţuianu: Echilibrarea balanţei carbonului în atmosfera mediului urban

 

  Lucrarea tratează impacturile oxizilor de carbon asupra mediului, consecinţele încălzirii globale, precum şi acţiunile necesare pentru echilibrarea balanţei carbonului la nivel planetar.

 

T. Ene, C. Diaconu, Ch. Bărbulescu, R. Voinea: Un management eficient al activelor din cadrul reţelei electrice de transport (RET) - factor determinant pentru siguranţa în funcţionare a SEN

 

   Noile condiţii, în care funcţiunile de management al activelor, de proprietar şi cele de furnizare a serviciilor sunt distincte şi organizate în entităţi separate, ca şi existenţa unui număr mare de participanţi la derularea activităţilor fac necesar un proces sănătos de management al activelor fixe din cadrul Reţelei Electrice de Transport (RET) şi îmbunătăţirea continuă a acestuia.

   Având în vedere rolul şi importanţa pe care o prezintă RET  ca infrastructură a pieţei energiei electrice şi pentru a îndeplini funcţiunile care-i revin, în cadrul CN Transelectrica SA s-a cristalizat o concepţie avansată de management al activelor fixe.

   În lucrare se prezintă principalele probleme la care răspunde managementul activelor fixe şi cerinţele în vederea desfăşurării acestui proces în condiţii cât mai bune.

 

 

Nr. 4 / 2006

 

I. Pisc, E. Tunaru: Tehnologiile moderne, vectori de creştere a performanţelor economice şi de mediu la ciclurile clasice de producere a energiei electrice

 

    Lucrarea tratează reabilitările făcute la două blocuri de 330 MW din Complexul Energetic Industrial Rovinari, blocurile nr.6 şi nr.5 (în ordinea reabilitării).

   În prezent se lucrează la modernizarea blocului nr.3, care va avea echipamente realizate cu tehnologie de ultimă "oră" (generaţie).

 

V. Vaida, F. Egyed, V. Brânzea, A. Lengyel, D. Popovici: Soluţii tehnice şi rezultate practice la reglajul primar al turbinei de 210 MW în vederea încadrării în cerinţele UCTE

 

   Lucrarea prezintă soluţiile tehnice aplicate la CET Mintia pentru a se încadra în cerinţele UE. Am discutat sistemul de reglaj al grupului numărul 3, prevăzut cu un Sistem de Reglare Distribuită care să poată să încadreze în criteriile de performanţă a reglajului primar şi secundar. Se prezintă interpretarea testelor realizate la Grupurile 5 şi 6, unităţi care sunt prevăzute cu sisteme electrohidraulice de protecţie şi reglare. Ultima secţiune a acestei lucrări prezintă o soluţie minimală de automatizare a cazanului în regimul de funcţionare a “turbinelor înaintaşe” pentru Grupurile 5 şi 6.

 

H. Goia, E. Goia: Testarea reprezentativităţii unui eşantion statistic privind distribuţia GAUSS a timpilor de efectuare a unor lucrări de mentenanţă la un transportor cu bandă. Analiză de caz: banda nr.7A CET 1 Oradea

 

   Lucrarea scoate în evidenţă faptul că verificarea reprezentativităţii eşantionului statistic justifică acurateţea elementelor informaţionale care sunt necesare la lucrările de mentenanţă.

 

R. Ujiie, R. Arlitt, H. Etoh: Aplicarea dinamicii de calcul a fluidelor (CFD) la optimizarea ventilaţiei – răcirii maşinilor electrice

 

   Ventilaţia – Răcirea este una din tehnologiile cheie în proiectarea maşinilor electrice de dimensiuni mari, cu o influenţă semnificativă asupra dimensiunii şi performanţei maşinii. În cazul hidrogeneratoarelor experimentale de dimensiuni mari, este dificil să se obţină date experimentale şi, de aceea, se aplică o combinaţie dintre testarea modelului la scară, metoda reţelei şi Dinamica de Calcul a Fluidelor (CFD) pentru îmbunătăţirea distribuţiei omogene a vitezelor fluxului de aer din maşină care permit să se controleze temperatura, evitând temperaturile maxime (vârfurile de temperatură) care ar putea reduce durata de viaţă a maşinii electrice.

 

M. Cârlan, I. Demeni, A. Blaga: Un model decizional stochastic privind oportunitatea practicării mentenanţei la un transformator de putere

 

   Stabilirea strategiei de mentenanţă este definită, în prezenta lucrare, de un summum reprezentativ de informaţii,extras din evidenţele statistice referitoare la comportarea în exploatare a ansamblului transformatoarelor de putere dintr-o staţie electrică. Modelul este evidenţiat de o analiză de caz pentru un regim operaţional redundant de tip “2 + 1”.

 

Gh. Gavrilă, F. Enache: Utilizarea metodelor simbolice pentru calculul tensiunii de PAS în cazul prizelor de pământ de diferite forme

 

   În lucrare se prezintă o variantă modernă de analiză a câmpului electrocinetic în conductoare masive. Studiul se referă la calculul tensiunii de pas în cazul câtorva tipuri de prize de pământ. Se utilizează metodele de calcul simbolic, cu ajutorul programului MAPLE care permite atât calcule analitice exacte, cât şi realizarea unor imagini sugestive în 3D ale spectrelor de câmp electric, respectiv ale pâlniilor de tensiune. Programul permite analiza oricăror configuraţii de prize de pământ, de forme diferite.

 

S. Taina: Managerul - responsabilităţi în îndeplinirea rolului

 

   Managementul este considerat din ce în ce mai mult o profesie, în afara specializării de bază. Această a doua profesie nu este în prezent obligatorie pentru toţi.

   Cel care o pune în practică, managerul, are responsabilităţi specifice, iar articolul încearcă să identifice o parte dintre acestea şi să declasifice în responsabilităţi profesionale responsabilităţi faţă de familie şi faţă de sine însuşi.

 

 

Nr. 5 / 2006

 

V. Postolatii, E. Bâcov, I. Timofte: Dezvoltarea inter-conexiunilor sistemice între Moldova şi România şi rolul lor în majorarea nivelului de securitate energetică

 

   Este reflectată starea şi perspectiva dezvoltării interconexiunilor electrice între sistemele electrice ale României şi Republicii Moldova.

 

V. Moldoveanu, I. Păun, I. Rusu, I. Marin: Locul şi rolul Dispecerului Energetic de Distribuţie pe piaţa concurenţială de energie electrică

 

   Cel mai important obiectiv pentru România este integrarea în Uniunea Europeană la 1 ianuarie, 2007. Conform capitolului energie, România trebuie să fie pregătită să realizeze o piaţă liberă a energiei (eligibilitatea tuturor clienţilor). Prin urmare, Companiile de Distribuţie a Energiei trebuie să caute să realizeze un raport optim calitate/preţ pentru energia electrică furnizată.

   Reţelele de distribuţie superfluidizate, realizate înainte de 1989, asigură Operatorului de Distribuţie foarte multă flexibilitate. Din punct de vedere economic, această superfluidizare implică cheltuieli de exploatare mari pentru funcţionarea şi întreţinerea în raport cu energia electrică cumpărată. În special, în cazul Sistemelor de Distribuţie, persoana care ia deciziile (inginerul din camera de comandă) trebuie să-şi constuiască o strategie de acţiune optimă sau o multitudine de decizii optime alternative care au tendinţe divergente.

 

V. Gherghina, Z. Frăţilă, G. Herescu, S.M. Geamănu, G. Darie: Sistem informatic pentru urmărirea şi analiza consumurilor proprii tehnologice din centralele termoelectrice (URMCPT)

 

   În cadrul articolului autorii prezintă modul cum a fost proiectat şi realizat sistemul informatic de urmărire şi analiză a Consumurilor Proprii Tehnologice (URMCPT) din centralele termoelectrice, cu particularizare pentru CTE Işalniţa, respectându-se principiile  sistemelor deschise.

   De asemenea, sunt prezentate atât cerinţele funcţionale ale sistemului informatic URMCPT, cât şi cele de hardware şi software necesare instalării acestuia într-o centrală termoelectrică.

 

V. Vaida, D. Popovici: Soluţii moderne de protecţie şi modernizare la generatoarele de mare putere

 

   Defectarea maşinilor rotative ca urmare a deteriorării izolaţiei poate avea ca rezultat deteriorarea foarte gravă a echipamentelor, pierderea sau diminuarea producţiei de energie electrică, scoateri neprogramate din funcţiune de lungă durată şi, în final, cheltuieli foarte mari pentru compania de servicii electrice. Defectarea unui generator al unei  centrale electrice va conduce cu siguranţă la întrebarea “ar fi putut fi această defecţiune detectată prin instalarea unor instrumente de măsurare suplimentare?”Este de dorit să se detecteze apariţia unei defecţiuni a instalaţiei şi să se indentifice defectele potenţiale cât mai din timp.

   Articolul analizează unele echipamente care realizează diagnoza problemelor unei izolaţii a statorului: Monitorul Stării (Condiţiilor) Generatorului (GCM) şi Analizoarele on – line de descărcări parţiale (PDA).

 

G. Ungureanu, I. Stoian, A. Balaj, Fl. Covaciu, Cr. Ciulbea: Sistem de comandă şi control al instalaţiilor din cadrul serviciilor generale la centralele hidroelectrice

 

   În urma realizării unui studiu de caz, autorii prezintă în acest articol o modalitate nouă de a controla şi monitoriza instalaţiile din cadrul serviciilor generale ale unei centrale hidroelectrice. Acest sistem automat va înlocui sistemul de comandă şi control bazat pe măsurarea discontinuă a nivelurilor, releele şi contactoarele pentru comenzi prin măsurarea continuă a nivelurilor şi comandarea pompelor cu întreruptoare de circuit şi circuite de pornire soft.

   Sistemul de comandă şi control este amplasat în camera de comandă a hidrocentralei şi comunică cu dulapul de automatizare (amplasat la alt nivel) prin liniile electrice.

Sistemul de comandă şi control din camera de comandă mai poate comunica cu un alt PC amplasat la nivelul dispecerului centralei prin modem – linii telefonice.

 

D.B. Guzun, Gh. Comănescu, A. Dina: Analiza şi optimizarea soluţiilor de protecţie împotriva supratensiunilor asupra transformatoarelor de tensiune din reţeaua de distribuţie de 20 kV aferentă staţiilor CHE Şugag - CHE Gâlceag - SP Gâlceag

 

   Studiul prezintă câteva soluţii practice pentru diminuarea defecţiunilor transformatoarelor de tensiune din reţeaua de distribuţie de 20kV administrată de SC. HIDROSERV SEBEŞ S.A.

 

P.G.Lazaro: Pila de combustie - componentă esenţială a unei economii bazate pe hidrogen

 

   Principalul avantaj al energiilor regenerabile îl constituie faptul că acestea nu au ca rezultat emisiile poluante, avantaj concretizat atât la nivel naţional, cât şi internaţional. Principalul scop al folosirii energiilor regenerabile este acela de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră.

 

 

Nr. 6 / 2006

 

J. A. Cook, J. R. Michalec: Înlocuirea miezului statoric al generatorului 6 de la CONESVILLE utilizând pachete de tole preîmpachetate

 

   În lucrare se prezintă o tehnologie nouă, patent Siemens, de înlocuire a miezului statoric al unui turbogenerator în centrala electrică, fără demontarea carcasei de pe fundaţie. Tehnologia clasică presupunea, după despachetarea miezului, poziţionarea verticală a carcasei şi împachetarea tolelor individual. În cadrul noii tehnologii se pregătesc în fabrică un număr de seturi de pachete de tole gata împachetate, care apoi sunt introduse pe rând şi consolidate în carcasa aflată în centrală pe propria fundaţie. În cazul aplicaţiei prezentate, toată operaţia de înlocuire a miezului statoric a durat 16 zile.

 

A.-C. Şerban, C.-S. Ionescu: Schimbările climatice şi impactul acestora asupra resurselor şi folosinţelor de apă

 

   În ultimii 25 de ani, în special, s-au observat semnale importante  privind schimbările climatice. Obiectivul acestei lucrări este dublu: de a prezenta efectele acelor evenimente determinate de schimbările climatice asupra resurselor şi modului în care sunt acestea utilizate, precum şi de a face unele recomandări cu privire la administrarea lor pentru a putea face faţă unor condiţii climatice noi, care pot apărea.

 

N. Miţo, B. Guzun: Utilizarea mai eficientă a energiei hidraulice pe Valea Sebeşului

 

   Articolul prezintă resursele hidroenergetice din Valea Sebeşului şi modul eficient în care acestea pot fi folosite pentru a produce energie electrică. Profesorul emerit Dorin Pavel este cel care a indicat primul, în lucrările sale de o deosebită importanţă, că turbinarea standard a unui volum de apă foarte mare înseamnă să exploatezi această energie hidraulică în mod eficient. Totuşi, întorcându-ne în zilele noastre, s-au făcut progrese importante pornind de la viziunea iniţială a acestui profesor remarcabil. Astfel, s-a cuplat o staţie de pompare puternică cu CHE înaintaşă Gâlceag pentru a crea un complex hidroelectric prevăzut cu posibilităţi de stocare a energiei. Pentru a obţine o optimizare completă, s-au studiat posibilităţile de pompare variabilă, în conjuncţie cu  nivelurile apei din lacurile adiacente. Este vorba despre modalitatea de a schimba funcţionarea sistemului hidraulic. Astfel, în loc de a funcţiona ca o vană fluture cu o viteză de rotaţie constantă a pompei hidrodinamice, se propune o funcţionare controlată. Aceasta se poate realiza cu ajutorul unui motor electric (c.a.) alimentat printr-un convertor sau, şi mai ieftin, printr-o schemă de alimentare învecinată spate în spate – care furnizează viteza variabilă necesară turbopompei. În acest mod, răspunsul de acţionare se obţine uşor de la reţelele de energie electrică locale.

 

P. Iancu, A. Pienaru, D. Popescu: Protecţia captărilor de apă subterană

 

   Zona de protecţie a surselor de apă subterană trebuie determinată cu o precizie suficient de mare întrucât această zonă este dezafectată pentru alte utilizări, în scopul de a se asigura astfel apă curată din punct de vedere sanitar.

 

Gh. Voicu, M. Dumitru: Contribuţii la monitorizarea utilizării resurselor de apă din amenajările hidroenergetice pentru folosirea energetică şi alte folosinţe

 

   Exploatarea judicioasă a resurselor de apă implică în primul rând măsurarea corectă a debitelor, respectiv a volumelor de apă utilizate pentru diverse folosinţe neenergetice. Alegerea şi dimensionarea dispozitivelor pentru măsurare debitului şi contorizarea volumului trebuie făcute încă din faza de proiectare a obiectivului, ţinând seama de caracteristicile întregii folosinţe. Prin măsurarea nivelelor amonte şi aval şi a deschiderii stavilei şi prin utilizarea unui algoritm de calcul adecvat se poate determina cu suficientă precizie debitul scurs pe sub stavilă.Verificarea parametrilor algoritmului printr-o metodă standardizată devine, în acest caz, o condiţie obligatorie pentru aprobarea de model  (metrologică).

 

C. Cobianu, A.G. Husu, A. Cristea, O. Nedelcu, C. Sălişteanu, D. Enescu: Climatizare solară cu absorbţie implementată în clădiri

 

   În articol se prezintă realizarea unei climatizări solare cu absorbţie. Acest sistem este compus din captatoare solare, maşină frigorifică cu absorbţie şi pardoseală de răcire. În acest articol sunt prezentate rezultatele testelor captatorului solar, standul de încercări al maşinii frigorifice, rezultatele şi calculalele informatice utilizate în analiza eficienţei sistemului.

 

A. Badea, T. Apostol, C. Dincă: Analiza de inventar a  filierei de gaz natural cu utilizare în sectorul energetic

 

   Filiera de gaz natural a fost tratată în cadrul acestui articol plecând de la extracţia acestuia până la utilizarea gazului natural în sectorul energetic.

   A fost analizat gazul natural extras din Bazinul Transilvaniei şi cel provenit din Rusia (centrul de stocaj Shebelinka). Au fost propuse mai multe scenarii energetice luând în calcul cele două variante de provenienţă a gazului natural.

 

 

Nr. 7 / 2006

 

A.Vlădescu, G. Giosanu, E. Pop, D. Costea, F. Breazu: Cererea de energie şi dezvoltarea economică a României. Soluţii de acoperire

 

   Obiectivul major al României este îndeplinirea condiţiilor pentru integrarea în Uniunea Europeană şi convergenţa cu nivelul de dezvoltare european.

   Cea mai sigură cale de creştere a eficienţei energetice o reprezintă penetrarea energiei electrice prin utilizarea electrotehnologiilor.

   În lucrare se analizează dezvoltarea sectorului energiei electrice, avându-se în vedere faptul că, în anul 2030, consumul final de energie electrică va fi dublu faţă de cel realizat în 2005.

 

Gh. Georgescu, V. Varvara: Calitatea energiei electrice în reţelele publice de distribuţie

 

   Asigurarea unei calităţi ridicate a tensiunii de alimentare  a consumatorilor este o cerinţă de primă însemnătate pentru exploatarea optimă a reţelelor publice de distribuţie, constituind o preocupare permanentă atât pentru furnizorul de energie electrică, cât şi pentru consumatori. Se prezintă un program de calcul care permite efectuarea unei analize complexe a calităţii tensiunii în reţelele de distribuţie. Scopul său este de a stabili ploturile optime de funcţionare ale transformatoarelor din posturile de transformare, precum şi determinarea parametrilor privind reglarea optimală a raportului de transformare din staţia de alimentare coborâtoare.

 

O. Pop: Măsuri severe de reducere a emisiilor de SO2 aplicabile termocentralelor din România

 

   Lucrarea tratează eforturile pe care le fac termocentralele din România pentru respectarea reglementărilor comunitare în domeniul emisiilor de dioxid de sulf (SO2) provenite din funcţionarea instalaţiilor mari de ardere (IMA).

    Pentru realizarea acestor cerinţe impuse de U.E. s-a elaborat o documentaţie tehnică, de către un grup format din peste 60 de specialişti, care cuprinde cele mai bune tehnici disponibile. Sunt analizate atât măsurile severe luate pentru utilizarea combustibililor cu conţinut redus de sulf, cât şi cele de desulfurare a gazelor de ardere.

 

A. Constantinescu, D.P. Constantinescu: Metodele de efectuare a măsurătorilor în vederea realizării hărţilor de capacitate pentru amenajările hidrografice

 

   În lucrare sunt analizate metodele uzuale utilizate în realizarea hărţilor batimetrice pentru amenajările hidrografice. Din analiza făcută reiese faptul că sistemul compus din sonar şi receptor GPS este cel mai potrivit pentru a fi utilizat la trasarea hărţilor batimetrice a lacurilor sau a acumulărilor de apă.

 

C.V. Goia, M.L. Goia: Opinii privind optimizarea exploatării prizelor de pământ din staţiile electrice

 

   O serie numeroasă de expertizări ale unor prize de pământ din staţiile electrice de înaltă tensiune au pus în evidenţă câteva aspecte semnificative privind calitatea şi siguranţa acestor elemente importante ale instalaţiilor de transport şi distribuţie a energiei electrice.

   Lucrarea pune în discuţie date reieşite din expertize şi face recomandări privind elementele cele mai importante reieşite din analizele făcute de autori în staţiile Transelectrica şi Electrica. Neglijarea aspectelor menţionate poate duce la incidente grave în SEN.

 

L. Cioroianu, G. Cioroianu, G.-S. Damian, G.C. Costea, A-M. Matei: Tehnologii şi materiale ecologice bazate pe cunoaştere pentru protecţia la foc cu aplicaţii sectoriale şi intersectoriale

 

   În Europa, în fiecare an, mai mult de 5000 de persoane mor din cauza focului, iar pierderile economice sunt estimate la 1% din produsul industrial brut (PIB) al Uniunii Europene. Din studii efectuate în SUA a reieşit că cercetările privind protecţia la foc produc beneficii de 500-1000 de ori mai mari care constau în salvarea de bunuri şi scăderea cheltuielilor pentru îngrijirea sănătăţii.

 

 

Nr. 8-9 / 2006

 

L. Lupului, V. Vasilevschi, M. Dumitrescu, V. Cozma, C. Vasilevschi: Piaţa pentru ziua următoare, o componentă dinamică a pieţei angro de energie electrică din România –  implementare şi efectivitate

 

    Evoluţia structurii pieţei de energie electrică a impus adaptarea cadrului de funcţionare al acesteia la practicile Uniunii Europene. Astfel, ANRE a elaborat un nou Cod Comercial, în concordanţă deplină cu modelul european de piaţă, care a intrat în vigoare cu  01 iulie 2005.

   Lucrarea tratează noul model de piaţă de energie electrică şi funcţionarea pieţei pentru Ziua Următoare (PZU), exemplificându-se rezultatele obţinute în perioada iulie 2005-februarie 2006.

 

P. Gheorghiescu: Situaţia actuală a amenajării de centrale hidro-electrice de mică putere în România, comparativ cu ţările europene

 

   Promovarea energiei electrice produsă din resurse regenerabile reprezintă principala direcţie de acţiune prin care Uniunea Europeană doreşte să reducă gradul de dependenţă al Europei faţă de sursele externe de energie.

    În valorificarea resurselor regenerabile, producerea de energie electrică, în centralele hidroelectrice de mică putere, este una din cele mai importante preocupări actuale.

   Prezenta lucrare îşi propune să prezinte stadiul actual şi perspectivele de dezvoltare a centralelor hidroelectrice de mică putere în ţările Europei şi, prin comparaţie, în România. Se analizează elementul determinant al acţiunii de realizare de noi centrale hidroelectrice de mică putere, şi anume cel al eficienţei economice. În acest sens se prezintă mecanismele de promovare utilizate în ţările Europei, mecanisme recomandate de Uniunea Europeană.

 

P. Ştefănescu:  Opţiunea nucleară în secolul XXI ?

 

   Acest articol are la bază discursul D-lui Burton Richter ţinut la deschiderea Forumului Ştiinţific al AIEA, în cadrul Conferinţei Generale a AIEA din septembrie 2005.

   D-l Burton Richter, fizician american, a devenit în 1976 profesor de fizică la Universitatea Stanford şi a condus Centrul Acceleratorului Liniar de la Stanford (SLAC). A primit în anul 1976 premiul Nobel pentru fizică împreună cu Samuel Ting « pentru contribuţia lor importantă la descoperirea unei particule elementare grele de un nou tip ». Cercetările sale sunt  concentrate asupra fizicii particulelor elementare şi asupra tehnologiei referitoare la coliziunea fasciculelor.

 Discursul poate fi studiat la adresa:

 www.pub.iaea.org/MTCD/Meetings/PDFplus/2005/SF-Presentations05/Session 

 

D. Ivana, C. Pasăre, V. Petri: Soluţii financiare pentru reabilitarea sistemului de termoficare din municipiul Iaşi

 

   Pentru determinarea soluţiei de alimentare cu căldură cu costuri minime a municipiului Iaşi a fost elaborat un model de analiză prin care se determină costul căldurii în situaţia în care cheltuielile totale sunt egale cu veniturile totale.

   Analiza efectuată a scos în evidenţă soluţia de alimentare centralizată ca fiind soluţia optimă pentru municipiul Iaşi.

 

D. Rotariu: Încălzirea centralizată în Europa

 

   Lucrarea tratează încălzirea centralizată în Europa, exemplificând şi analizând ţările cu sisteme de încălzire reprezentative.

  Priorităţile politicii energetice, în majoritatea acestor ţări, sunt dominate de obiective precum: securitatea în furnizare, cost-beneficiu, protecţia mediului şi economisirea energiilor primare.

 

C. Bondar: Impacturi naturale şi antropice asupra oraşului port Sulina cu caracter de avertisment

 

   Sunt prezentate principalele impacturi naturale şi antropice care au caracter de avertisment asupra dezvoltării în viitor a oraşului port Sulina.

   Impactul natural se prezintă sub două componente, una constând în creşterea continuă a nivelului mediu al Mării Negre, ca urmare a creşterii nivelului mediu al Oceanului planetar de apă, şi alta constând din influenţa dezvoltării spre sud-est a deltei secundare Chilia.

   Impactul antropic prezintă la fel două componente, una datorată prelungirii în mare a digurilor gurii canalului Sulina, cu efecte hidromorfologice în zona costieră de la sud, şi alta datorată amenajărilor hidrotehnice din Delta Dunării.

   Ambele impacturi au ca efect creşterea nivelului mediu al apei Dunării în portul Sulina, constituind un avertisment în dezvoltarea de lungă durată a activităţilor economice şi sociale. Primul impact este necontrolabil şi pune probleme speciale privind protecţia împotriva inundării lente a oraşului port.

   Al doilea impact este controlabil fiind în mare parte estompat, dar pune probleme în viitorul apropiat referitor la evoluţia proceselor hidromorfologice de la gura de vărsare a canalului Sulina sub influenţa deltei secundare Chilia.

 

C. Munteanu, V. ţopa, T. Mureşan, A-M. Costin: Utilizarea stâlpilor LEA de înaltă tensiune pentru amplasarea antenelor de comunicaţii radio trunking

 

   Lucrarea prezintă implementarea primului site de radio trunking din România ale cărui antene sunt amplasate pe un stâlp al unei LEA înaltă tensiune a Electrica SA. în prima parte a lucrării este prezentata succint reţeaua de radio trunking a Electrica. Urmează detalii tehnice privind implementarea site-ului, punând accent pe problemele de compatibilitate electromagnetică care apar. în partea finală a lucrării este prezentat stadiul actual al lucrărilor de implementare. Concluziile  încheie lucrarea.

 

A-M. Stănescu, A. Bantaş: Soluţii de consolidare a turnurilor de răcire în vederea prevenirii deteriorării în caz de cutremur

 

   Elaborarea soluţiilor tehnice, a tehnologiilor şi materialelor destinate consolidării turnurilor de răcire, în vederea prevenirii deteriorării acestora, are rolul de reducere a riscului degradării în cazul producerii unui seism.

   Controlul periodic al suprafeţelor din beton ale turnurilor de răcire a scos în evidenţă amploarea fenomenelor de degradare datorate mediului de exploatare agresiv: bucăţi de beton desprinse până la armături metalice şi  corodarea puternică a acestora.

    Pentru a creşte rezistenţa acestor construcţii la solicitările suplimentare din timpul cutremurelor este nevoie de elaborarea unor materiale, care vor asigura consolidarea turnurilor de răcire, prin protecţia anticorozivă a armăturilor decopertate, umplerea şi consolidarea fisurilor şi golurilor din masa de beton şi protejarea suprafeţelor interioare şi exterioare.

 

Nr. 10 / 2006

 

C. Bulai, M. Rusu: Implementări pas cu pas ale modernizărilor grupurilor energetice (lucrări mici - efecte mari)

 

   Integrarea industriei energetice româneşti în structurile europene impune dezvoltarea durabilă a sectorului energetic.

   Una din cele mai importante direcţii de politică energetică, care necesită programe de reabilitare de mari proporţii, este reabilitarea şi modernizarea grupurilor energetice,  pentru aducerea lor la standarde de funcţionare moderne.

   Articolul tratează lucrările de modernizare,  aplicate de grupul ALSTOM în România, pentru turbine şi generatoare, în vederea măririi duratei de viaţă, reducerii consumurilor energetice, creşterii fiabilităţii şi scăderii costurilor de întreţinere.

 

T. Chiulan: Soluţie software pentru monitorizarea on-line a transformatoarelor de putere

 

   Articolul prezintă o aplicaţie informatică ce reprezintă un modul din pachetul de aplicaţii ce deservesc un astfel de sistem de monitorizare. Aplicaţia este realizată cu ajutorul instrumentaţiei virtuale şi permite înregistrarea parametrilor monitorizaţi pentru o unitate de transformare. Datele sunt stocate în fişiere şi pot fi analizate ulterior cu ajutorul modulului de analiză şi vizualizare, sau pot fi salvate într-un fişier compatibil Excel. Astfel, se facilitează preluarea datelor de către alte aplicaţii, cum ar fi sistemele expert, sau includerea lor în diverse rapoarte.

 

P. Gheorghiescu, A. Gheorghiescu: Rolul acumulărilor hidroenergetice în apărarea împotriva inundaţiilor - atenuarea undelor de viitură. Studiu de caz: tranzitarea viiturii din 12-14 iulie 2005 prin amenajarea hidroenergetică a râului Siret

 

   Prezenta lucrare îşi propune să evidenţieze importanţa acumulărilor hidroenergetice în apărarea împotriva inundaţiilor prin realizarea atenuării undelor de viitură naturale. Sunt prezentate principalele lacuri de acumulare din amenajările hidroenergetice,  caracteristicile acestora şi modul în care au fost exploatate în condiţiile hidraulicităţii excesive a anului 2005. Se prezintă hidrografele debitelor zilnice şi se evidenţiază efectul de atenuare al acumulării pentru principalele viituri produse.Ca studiu de caz, se prezinată în detaliu modul în care a fost tranzitată, prin amenajarea hidroenergetică a râului Siret, o viitură excepţională cu asigurare de 0,5 % în perioada 12-14 iulie 2005. În ciuda faptului că lacurile de acumulare din amenajarea râului Siret nu au prevăzute volume de atenuare, se prezintă efectul benefic al acestora în limitarea/diminuarea debitelor evacuate în aval din acumularea Călimăneşti.

 

M. Pârvan, M. Mincu, O. Uţă, S. Ionescu: Tehnici de examinare post-iradiere pentru evaluarea performanţei combustibilului nuclear CANDU

 

   Sucursala Cercetări Nucleare (SCN) Piteşti dispune de facilităţi unice în sud-estul Europei, care permit testarea, manipularea şi examinarea combustibilului nuclear şi a materialelor de structură iradiate în reactorul CANDU de la Centrala Nuclearo-Electrică (CNE) Cernavodă. Aceste facilităţi sunt constituite din reactorul de încercări de materiale TRIGA şi din Laboratorul de examinare post-iradiere (LEPI). LEPI încorporează trei blocuri de celule fierbinţi alfa-gama, capabile să manipuleze şi să examineze materiale radioactive cu activitatea de până la IO6 Ci (Emed = l MeV) şi cu un conţinut ridicat de elemente transuraniene (Pu, Am, Cm).

   Pentru a obţine informaţii relevante privind performanţa combustibilului nuclear CANDU indigen, un număr semnificativ de elemente combustibile a fost testat la diferite istorii de putere în reactorul TRIGA 14 MW(th). Cele mai importante teste au fost efectuate în condiţii de rampă de putere, supraputere şi accident. După testare, elementele combustibile au fost examinate în celulele fierbinţi de la LEPI, utilizând diverse tehnici de examinare post-iradiere. Aceste tehnici includ atât metode de examinare nedistructivă (inspecţie vizuală şi fotografiere, control defectoscopic cu curenţi turbionari, profilometrie, gamma scanning), cât şi distructivă (determinarea presiunii, volumului şi compoziţiei gazelor de fisiune, metalografie, ceramografie, determinarea gradului de ardere prin spectrometrie de masă, încercări mecanice).

   Datele obţinute de la examinările post- iradiere sunt folosite, pe de o parte, pentru a confirma securitatea, fiabilitatea şi performanţa combustibilului nuclear, iar pe de altă parte, pentru dezvoltarea combustibilului CANDU.

 

A-M. Stănescu, L. Cioroianu, D. Zlatanovici, A. Nicola: Soluţii noi, la nivelul standardelor europene, pentru siguranţa în funcţionare a conexiunilor cablurilor de cupru izolate, în exploa-tarea reţelelor şi instalaţiilor de joasă tensiune

 

   Soluţiile noi, la nivelul standardelor europene, pentru siguranţa în funcţionare a conexiunilor cablurilor de cupru izolate în exploatarea reţelelor  şi instalaţiilor de joasă tensiune au fost realizate în cadrul unui proiect de cercetare şi intră în fabricaţie la SC ICEMENERG Service SA.

   Acestea se prezintă sub forma “Dispozitivelor de conexiune CM", care  au din fabricaţie asigurate  izolaţia electrică  şi etanşarea necesară aplicării eficiente,prevenind scurtcircuitarea instalaţiei, producerea de incendii sau electrocutarea accidentală a persoanei care intervine în condiţii improvizate datorate unor situaţii de urgenţă.

   Dispozitive de conexiune noi sunt produse  complexe  şi multifuncţionale, care, prin aplicarea unei tehnologii de vârf, conduc la creşterea fiabilităţii şi siguranţei în funcţionarea reţelelor şi instalaţiilor de joasă tensiune, asigurându-le o exploatare de lungă durată, la nivelul cerinţelor normelor europene.

 

Nr. 11-12 / 2006

 

P. Gheorghiescu, M. Stoican: Contribuţia centralelor hidroelectrice la acoperirea necesarului de energie şi servicii de sistem al pieţei regionale de electricitate

 

   În lucrare se analizează atât structura capacităţilor de producţie din SEN (Sistemul Energetic Naţional), cât şi structura subsistemului hidroenergetic, capabilitatea centralelor hidroelectrice de a asigura necesarul de energie şi servicii de sistem ale SEN şi contribuţia acestora la acoperirea acestui necesar de energie şi servicii.

   Calculele de detaliu arată că, până la orizontul anului 2012, sistemul energetic are un excedent de energie şi putere de vârf şi are posibilitatea producerii unui volum suplimentar de servicii de sistem, care pot fi valorificate pe piaţa regională de electricitate.

 

D. Zlatanovici, R. Zlatanovici, D. Novac, M. Regli, S. Bogdanovici: Aspecte privind determinarea randamentului la generatorul electric nr.6, modernizat, de la hidrocentrala Porţile de Fier I

 

   În articol se prezintă elemente de teoria descărcărilor parţiale, care apar în izolaţia înfăşurărilor  statorice ale generatoarelelor electrice, şi trei metode de măsură ale acestora, mai răspândite. Astfel, se prezintă, metoda de măsură a sarcinii aparente a descărcărilor parţiale, metoda de măsură locală cu o sondă  electromagnetică şi metoda de măsură cu tensiune indusă.

 

C. Bulai, M. Rusu: Implementări pas cu pas ale modernizărilor grupurilor energetice (partea a II-a)

 

   Integrarea industriei energetice româneşti în structurile europene impune dezvoltarea durabilă a sectorului energetic.

    Una din cele mai importante direcţii de politică energetică, care necesită programe de reabilitare de mari proporţii, este reabilitarea şi modernizarea grupurilor energetice,  pentru aducerea lor la standarde de funcţionare moderne.

    Articolul tratează lucrările de modernizare,  aplicate de grupul ALSTOM în România, pentru turbine şi generatoare, în vederea măririi duratei de viaţă, reducerii consumurilor energetice, creşterii fiabilităţii şi scăderii costurilor de întreţinere.

 

D. Zlatanovici: Descărcările parţiale în izolaţia înfăşurărilor statorice ale generatoareor electrice şi metode pentru măsurarea lor

 

   În articol se prezintă elemente de teoria descărcărilor parţiale, care apar în izolaţia înfăşurărilor  statorice ale generatoarelelor electrice, şi trei metode de măsură ale acestora, mai răspândite. Astfel, se prezintă, metoda de măsură a sarcinii aparente a descărcărilor parţiale, metoda de măsură locală cu o sondă  electromagnetică şi metoda de măsură cu tensiune indusă.

 

A-M. Stănescu, L. Cioroianu, D. Zlatanovici, A. Nicola: Soluţii noi, la nivelul standardelor europene, pentru siguranţa în funcţionare a conexiunilor cablurilor de cupru izolate, în exploatarea reţelelor şi instalaţiilor de joasă tensiune (partea a II-a)

 

   Soluţiile noi, la nivelul standardelor europene, pentru siguranţa în funcţionare a conexiunilor cablurilor de cupru izolate în exploatarea reţelelor  şi instalaţiilor de joasă tensiune au fost realizate în cadrul unui proiect de cercetare şi intră în fabricaţie la SC ICEMENERG Service SA.

   Acestea se prezintă sub forma “Dispozitivelor de conexiune CM", care  au din fabricaţie asigurate  izolaţia electrică  şi etanşarea necesară aplicării eficiente,prevenind scurtcircuitarea instalaţiei, producerea de incendii sau electrocutarea accidentală a persoanei care intervine în condiţii improvizate datorate unor situaţii de urgenţă.

   Dispozitive de conexiune noi sunt produse  complexe  şi multifuncţionale, care, prin aplicarea unei tehnologii de vârf, conduc la creşterea fiabilităţii şi siguranţei în funcţionarea reţelelor şi instalaţiilor de joasă tensiune, asigurându-le o exploatare de lungă durată, la nivelul cerinţelor normelor europene.

 

M. Cârlan, C. Hora, M. Olteanu: Evaluarea fiabilităţii unui sistem tehnic nedecompozabil. Studiu de caz - reţea hidraulică

 

   În această lucrare se vor prezenta, pe baza unei analize de caz, câteva tehnici de calcul al fiabilităţii unui sistem a cărui structură nu este de tip serie - paralel; este cazul unui sistem complex nedecompozabil.

  Soluţionări practice pentru astfel de sisteme întâlnite în energetică, telecomunicaţii, informatică, constituie un bogat material documentar [1], [2], [3].

   Modelele aproximative descrise în cele ce urmează simplifică în mare măsură un model de calcul, nu rareori laborios, axat pe metode exacte.

 

D.A. Croitoru, F. Ionescu: Siguranţa în funcţionare a echipamentelor de calcul şi comunicaţii

 

   În cadrul articolului sunt prezentate aspecte tehnice funcţionale legate de alimentarea cu energie electrică a echipamentelor de calcul şi comunicaţii şi asigurarea condiţiilor optime de mediu în timpul funcţionării acestora.

Înapoi la Revistă