UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU
Fondul Social  European
POSDRU 2007-2013
Instrumente Structurale
2007-2013
ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREŞTI-ILFOV

 

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
„INVESTESTE IN OAMENI!”
DEZVOLTAREA COMPETENTELOR ANGAJATILOR PROPRII
IN SCOPUL  CRESTERII CALITATII  SI PRO
DUCTIVITATII MUNCII IN DOMENIUL ENERGETIC

 

Proiect cofinantat din Fondul Social European
prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

„INVESTESTE IN OAMENI!”

Implementare proiect

Informare si publicitate


Achizitii publice

Contact
Prezentare generala


Obiective


Activitati
Pentru informatii detaliate despre Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, va invitam sa vizitati www.fseromania.ro si www.oiposdrubi.ro

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro