Back


 
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU
Fondul Social  European
POSDRU 2007-2013
Instrumente Structurale
2007-2013
ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREŞTI-ILFOV

 

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
„INVESTESTE IN OAMENI!”
Desfăşurare cursuri Curricule Cursuri de perfecţionare Echipamente
      SMI
    Cursuri de specializare Politici energetice şi pieţe de energie
      Eficienţă energetică
      Surse regenerabile de energie
      Securitate energetică şi infrastructuri asociate
      Sustenabilitate
  Grafic cursuri    
       
Rapoarte tehnico-financiare Cerere rambursare 1
  Cerere rambursare 2