PREZENTARE GENERALA

 

 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritara nr. 3: Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor

Domeniul major de interventie 3.2: Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii

Schema de ajutor de stat „Bani pentru formare profesionala” nr. 77: „Specializarea/Perfectionarea angajatilor proprii”

 

Titlul proiectului:   DEZVOLTAREA COMPETENTELOR ANGAJATILOR PROPRII IN SCOPUL CRESTERII CALITATII SI

                  PRODUCTIVITATII MUNCII IN DOMENIUL ENERGETIC - COMPENERG

 

"Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013" - "Investeste in oameni!"

 

 

Autoritate de Management:             Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Directia Generala Autoritatea de Management pentru

                                                               Programul Operational Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”

                                                   web page: "http://www.fseromania.ro 

 

Organism Intermediar POSDRU:    Organismul Intermediar Regional POSDRU pentru Regiunea Bucuresti Ilfov

                                                     web page: http://www.oiposdrubi.ro

 

Beneficiar:                                           Filiala Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice – ICEMENERG S.A.

                                                               Adresa: Bd. Energeticienilor 8, 032092, Bucuresti 3, Romania

                                                               Tel: +4021 3462769; +4021 3465241

                                                               Fax: +4021 3465310

                                                               e-mail: icemenerg@icemenerg.ro 

                                                               web page: http://www.icemenerg.ro

 

 

Detalii proiect:

 

Manager proiect: OLTEANU Gheorghe                

Contract de finantare: POSDRU/77/3.2/A/45610

Durata de implementare a proiectului: 24 luni

Valoarea totala a proiectului: 3.296.098 lei, din care:

      - 978.499,60 lei  - asistenta financiara nerambursabila din FSE (85 % din valoarea finantarii nerambursabile)

      - 172.676,40 lei -  asistenta financiara nerambursabila din Bugetul National (15 % din valoarea  finantarii nerambursabile).

 

 

Back