CONTACT

Gheorghe OLTEANU - Manager proiect

Tel: 021 3465241

Fax: 021 3465310

e-mail: golteanu@icemenerg.ro

 

Gabriela CIOROIANU - Coordonator proiect

Tel: 021 3464736

Fax: 021 3462790

e-mail: gabriela@icemenerg.ro

 

Back


 
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU
Fondul Social  European
POSDRU 2007-2013
Instrumente Structurale
2007-2013
ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREŞTI-ILFOV

 

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
„INVESTESTE IN OAMENI!”