OBIECTIVE

 

 

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea competentelor angajatilor proprii in vederea imbunatatirii performantelor actuale, prin formare profesionala, pentru cresterea calitatii si productivitatii muncii, avand ca rezultat cresterea adaptabilitatii in raport cu schimbarile si evolutiile economice actuale.

 

Obiective specifice:

-          cresterea nivelului de adaptabilitate a angajatilor proprii, prin formare profesionala specifica

-          imbunatatirea participarii la formare profesionala specifica a salariatilor proprii in domenii prioritare in concordanta cu Planul National de Dezvoltare: politici energetice, sustenabilitate, surse regenerabile de energie, eficienta energetica, securitatea energetica si infrastructuri asociate

-          crearea de noi oportunitati pentru forta de munca varstnica, promovarea „imbatranirii active”, precum si pentru imbunatatirea rolului si participarii femeilor in activitatile intreprinderii.

Back


 
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU
Fondul Social  European
POSDRU 2007-2013
Instrumente Structurale
2007-2013
ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREŞTI-ILFOV

 

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
„INVESTESTE IN OAMENI!”