UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU
Fondul Social  European
POSDRU 2007-2013
Instrumente Structurale
2007-2013
ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREŞTI-ILFOV

 

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
„INVESTESTE IN OAMENI!”

 

 

Nr. crt.

Activitate

1.

Managementul proiectului

2.

Promovarea proiectului

3.

Formarea profesionala specifica a grupului tinta prin programe de perfectionare

ü      programe de formare specifica privind completarea cunostintelor tehnice si abilitatilor de operare cu noile echipamente de procesare si incercare

ü      programe de formare specifica care sa imbunatateasca cunostintele referitoare la sistemul de management integrat calitate, mediu, sanatate si securitate in munca

3.1.

Elaborarea modulelor si a curriculei pentru cursurile de perfectionare

3.2.

Implementarea seminariilor de instruire

4.

Formarea profesionala specifica a grupului tinta prin programe de specializare

ü      programe de instruire privind politici energetice si piete de energie

ü      programe de formare specifica in vederea specializarii in patru domenii prioritare:

-          sustenabilitate

-          surse regenerabile de energie

-          eficienta energetica

-          securitatea energetica si infrastructuri asociate

4.1.

Elaborarea modulelor si a curriculei pentru cursurile de specializare

4.2.

Implementarea seminariilor de specializare

Back