INFORMARE SI PUBLICITATE

Nr. crt.

Activitate de informare si publicitate

Documente de prezentare a rezultatelor

1.

Publicarea unui anunt de presa intr-un ziar national, privind lansarea proiectului cu prezentarea pe scurt a obiectivelor proiectului

1.1.

Anunt de presa

Articol PDF

2.

Elaborarea logo-ului proiectului

2.1.

Logo-ul proiectului

Logo-ul

3.

Realizarea paginii de web a proiectului pe site-ul Filiala Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice ICEMENERG S.A.

3.1.

Pagina web

www.icemenerg.ro/compenerg.htm

4.

Editarea de  materiale promotionale

4.1.

Pliante

Pliant PDF

4.2.

Poster

Poster PDF

5.

Organizarea unei intalniri finale la sediul solicitantului

5.1.

Intalnirea finala pentru prezentarea rezultatelor proiectului

Prezentari PPT

6.

Publicarea unui anunt de presa intr-un ziar national, la finalizarea proiectului

6.1.

Anunt de presa la sfarsitul proiectului cu rezultatele obtinute

Articol PDF

Back


 
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU
Fondul Social  European
POSDRU 2007-2013
Instrumente Structurale
2007-2013
ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREŞTI-ILFOV

 

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
„INVESTESTE IN OAMENI!”