srac iqnet
Oferim servicii profesioniste în următoarele domenii:

                                                
                                                                     


                                                                     srac14001 srac ohsas 18001

                                                                                Cu o îndelungată tradiţie şi rezultate remarcabile în domeniul cercetării-inovării şi ingineriei tehnice în energie, Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Energie - INCDE ICEMENERG a devenit institut naţional de cercetare în subordinea Ministerul Educaţiei şi Cercetării în anul 2014 prin aplicare prevederilor HG 925/2010 şi HG 185/2013.

INCDE ICEMENERG şi-a asumat rolul de a contribui la dezvoltarea sectorului energetic naţional, sector care se confruntă în prezent cu provocări majore. Pentru aceasta INCDE ICEMENERG desfăşoară atât activităţi de CDI, cât şi activităţi de inginerie tehnologică care contribuie direct la rezolvarea problemelor acestui sector.

INCDE ICEMENERG realizează proiecte în cadrul programelor naţionale şi europene de CDI în domeniul energiei şi protecţiei mediului şi participă la fundamentarea strategiilor şi politicilor energetice naţionale. Un număr însemnat de proiecte de cercetare se realizează prin colaborarea directă cu beneficiari importanţi din industria energetică.

Activitatea de inginerie tehnologică este împletită cu cercetarea contribuind la implementarea în industrie a rezultatelor cercetării şi reprezentând o sursă de noi teme de cercetare. Oferta pe care INCDE ICEMENERG o pune la dispoziţia beneficiarilor interni sau externi este cuprinzătoare şi include: studii de impact, probe de garanţie şi performanţe la punerea în funcţiune, măsurători specificae în laborator şi in situ, expertize tehnice, diagnoze, etc.

Menţinerea unei legături directe permanente cu economia reală reprezintă punctul forte al institutului nostru. Pentru specialiştii din institutul nostru calitatea a constituit întotdeauna criteriul cel mai important şi garanţia nivelului de satisfacere a beneficiarilor noştri.