SECŢIA MEDIU ŞI ECOTEHNOLOGII

 

1.      DOMENII DE ACTIVITATE

 

 Chimie energetica

 

-          Tehnologii ecologice pentru conditionarea apei din circuitele de racire in vederea prevenirii depunerilor si coroziunilor in instalatiile de transfer termic

-          Monitorizarea apei ultrapure din circuitul apă-abur-condensat al cazanelor energetice şi optimizarea regimului chimic

-          Tehnologii pentru tratarea apei ultrapure din termocentrale şi centrale nucleare

-          Coroziune şi depuneri pe suprafetele de transfer termic (cazan, turbine, condensator) din termocentrale: studii, analize.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Ingineria si protectia mediului

-          Tehnologii pentru tratarea apelor uzate si reutilizarea acestora in vederea reducerii consumului de apa.

-          Tehnologii pentru remedierea solurilor poluate prin bioremediere si extractia metalelor grele si produselor petroliere din solurile poluate.

-          Bilanturi de mediu: 0,1,2

-          Bilanturi de solventi – HG 699/2002

-          Utilizarea biomaselor si deseurilor combustibile pentru reducerea consumului de combustibili clasici (carbune, pacura) in vederea diminuarii impactului sistemului energetic asupra polarii aerului

-          Managementul deseurilor.

-          Evaluarea impactului câmpului electromagnetic asupra stării de sănătate a salariaților din  statiile electrice

-          Evaluarea riscurilor la locurile de munca si solutii tehnice pentru reducerea riscurilor profesionale.

-          Calibrarea sistemelor de monitorizare on- line in conformitate cu SR EN 14181:2015

-          Elaborare studii de evaluare a impactului asupra mediului.

-          Elaborare rapoarte de amplasament si rapoarte de securitate.

 

   

    

Analize si masuratori:

 

-          Caracterizarea calitatii apelor industriale tehnologice si apelor uzate

-          Evaluarea poluarii solurilor cu metale grele si produse petroliere

-          Analiza caracteristicilor energetice ale combustibililor solizi, lichizi, biomase, deseuri combustibile (umiditate, putere calorifica, analiza elementara C, N, H, S, O, volatile, cenusa,etc. metale grele) si calcularea factorilor de emisie si de oxidare

-          Analiza metalelor grele din apa, sol, deseuri, pulberi (Cu, Ni, Cr, V, Mn, Zn, As, Cd, Si, Fe, Al, Ca, Mg, Co, Pb) prin spectrometrie AAS

-          Analize chimice ape uzate: CCOCr, CBO5, detergenți, azot amoniacal, fenoli, sulfați, suspensii, pH, cloruri, sulfați , produs petrolier,etc.

-           Evaluarea încadrării calității apelor uzate evacuate în emisar sau la canalizare în

-          conformitate cu NTPA 001 sau NTPA 002;

-          Analiza compozitiei chimico-oxidice a depunerilor si crustelor de pe suprafetele de schimb termic si analiza cenusilor de termocentrala

-          Masuratori privind noxele profesionale la locurile de munca specifice activitatilor industriale (zgomot, pulberi, camp electric si magnetic, etc.)

-          Analiza si evaluarea calitatii uleiurilor electroizolante, de turbine, hidraulice, de compresor si combustibili lichizi

-          Determinări de caracteristici funcţionale pentru uleiuri minerale electroizolante şi de  turbine

-          Consultanţa privind achiziția şi mentenanţa materialelor electroizolante - uleiuri

minerale electroizolante - utilizate în sistemul energetic

   

 

 

2.      RESURSE UMANE

 

Sectia de Mediu si Ecotehnologii are in componenta 9 persoane: 1 Cercetator stiintific gradul II, 1 Cercetator stiintific gradul III, 1 cercetator stiintific, 1 inginer tehnolog III,  2 ingineri chimisti- asistenti cercetare (absolventi promotia 2016),  2 tehnicieni chimisti si 1 electromecanic.

Laboratorul de Uleiuri: 1 cercetator stiintific gradul II.

 

3.      ACREDITARI/CERTIFICARI/ATESTATE:

-  Certificat de Acreditare RENAR 1156/2017- Sectia de Mediu si Ecotehnologiii si Laboratorul de Uleiuri sunt acreditate ca laboratoare de incercari de catre RENAR in conformitate cu SR ISO 17025:2005,  pentru un numar de  49 de incercari, pentru analize de ape, combustibili fosili, biomase, deseuri combustibile, uleiuri, soluri

-    Ministerul Sanatatii – Certificat de Competenţă nr. 157/25414/2013 privind abilitatea laboratoarelor toxicologice pentru efectuarea determinării de noxe profesionale

-    Ministerul Mediului -înscrisă in  Registrul national al elaboratorilor  de    studii pentru protectia mediului la poz. 36/2015

 

 

4.      DOTARE

 

Aparatura din dotare este etalonata metrologic si se utilizeaza la incercarile de laborator acreditate si neacreditate

Echipamente:

 

-          Aparat de analiza elementara pentru determinarea C, H, N, S/O

-          Spectrofotometru de absorbie atomica cu cuptor de grafit si generator de hidruri tip Thermo Scientific

-          Spectrofotometru UV-VIS tip SPECORD 250

-          Calorimetru cu sistem automat de racire incorporat IKA

-          Sistem digestie cu microunde  MILESTONE

-          Aparat pentru determinarea azotului Kjeldahl, fosforului total din ape

-          Spectrofotometru IR pentru determinarea produselor petroliere,tip Infra Cal 2,model TRANS-SP

-          Sistem de masurare (CBO5) Cellox (Multiliner P4+electrod Cellox )

-          Sonometru integrator BLUE SOLO SdB 01

-          Micro dust CASELLA pentru determinarea pulberilor din atmosfera

-          Balante analitice, microanalitice si tehnice (MettlerToledo, Sartorius,KERN,ADAM AEA 160

-          Conductometru WTW 340i

-          Cuptor calcinare

-          Etuve de 50 dm3si de 100 dm3 tip SLW,SLN

-          Moara pentru pregatirea probelor de carbune si biomase tip Retsch pm 400

-          Moara  de laborator cu cutite –Pulverisette -pentru pregatirea probelor de deseuri

-          pH-metru

-          Termostat LOVIBOND ET 626/2005

-          Termoanemometru

-          Aparat pentru determinarea stabilitatii la oxidare cu bomba rotativa

-          Aparat pentru determinarea temperaturii de inflamabilitate

-          Aparat pentru determinarea punctului de congelare

-          Aparat pentru determinarea timpului de dezemulsionare

-          Aparat pentru determinarea caracteristicilor de spumare

-          Aparat pentru determinarea tensiunii interfaciale apa-ulei prin metoda inelului Du Nouy

-          Aparat pentru determinarea continutului de apa

-          Aparat pentru determinarea numarului de particule

-          Aparat pentru determinarea tensiunii de strapungere la frecventa industriala tip OTS 100 AF/2 AMO – Megger

-          Punte R 525 pentru masurarea permitivitatii si tgδ;Termostat DTCMU + celula masura ulei CMU; Trafo

 

 

5.      BENEFICIARI

 

-        Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA SA

-        SC Servicii Energetice Muntenia SA

-        Termocentrale: Deva, Galati, Iasi, Bucuresti, Oradea, Rovinari, Turceni, Halanga, Constanta: pentru analize de combustibili, factori de emisie si ape uzate

-     Firme private, pentru analize de ape uzate, combustibili si biocombustibili solizi, produse petroliere, deseuri combustibile si biomase: CV Water, Genesis, Schweighofer, BioElectrica Transilvania, CEPROCIM, Wienerberger, Dacia Automobile, SORTILEMN, SAUCOLEMN, AMBRO Suceava, VRANCART, HOFIGAL, CYCLEON-RECARE, Guyomarc’h  etc..

 

 

6.      CONTACT

 

Persoane de Contact:

 

Florentina Condrea

 Tel:   (+40) 21.346.47.38 // 0755.10.01.13

Fax:  (+40) 21.346. 53.10

e-mail: florentina.condrea@icemenerg.ro

 

Loredana Popescu

 Tel:   (+40) 21.346.47.38 // 0755.10.01.13

Fax:  (+40) 21.346. 53.10

e-mail: loredana.popescu@icemenerg.ro