LABORATORUL DE MEDIE TENSIUNE

 

       

Laboratorul de Medie Tensiune (LMT) din cadrul STI îşi desfăşoară activitatea de peste 30 de ani în SEN, având specialişti cu o vastă experienţă în domeniul electroenergetic.

 

Domeniile de activitate ale laboratorului:

 

            LMT efectuează măsurători profilactice şi de audit electroenergetic în SEN şi societăţi comerciale, după cum urmează:          

 

I.        Transformatoare de putere (tensiune)::

 

Transformatoare de tensiune

 

1. Măsurarea rezistenţei ohmice a înfăşurărilor în curent continuu,

2. Măsurarea raportului de transformare,

3. Măsurarea tensiunii şi a pierderilor în scurtcircuit,

4. Măsurarea rezistenţelor de izolaţie a înfăsurărilor R15, R60, R600,  determinarea coeficienţilor 

de absorbţie kabs=R60/R15 şi a indicelui de polarizare kpol=R600/R60,

5. Măsurarea tangentei unghiului de pierderi dielectrice - tgδ şi a capacităţii izolaţei complexe a înfăsurărilor – C,

6. Verificarea trecerilor izolate tip condensator:

     a) măsurarea rezistenţelor de izolaţie R60C1, R60C2, R60C3,

     b) măsurarea capacităţilor C1, C2, C3 şi a tangentei unghiului de pierderi dielectrice tgδC1,    

tgδC2, tgδC3,

7. Măsurarea rezistenţelor de izolaţie aferente circuitului magnetic,

8. Verificarea sistemului de răcire (inclusiv a dulapurilor cu elemente de comandă, protecţie, semnalizări şi a circuitelor aferente),

9. Măsurarea semnalelor produse de descărcările parţiale pentru localizarea defectelor interne prin metoda acustică,

10. Investigarea termografică completă a transformatorului (inclusiv a dulapurilor de alimentare cu energie electrică sau de comandă/protecţie/semnalizare, a pompelor de ulei etc.),

11. Determinare conţinut apă din izolaţia solidă.

 

II.      Transformatoare de măsură:

 

Transformatoare de curent

 

1.        Încercarea rezistenţei de izolaţie a înfăşurărilor,

2.        Incercarea izolaţiei înfăşurării secundare cu tensiune alternativă marită,

3.    Măsurarea tangentei unghiului de pierderi dielectrice (tg. d) şi a capacităţii,

4.    Măsurarea rezistenţei ohmice a înfăşurărilor,

5.    Ridicarea curbei volt-amper.

 

III.    Descărcătoare:

 

Descărcătoare cu rezistenţă variabilă şi eclatoare

1.   Verificarea DRV cu scoatere de sub tensiune,

      1.1. Măsurarea tensiunii de amorsare la frecvenţă industrială,

      1.2. Masurarea curentului de conductivitate,

      1.2. Masurarea contorului de inregistrat descarcari,

2.   Verificarea DRV sub tensiune,

      2.1. Masurarea curentului de conductivitate si a componentei rezistive a curentului total (pentru ZnO).

 

   IV.   Încercări echipamente de protecţie electroizolante:

         - Obiecte electroizolante de protecţia muncii individuale (cizme, mănuşi electroizolante)

         - Scule electroizolante (patenţi, şurubelniţe, cleşti electroizolanţi, etc.),

         - Covoraşe electroizolante,

         - Detectoare de tensiune 6 - 400 kV,

         - Dispozitive manevră siguranţe - MPR,

         - Platforme electroizolante (podeţe).

         - Prăjini electroizolante (scurtcircuitor celulă).

         - Prăjini electroizolante 20 - 400 kV,

         - Scări electroizolante.

 

V.     Măsurare şi analiză bilanţuri electroenergetice

 

VI. Măsuratori de câmp electric (50 Hz) şi magnetic (în staţii electrice şi clădiri).

 

VII. Evaluarea stării tehnice a instalaţiilor de legare la pământ prin:

- Stabilirea continuităţii ramificaţiilor acestora,

- Măsurarea rezistenţei de dispersie a prizei,

- Determinarea tensiunilor de atingere şi de pas,

- Determinarea nivelului de corodare a platbandelor şi cordoanelor,

- Verificarea stabilitătii termice a prizelor de pământ la scurt circuit.

 

VIII. Măsurători descărcări parţiale prin metoda acustică la cabluri electrice LEA şi LES

 

 

Resurse umane:

 

Total personal: 6, din care:

                                                 Studii superioare – 1

                                             Studii medii – 5

 

Acreditări:

 

Certificat de acreditare RENAR nr. LI 1057

 

Resurse materiale:

 

- Teraohmetre BM 25 - Megger şi CA 6545 - Chauvin Arnoux;

- Trusă măsurări rezistenţe, tip RMO;

- Aparat pentru determinarea conţinutului de apă din înfăşurările solide, tip PDC;

- Aparat pentru analiza răspunsului în frecvenţă a înfăşurărilor trafo, RFT tip Phenix;

- Instalaţie mobilă 150 kV pentru verificat DRV;

- Trusă pentru determinarea parametrilor descărcătoarelor cu ZnO, tip LMN;

      - Trusă măsurat tg δ, tip Delta 2000 (AVO);

      - Trafo măsură current, clasă 0,5 – 3000 A/100V;

      - Aparat pentru măsurarea câmpului electromagnetic, tip EMDEX II;

      - Aparat pentru determinarea parametrilor prizelor de pământ, Metrel tip MI 2124;

      - Trusă măsurări descărcări parţiale prin metoda acustică, tip ULTRAPROBE 1000;

      - Analizoare trifazate de energie electrică, tip CA 8334 şi 8332-Chauvin Arnoux;    

      - Analizor trifazat de energie electrică, tip PQA;

      - Multimetre digitale Textronix, Metrahit;

      - Osciloscoape 4 canale Le Croix şi Tektronix;

      - Camere termoviziune MOBIR M8 şi FLIR E65;

      - Instalaţie fixă impuls de trăznet 300 kV;      

- Instalaţie de frecvenţă industrială 200 kV;

- Truse TIC 78 kV;

- Instalaţie măsură înaltă tensiune, tip IMIT 120 kV.  

 

Instalaţie mobilă 100 kV/50 Hz         

                                

Trusă măsură TPH   

Trusă măsură rezistenţe ohmice                                             

Trusă măsură tg δ

 

Analizor trifazat de energie electrică    

                        

Instalaţie fixă 200 kV/50 Hz

 

Instalaţie impuls de trăznet 300 kV

Aparat măsurare camp electromagnetic

 

 

 

Aparat determinare parametrii prize de pământ

                 

Teraohmetru  5 000 V

 

Osciloscop 4 canale

 Contact:

Ion Tituleasa

Şef Laborator de Medie Tensiune

 

tel. :     + 40 21 346 27 69 int 219

fax :     + 40 21 346 53 10
mobil : + 40 755 100  116

e-mail: ion.tituleasa@icemenerg.ro