Sectia Termoenergetica Industriala - STI din cadrul INCDE ICEMENERG isi desfasoara activitatea de peste 30 de ani in Sistemul Energetic National si in afara acestuia, avand specialisti cu o vasta experienta profesionala in domeniul termoenergetic.

 

 

In SECTIA TERMOENERGETICA INDUSTRIALA se desfasoara activitati specifice functionarii si dezvoltarii centralelor electrice.

 

 

Domeniile de activitate ale sectiei:

 

     Bilanturi termoenergetice complexe atat in centrale termoelectrice cat si pe retele de termoficare din diverse comunitati urbane;

     Elaborarea unor solutii moderne privind retehnologizarea agregatelor termo-energetice (cazan, turbina) si a instalatiilor auxiliare;

     Solutii performante de modernizare a arzatoarelor existente, realizarea de arzatoare cu NOx redus;

     Proiectare asistata de calculator (AUTOCAD);

     Studii privind introducerea unor sisteme avansate de cogenerare cu ciclu combinat gaze-abur (studii de pre- si fezabilitate);

     Variante ecologice de producere a energiei termice - biomasa;

     Dezvoltarea metodelor de analiza a termogazodinamicii proceselor de ardere;

     Tehnologii curate de ardere prin reducerea noxelor si prin ardere in strat fluidizat;

  Determinarea performantelor de functionare ale instalatiilor energetice inainte si dupa reparatii curente sau reparatii capitale la: cazan, turbina, diferite agregate auxiliare;

     Probe de performanta la mori de carbune;

     Probe termotehnice de garantie si omologare la toate blocurile energetice din SEN, precum si la alti beneficiari;

     Probe termotehnice de garantie la instalatiile de turbine cu gaze (putere electrica bruta si neta, consum de caldura, randament termic, consum specific de caldura, nivel de zgomot);

     Probe termotehnice de garantie la instalatiile cu ciclu combinat turbina cu gaze / turbina cu abur (parametri de functionare, putere electrica bruta si neta, coeficient net de eficienta si caldura, sarcina din termoficare, noxe si emisii de CO2, nivel de zgomot);

     Fise de regim pentru cazane si turbine; verificarea diagramelor de regimuri la turbine;

     Masuratori de performanta la toate tipurile de cazane de apa fierbinte si industriale;

      Probe pentru determinarea pierderilor de agent termic si caldura in instalatiile de termoficare (apa calda, apa rece si abur);

     Expertizarea starii de functionare a condensatoarelor si circuitelor de racire;

     Determinarea consumurilor proprii tehnologice de energie electrica;

     Determinarea consumurilor specifice si de combustibil din centralele electrice;

     Analize chimice pentru: combustibili (solizi si lichizi), reziduuri solide (zgura si cenusa);

     Analize complexe gaze arse (CO, CO2, NO, exces aer);

     Masuratori de debit, temperatura, presiuni statice si diferentiale, puteri electrice;

      Masurarea si monitorizarea emisiilor de poluanti in atmosfera la surse fixe (cosuri evacuare gaze): analiza gaze de ardere si determinare concentratii de pulberi;

     Probe de performanta la instalatii de desprafuire: electrofiltre, filtre cu saci;

     Determinare imisiilor de pulberi (pulberi in suspensie);

     Masurare nivel de zgomot la instalatiile tehnologice si la limita incintelor industriale;

      Studii pentru protectia mediului (Rapoarte de mediu, Rapoarte privind evaluarea impactului asupra mediului, Bilanturi de mediu, Rapoarte de amplasament si Rapoarte de securitate);

     Elaborare de solutii tehnice de reducere a poluarii atmosferice;

     Studii privind evaluarea influentei instalatiilor din RET asupra calitatii aerului;

     Studii privind determinarea dispersiei in atmosfera a poluantilor prin modelare matematica.

 

Resurse umane:

 

                       

Total personal

28

   din care:

 

       cu studii superioare

19

       cu studii medii

9

    doctoranzi

3

    cercetatori atestati

10

    ingineri tehnologi atestati

7

                    

 

Resurse materiale:

 

- Aparatura de inalta performanta pentru masuratori termotehnice si bilanturi termoenergetice pe teren

- Echipamente pentru analize chimice combustibili si reziduuri la sediu

- Echipamente pentru control nedistructiv

- Echipamente pentru control distructiv

- Echipamente pentru masuratori de fluaj

- Aparatura de masura performanta pentru efectuarea incercarilor acreditate RENAR (pe teren).

 Masurare debite fluide cazan – turbina

 

Traductor debit fluid

Masurare temperaturi circuit regenerativ

 

Analiza gaze arse dupa PAR

Masurare debit abur intermediar si apa alimentare intrare cazan

 

Masurare debit condens cu debitmetru ultrasonic

Masurare temperaturi si analiza gaze de ardere iesire cazan

 

 

Masurare temperaturi gaze arse canale dupa preincalzitoare de aer

 

 

Masurare temperaturi circuit regenerativ

Uscare probe carbune in laborator specializat ICEMENERG

Aparat etuva pentru uscare probe carbune

 

Balanta analitica pentru cantarire probe colectate

 

 

Analiza granulometrica praf de carbune

Mojar pentru macinare probe carbune

 

Echipamente pentru determinare putere calorifica combustibil solid

 

 

Referinte:

In Romania SECTIA TERMOENERGETICA INDUSTRIALA a efectuat lucrari la toate centralele electrice din cadrul Sistemului Energetic National, la diferite societati comerciale, precum si la autoritati publice locale. Printre clientii nostri putem enumera: Complexul Energetic Turceni, Complexul Energetic Rovinari, S.E. Isalnita S.A., S.C. Uzina Termica Midia S.A. Navodari, S.C. ALUM Tulcea S.A., S.C. GRIRO Bucuresti s.a., orasele Giurgiu, Horezu, Drobeta Turnu Severin etc.

 

Acreditari:

     Autorizatie ANRE pentru bilanturi energetice complexe (termo si electro)

      Autorizari ISCIR pentru avizare documentatii tehnice la: cazane de abur si CAF, recipiente sub presiune, conducte de abur sub presiune

      Autorizari ISCIR pentru examinari distructive si nedistructive

 Acreditare RENAR pentru urmatoarele tipuri de incercari: determinare concentratie de pulberi in suspensie in aer; determinare nivel de zgomot; determinare concentratie masica de pulberi in gazele de ardere;  determinare compozitie gaze de ardere prin metode electrochimice;

   Inregistrare la Ministerul Mediului in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului.

 

 Contact:

 

   

Şef secţie: Cercetător ştiinţific gradul III

                    drd.ing. Cristian Mândrean

 

e-mail: cristian.mandrean@icemenerg.ro

tel.:     + 40 21 346 47 51

fax :    + 40 21 346 53 10