SECŢIA GENERATOARE ELECTRICE, HIDRO ŞI REGENERABILE

 

Probe complexe de conformitate cu reglementarile in vigoare la centrale electrice eoliene, fotovoltaice si pe biomasa

 

Probe de conformitate la centrale electrice cu surse regenerabile

 

Evaluarea stării tehnice şi a performanţelor generatoarelor electrice din centralele electrice clasice

(hidrogeneratoare si turbogeneratoare)

 

· Măsurători dielectrice la izolaţia statorică şi rotorică

-Încercarea cu tensiune mărită alternativă,

-Încercarea cu tensiune mărită continuă,

-Măsurarea Riz, Kabs, Kpol,

-Măsurarea tan δ, descărcări parţiale (on-line şi of-line)

-Defectoscopie locală (testul corona)

· Proba fierului statoric cu metoda inducţiei mici;

· Inspecţie vizuală;

· Stabilire necesar de reparaţii / modernizări.

 

Măsurare tg δ Măsurare descărcări parţiale
Proba fierului cu inducţie mică la hidro si turbogeneratoare

· Determinarea diagramei putere activă - putere reactivă reactivă (PQ) şi a benzilor secundare de reglaj al tensiunii.

   
Determinarea diagramei PQ la generatoare

 

· Determinarea randamentului prin metoda calorimetrică

· Determinarea parametrilor şi caracteristicilor electrice (rezistenţe, reactanţe, impedanţe,

caracteristicile de mers în gol, mers în scurtcircuit, de reglaj, în V)

· Determinarea performanţelor RAT şi RAV

· Calitatea energiei electrice furnizate

 

 
Grindă reglabilă cu morişti debitmetrice  

· Măsurători complexe pentru determinarea performanţelor energetice în centralele hidroelectrice

· Măsurarea debitului prin metoda moriştilor hidrometrice sau prin metoda diluţiei;

· Determinarea randamentului pe turbină şi hidroagregat şi stabilirea zonelor optime de exploatare;

· Măsurarea pierderilor de sarcină pe aducţiuni şi conducte forţate;

· Măsurarea saltului în castelul de echilibru. Batimetria şi cartografierea lacurilor de acumulare,

trasarea curbelor de capacitate şi a suprafeţelor

 

 

Şef Secţie: Dr.Ing..Sorin Dumitrescu

 

e-mail: sorin.dumitrescu@icemenerg.ro

tel. : + 40 21 346 42 65

fax : + 40 21 346 53 10

mobil : + 40 72 130 58 58