SECŢIA SURSE NOI DE ENERGIE, REGENERABILE

 

 Tipuri de servicii oferite:

 

- Încercări de echipamente şi instalaţii electrice în vederea certificării centralelor electrice eoliene şi fotovoltaice

 

 

 

- Încercări pentru îndeplinirea garanţiilor de proiect ale turbinelor hidraulice şi determinarea valorilor randamentului turbinei pentru domeniul puterilor de exploatare

 

- Încercări pentru determinarea căpacităţii de transport a canalului de verificare a capacităţii hidraulice a canalelor de fugă / aducţiune şi a deversoarelor laterale de by-pass-are a cetralelor hidroelectrice

 

- Probe de performanţă în vederea determinării randamentelor globale (turbina + generator) optime la hidroagregatele din centralele hidroelectrice

- Etalonarea prizelor de presiune de pe camera/carcasa spirală a turbinei cu una din metodele de măsură ale debitului absolut prevăzute în CEI 41/1991

 

- Diagnoza stării tehnice şi/sau a capacităţii diverselor părţi sau componente ale amenajărilor hidroenergetice

 

- Încercări pentru determinarea căpacităţii de transport a canalelor de fugă / aducţiune şi a deversoarelor laterale de by-pass-are din centralele hidroelectrice

 

- Aplicaţii software pentru repartiţia optimă a puterii între hidroagregatele unei centrale hidroelectrice cât şi pentru optimizarea zilnică /săptămânală/lunară a funcţionării unei centrale hidroelectrice sau amenajări hidroenergetice

 

- Realizarea de instalaţii debitmetrice pentru determinarea şi monitorizarea debitelor turbinate la centralele hidroelectrice

 

Echipamente:

- Transformator de putere de înaltă tensiune

- Morişti hidrometrice IRME

- Morişti hidrometrice OTT C31

- Automat programabil

- Software LabView

- Analizore de putere ION 7650

- Analizor pentru descărcări parţiale

- Echipament pentru testarea tensiunii înalte la generatoarele electrice

- debitmetric ultrasonic pentru lichide

- sistem mobil pentru măsurarea debitului

- instalatie de injectie sub presiune

- Fotocolorimetru

- Modul pentru achiziţia de date NI 9215

- Modul pentru achiziţia de date NI 9217

- Modul pentru achiziţia de date NI 9219

- Modul pentru achiziţia de date NI 9203

- Modul pentru achiziţia de date NI 9264

- Modul pentru achiziţia de date NI 9265

- Placă de achiziţii de date NI 6210

- Placă de achiziţii de date NI 6251

- Sonda Corona PPM-97

- Contor de frecvenţă

- Sistem de achiziţie de date NI Compact DAQ USB

- Punte inductivă pentru măsurarea pierderilor dielectrice

- Generator de frecvenţă de precizie 2

- Cleşte wattmetric

- Traductor de presiune diferenţială

- Traductor de presiune relativă

 

Beneficiari:

- Centralele hidroenergetice  din Romania,   firme private interesate de montarea si explotarea surselor regenerabile de energie, antreprenori privati in domeniul energetic.

 

 

Contact: Dr.Ing. Cristian Purece

 

e-mail: cristian.purece@icemenerg.ro

tel. : + 40 21 346 42 65

fax : + 40 21 346 53 10

mobil : + 40 721 237 724