UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU
Fondul Social  European
POSDRU 2007-2013
Instrumente Structurale
2007-2013
ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREŞTI-ILFOV

 

DEZVOLTAREA COMPETENTELOR ANGAJATILOR PROPRII
IN SCOPUL  CRESTERII CALITATII  SI PRO
DUCTIVITATII MUNCII IN DOMENIUL ENERGETIC

 

Proiect cofinantat din Fondul Social European
prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

„INVESTESTE IN OAMENI!”

Implementare proiect

Informare si publicitate


Achizitii publice

Contact
Prezentare generala


Obiective


Activitati
Pentru informatii detaliate despre Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, va invitam sa vizitati www.fseromania.ro si www.oiposdrubi.ro

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
„INVESTESTE IN OAMENI!”