STRUCTURA
    Consiliu de administraţie -ADAM Adrian Andrei - Preşedinte    Director General al ICEMENERG
-PURECE Cristian          - Secretar Ştiinţific al ICEMENERG
-PASCU Adrian     - Membru        Reprezentant al Ministerului  Cercetării şi Inovării
-UNGUREANU Cristina- Membru        Reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice
-A
NDREESCU Ştefania             - Membru        Reprezentant al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale
-APOSTOL Valentin    - Membru        Specialist, Prof. Univ. UPB - Fac. Inginerie Mecanică Mecatronică
-NECULA Horia           - Membru        Specialist, Prof. Univ. UPB - Fac. Energetică
   
Consiliul ştiinţific Secretar Ştiinţific - dr.ing. Cristian Purece Director General Dr. ing. ADAM Adrian Andrei Comitetul de direcţie  
Compartiment Management Integrat Calitate – Mediu_SSM ing. Mircea Vasile Compartiment, Resurse Umane Ionica Moraru
Compartiment Diseminarea informaţiilor, relaţii publice       Oficiu Juridic Viorel Moraru
Compartiment Documente Clasifficate       Compartiment Audit Public Intern    Compartiment Control intern Managerial  
Activitatea de cercetare Secretar ştiinţific - dr. ing. Cristian Purece şi Activitatea de inginerie Direcţia economică Director - ec. Elena Ţuliga
Secţia Termomecanică şef secţie - ing.Ion Bărbieru Serviciul contracte şi marketing Nicoleta Boghiu
Secţia Mediu şi Ecotehnologii şef secţie - ing. Florentina Condrea Compartimentul financiar-contabil Carmen Popa
Laborator Expertiză, Diagnoză Metal şef laborator - ing. Gheorghe Grecu Compartimentul Administrativ-achiziţii Constantin Solomon
Laborator Monitorizare şi Evaluare Impact şef laborator – ing. Nicolae Simion     
Laborator Medie Tensiune şef laborator - Ion Tituleasa 
Laborator Uleiuri şef laborator – ing. Elena Gatman