Back


 
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU
Fondul Social  European
POSDRU 2007-2013
Instrumente Structurale
2007-2013
ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREŞTI-ILFOV

 

Anunt  privind achizitia pentru furnizarea de materiale publicitare

 

Filiala Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice – ICEMENERG, in calitate de Beneficiar al proiectului Dezvoltarea competenţelor angajaţilor proprii în scopul creşterii calităţii şi productivităţii muncii în domeniul energetic - COMPENERG”, ce face obiectul contractului POSDRU77/3.2/A/45610, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 - "Investeste in oameni!", anunta deschisa competitia pentru achizitia de materiale publicitare.

 

 

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut.

 

Ofertele se trimit prin fax la nr.: 021 3465310, e-mail: gabriela@icemenerg.ro, sau prin posta la adresa: Filiala Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice – ICEMENERG din b-dul Energeticienilor nr. 8, sector 3, cod postal 032092, Bucuresti.

 

Data limita de depunere a ofertelor: 26.06.2012, ora 10.00.

Documentatia pentru ofertanti este disponibila pe site-ul www.icemenerg.ro/compenerg.htm  - la rubrica Achizitii publice.

 

 

Pentru informatii suplimentare legate de procedura de achizitie, ne puteti contacta la:

Tel: 021 3464736, Fax: 021 3465310, e-mail: gabriela@icemenerg.ro

Persoana de contact: CIOROIANU Gabriela

 

Data lansare:21.06.2012

 

 

Documentaţia pentru ofertanţi

(apasati aici pentru fisier)