STRUCTURA

 

Comitetul director

Componenţa Comitetului Director este urmatoarea:

-                      Adrian Andrei Adam – director;

-                    Cristian Mândrean – director adj.;

-                      Camelia Toma – director economic;

-                      Cristian Purece – secretar ştiinţific;

Componenţa Consiliului ştiinţific este următoarea:

 

v     Preşedinte:          Dr. Ing. Purece Cristian

v     Vicepreşedinte:   Dr. Ing. Adam Adrian Andrei

                                         Ing. Mândrean Cristian

v     Membri:

Ø      Ing. Ligda Silvia

Ø      Ing. Barbu Constantin

Ø      Ing. Popescu Loredana

Ø      Ing. Grecu Gheorghe