STRUCTURA

 

Consiliul de administraţie din INCDE ICEMENERG

     

Ø      Adrian Andrei ADAMPresedinte, Director general – Ordinul nr. 762/25.11.2021;

Ø Cristina-Magdalena PREDA – Membru, Reprezentant al Ministerului Finantelor - Ordinul MCID nr. 21432/26.09.2022);

Ø      Horia NECULAMembru, Specialist, profesor UPB – Facultatea de energetica - Ordinul nr.762/25.11.2021;

Ø  Florin MÂRZA – Membru, Reprezentant al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării - Ordinul MCID nr. 21432/26.09.2022);

Ø  Alexandru RUSU – Membru, Specialist al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării - Ordinul MCID nr. 21432/26.09.2022);

Ø      Stefania ANDREESCU - Membru, Reprezentant al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale - Ordinul nr.762/25.11.2021;

Ø   Cristian PURECEMembru, Secretar Stiintific – Ordinul nr.762/25.11.2021.

    

Comitetul director

Componenţa Comitetului Director este urmatoarea:

-                      Adrian Andrei Adam – director general;

-                      Cristian Mândrean – director tehnic;

-                      Camelia Toma – director economic;

-                      Cristian Purece – secretar ştiinţific;

Structura organizatorica  a INCDE ICEMENERG definita de  Ordinul MCI   nr. 1019/14.12.2018 si  este prezentata mai jos:

 

organigrama 

 

 

Componenţa Consiliului ştiinţific este următoarea:

 

v     Preşedinte:          Dr. Ing. Purece Cristian

v     Vicepreşedinte:   Dr. Ing. Adam Adrian Andrei

                                         Ing. Mândrean Cristian

v     Membri:

Ø      Ing. Ligda Silvia

Ø      Ing. Barbu Constantin

Ø      Ing. Popescu Loredana

Ø      Ing. Grecu Gheorghe