INFORMAŢII GENERALE


Codul unic de înregistrare:RO 33034832
Nr. RC: J40/4323/07.04.2014
Cod CAEN: 7219 Cercetare dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
Cod UNESCO: 3322 Tehnologii energetice

Resurse umane

 Total personal:  66, din care : 
        
 
26 Cercetători ştiinţifici cu grade începând de la CS1, CS2, CS3 şi CS dintre care
        -  2 cu titlul de Doctori;
        - 
2 doctoranzi;
    
        
 - 3 Ingineri
de dezvoltare tehnologică IDT1 şi IDT2;  
 
 - 37 Personal auxiliar şi funcţionari administrativi cu studii superioare şi medii.

Domeniul de activitate

Cercetări ştiinţifice şi inginerie tehnologică pentru:

  • Procese şi echipamente pentru producerea, transportul, distribuţia şi utilizarea energiei electrice şi termice

- energie din combustibili fosili

- energie din surse regenerabile

- energie inteligentă şi curată

- materiale avansate pentru mentenanţă

- măsuratori, probe, expertize, diagnoze

  • Eficienţa energetică la producere, transport şi utilizare

  • Protecţia mediului de efectele proceselor şi echipamentelor energetice
  • Fundamentarea strategiilor energetice

 

 Informaţii financiare