Back


 
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU
Fondul Social  European
POSDRU 2007-2013
Instrumente Structurale
2007-2013
ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREŞTI-ILFOV

 

Anunt  privind achizitia de  servicii de publicitatepublicare anunt in ziar

 

Filiala Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice – ICEMENERG S.A. anunta deschisa competitia pentru atribuirea contractului de prestari de servicii de publicitate – publicarea  unui anunt intr-un ziar cu acoperire nationala - privind finalizarea proiectului “Dezvoltarea competenţelor angajaţilor proprii în scopul creşterii calităţii şi productivităţii muncii în domeniul energetic - COMPENERG”, ce face obiectul contractului POSDRU77/3.2/A/45610 semnat cu Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Directia Generala Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 - "Investeste in oameni!".

 

 

Procedura aplicata: prospectarea pietei – studiu al pietei.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut.

 

Ofertele se depun la sediul Filiala Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice – ICEMENERG S.A. din b-dul Energeticienilor nr. 8, sector 3, Bucuresti pana la data de 19.06.2012, ora 12:00, conform documentatiei pentru ofertanti disponibila pe site-ul www.icemenerg.ro/compenerg.htm  - la rubrica Achizitii publice.

 

Pentru informatii suplimentare legate de procedura de achizitie, ne puteti contacta la:

Tel: 021 3464736, Fax: 021 3462790, e-mail: gabriela@icemenerg.ro

Persoana de contact: CIOROIANU Gabriela

Data lansare:12.06.2012

 

 

Documentaţia pentru ofertanţi

(apasati aici pentru fisier)