SCURT ISTORIC 

1960                  S-a înfiinţat Intreprinderea de Raţionalizări şi Modernizări Energetice (IRME)  în cadrul Ministerului Energiei Electrice, care a preluat activitatea
                          de modernizare din cadrul Ministerului Energiei Electrice.

 
1967 
                S-a infiinţat Institutul de Cercetări Electroenergetice şi pentru Termoficare  (ICENERG), în cadrul Ministerului Energiei Electrice.

1967- 1974        Activităţile de cercetare-dezvoltare, inginerie tehnologică şi microproducţie s-au desfăşurat simultan în cele două unităţi: IRME şi ICENERG. 

1974 
                S-a înfiinţat Institutul de Cercetări şi Modernizări Energetice (ICEMENERG), prin unirea ICENERG
cu IRME, în cadrul Ministerului Energiei Electrice. 

1990 
                ICEMENERG a devenit filiala RENEL. 

1996 
                ICEMENERG s-a transformat Grupul de Studii, Cercetare şi Inginerie (GSCI) în cadrul RENEL şi a preluat unele colective de specialişti de la ISPE şi ISPH.
 

1998 
                Prin restructurarea RENEL, GSCI se desface în trei societăţi comerciale, activitatea de cercetare şi inginerie
, continuând în
                          Societatea Comercială ICEMENERG SA. 

2000 
                ICEMENERG devine Institut Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Energie
 (INCDE-ICEMENERG), în cadrul Ministerului
                          Industriei şi Resurselor. 

2003 
                ICEMENERG redevine societate comercială, sub denumirea Institutul de Cercetări  şi Modernizări
Energetice ICEMENERG SA,
                          filiala a CN Transelectrica SA.

2009                  ICEMENERG este acreditat ca unitate componentă asistemului de cercetare – dezvoltare de interes naţional, conform HG

                          551/2007, prin Decizia Agenţiei Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică  nr. 9652 din 15.04.2009.

 

2010                  A fost emisa Hotararea de Guvern 925/2010 care prevede infiintarea Institutului National de Cerecetare Dezvoltare pentru Energie

                          ICEMENERG prin reorganizarea S. C. Filiala "Institutul de Cercetări şi Modernizări Energetice - ICEMENERG" - S.A. Bucureşti din

                          cadrul Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., care s-a desfiinţat. HG prevedea

                          functionarea institutului in coordonarea Ministerului Economiei. Hotărârea a fost pusă în aplicare în 2014

 

2013                  A fost emisa Hotararea de Guvern 185 /2013 care prevede coordonarea INCDE ICEMENERG de catre Ministerul Educaţiei

                          Naţionale

 

2014                  INCDE ICEMENERG  este înregistrat la Registrul Comertului ca institut naţional la data de 11.04.2014; acest moment semnifica

                          finalizarea aplicarii prevederilor HG 925/2010 si HG 185/2013 si reprezinta inceputul functionarii sale ca institut national de

                          cercetare dezvoltare.

 

2016                 INCDE ICEMENERG este certificat ca institut naţional în conformitate cu decizia nr. 9008/07.01.2016 de

                         Certificare şi Evaluare a unitatilor de Cercetare Dezvoltare (C&D).

2018                 INCDE ICEMENERG este recertificat ca institut naţional de cercetare dezvoltare prin ordinul nr. 1017/14.12.2018

                         privind acordarea recertificării unor institute naţionale de cercetare-dezvoltare.

 

2023                  A fost emisă Hotararea de Guvern 902/2010 care prevede desfiinţarea Institutului National de Cerecetare Dezvoltare pentru Energie

                         ICEMENERG şi apariţia Subunităţii ICEMENERG, subunitate cu personalitate juridică în cadrul INCDIE ICPE-CA Bucureşti.