PROIECTE CEEX coordonate de ICEMENERG       

Nr. crt.

Program

Acronim

Denumire proiect

Durata (luni)

Nr. Contract

Autoritate Contractantă

Director proiect

1.

CEEX - Modul I

ECOMAF

Materiale ecologice bazate pe cunoaştere pentru protecţia la foc cu aplicaţii sectoriale şi intersectoriale

35

15/ 03.10.2005

AMCSIT

Lelian CIOROIANU

2.

CEEX - Modul I

PROPAR

Materiale noi anticorozive pentru protecţia

fagurilor metalici din preîncălzitoarele de aer rotative din instalaţiile energetice

34

110/10.10.2005

AMCSIT

Adriana BANTAS

3.

CEEX - Modul I

INTERMAT

Materiale noi de protecţie anticorozivă înalt performante cu aplicaţii intersectoriale utilizate în medii cu solicitări severe complexe

26

162/ 20.07.2006

AMCSIT

Gabriela CIOROIANU

4.

CEEX - Modul I

TEHNOMOGES

Elaborarea unei tehnologii moderne de reducere a gazelor cu efect de seră produse de industria românească

32

107/03.10.2005

AMCSIT

Aurelia BOLMA

5.

CEEX - Modul I

ARDECO

Cercetari inovative privind realizarea unei tehnologii decombustie eficientă şi ecologică a huilelor în sistemulfocar - arzătoare cu aplicaţie la cazanele de 420 t/h

25

157/20.07.2006

AMCSIT

Adrian ADAM

6.

CEEX - Modul I

BIOCARB

Cercetări privind elaborarea unei tehnologii româneşti de combustie:biomasa-cărbune

25

15820.07.2006 AMCSIT

Craita TOTOLO

7.

CEEX - Modul I

DRSMAC

Determinarea rezervei strategice de apă din lacurile de acumulare prin metode telematice şi analiza gradului de colmatare

23

101/03.10.2005 AMCSIT

Ion IONESCU

8.

CEEX - Modul I

ECOLOCDD

Ecologizarea locuinţelor din zona rezervaţiei biosferei Delta Dunării promovând tehnologii noi de adaptare şi restaurare durabilă a factorilor de mediu

25

306/13.09.2006 AMCSIT

Daniela IORDACHE

9.

CEEX - Modul III

PROMOVBIOCARB

Promovarea participării la programele internaţionale de cercetare în domeniul tehnologiei de ardere curată a cărbunelui cu biomasă

22

76/02.02.2006 CNMP

Marcel GAVRILA

10.

CEEX - Modul III

MATEPIL

Promovarea participării la programele internaţionale în domeniul materialelor noi pentru pilele de combustie de tip SOFC-IT

23

60/ 02.02.2006 CNMP

Georgeta VELCIU

11.

CEEX - Modul III

DDZPINT

Integrarea cercetării româneşti în aria de cercetare europeană în scopul asigurării dezvoltării durabile a zonelor protejate de interes internaţional

24

150/31.07.2006 CNMP

Daniela IORDACHE

12.

CEEX - Modul IV

GENERTEST

Dezvoltarea şi acreditarea  laboratorului de încercări în domeniul generatoarelor electrice

18

210/10.08.2006 RENAR

Dan ZLATANOVICI

PROIECTE CEEX cu ICEMENERG partener

Nr. crt.

Modulul

domeniul

Acronim

Denumire proiect

Durata

(luni)

Anul începerii

Coordonator

proiect

Responsabil

ICEMENERG

1

CEEX-

Modul I

NOELSYS

Microstructuri pe baza de elastomeri pentru aplicatii  in domeniul microsistemelor

34 luni  03.10.2005

Institutul  National de Cercetare pentru Microtehnologie - IMT

Lelian Cioroianu

2

CEEX-

Modul I

AREBIC

Cercetari privind utilizarea uleiurilor vegetale ca sursaregenerabila de energie in vederea reducerii consumului de combustibili fosili

26 luni   24.07.2006

UPB - CEMS

Adelina Panait

3

CEEX-

Modul I

COFOTERM

Complementaritatea surselor fotovoltaice si a captatoarelor termice in arhitectura cladirilor si asigurarea utilitatii de energie electrica si climatizare

26 luni    03.10.2005

Univers.Valahia Targoviste  UVT-DCEM

Ioan Turcu

4

CEEX-

Modul I

SOMCREFT

Solutii moderne de ctrestere a eficientei si fiabilitatii transmisiei puterii de la turbomotor la generatorul electric in centrale cogenerative de pana la 10 MW

23 luni 02.10.2006

INCDT- COMOTI

Rodica Zlatanovici

5

CEEX-

Modul I

THE-DES-PET

Tehnologie si instalatie de tratare a deseurilor solide petroliere (foraj) si bataluri

26 luni  20.07.2006

Universitatea Politehnica Bucuresti

Daniela Iordache

6

CEEX-

Modul I

CREFEN

Sistem informatic integrat pentru eficienta energetica si economie de energie electrica in sectorul rezidential

34 luni  03.10.2005

Institutul  National de Cercetare pentru Microtehnologie -IMT

Vasile Rugina

7

CEEX-

Modul I

SINMAPIEDA

Sistem informatic national de monitorizare a activitatilor pentru prevenirea si inlaturarea efectelor produse de dezastrele naturale si de accidentele industriale

34 luni 19.10.2005

Institutul  National de Cercetare Dezvoltare in Informatica - ICI

Vasile Rugina

8

CEEX-

Modul I

POLSON

Cercetari inovative privind realizarea si implementarea in agregatele termice industriale a unor noi atenuatoare de zgomot in vederea reducerii poluarii sonore generate de esaparea in atmosfera de gaze sau abur

19 luni 03.10.2005

UPB - CCEEM

Ion Barbieru

9

CEEX-

Modul I

AUTOCARB

Cercetari fundamentale si aplicative privind cresterea   eficientei energetice si reducerea poluarii prin realizarea sistemelor de ardere autocarburante la cazanele de mare putere

24 luni  03.10.2005

UPB - CCEEM

Adrian Adam

10

CEEX-

Modul I

CITSEA

Centrul de cercetare inalt-tehnologica privind utilizarea complexa a surselor de energie alternative de energie in comunitatile locale si la intreprinderile mici

28 luni 25.01.2006

Universitatea Politehnica Bucuresti

Vasile Rugina

11

CEEX-

Modul I

SEREFEN

Cercetari pentru stabilirea celor mai bune practici pentru promovarea eficientei energetice si surselor regenerabile si mijlocii

26 luni 25.07.2006

UPB - CCEPM

Mircea Ghitulescu

12

CEEX-

Modul I

TIFPRET

Tehnici decizionale inteligente pentru gestionarea fluxului de putere in retelele electrice de transport

26  luni 24.07.2006

Universitatea Politehnica Bucuresti

Traian Chiulan

13

CEEX-

Modul III

CCI

Dezvoltarea Centrului de Colaborari  Internationale in vederea participarii sporite la programele europene si internationale de cercetare in domeniul tehnologiilor de producere a energiei din surse regenerabile

23 luni 02.10.2006

OVM -ICCPET

Ioan Turcu

14

CEEX-

Modul I

TECEBAC

Dezvoltarea de tehnologii curate de producere a energiei pe baza de carbune

30 luni 03.10.2005

UPB - CCEPM

Dan Istriteanu

15

CEEX-

Modul I

CCO2

Cercetari privind captarea CO2 provenit din arderea combustibililor fosili

26 luni

20.07.2006

OVM -ICCPET

Adrian Adam

16

CEEX-

Modul I

MUSPAI

Campuri de microunde utilizate la sinteza unor polimeri antiscalanti si anticorozivi pentru protectia instalatiilor industriale

24 luni  03.10.2005

Universitatea Politehnica Bucuresti

Angela Stanca

17

CEEX-

Modul I

CARBPOL

Tehnologii avansate de mediu pentru reducere a poluarii rezultate din deversarea efluentilor specifici industriei energetice, utilizand materiale carbonice active cu precursori indigeni ieftini

25 luni 09.09.2006

OVM -ICCPET

Daniela Iordache

18

CEEX-

Modul I

REDNOISE

Cercetarea si realizarea de structuri fonoabsorbante in vederea reducerii poluarii sonore urbane si industriale, in conformitate cu prevederile normelor si directivelor europene in vigoare

24 luni 08.09.2006

INCDT- COMOTI

Adelina Panait