PROIECTE SECTORIALE MINISTERUL EDUCATIEI

 

Nr. crt.

Denumire proiect

Durata

Coordonator proiect

Director proiect

1

Stabilirea directiilor strategice si a obiectivelor prioritare ale activitatilor de cercetare-dezvoltare si inovare in domeniul energetic in perioada 2016-2020 in raport cu cerintele privind eficienta energetica si energia durabila si curata, promovate prin politica energetica nationala si europeana.

noiembrie 2014-decembrie 2015

INCDE-ICEMENERG Bucuresti

Adrian Andrei ADAMPROIECTE SECTORIALE MINISTERUL ECONOMIEI

 

Nr. crt.

Denumire proiect

Durata

Coordonator proiect

Director proiect

 

1

 

Studiu privind imbunatatirea activitatii Observatorului Energetic National si a bazei de date in domeniul energetic, obligatie rezultata din transpunerea Directivei 2006/32/CE

16.08.2010-30.03.2012

ICEMENERG

Vasile Rugina

2

Utilizarea in Romania a certificatelor albe pentru promovarea eficientei energetice

03.10.2011-14.09.2012

ICEMENERG

Vasile Rugina

3

Studiu privind determinarea posibilitatilor de economisire a energiei, in conditiile crizei economice, in toate sectoarele economiei in vederea impunerii de masuri de EE pentru monitorizarea noului Plan de Actiune 2011-2015

03.10.2011-14.09.2012

ICEMENERG

Vasile Rugina

4

Cercetari privind monitorizarea indeplinirii de catre Romania a tintelor ce ii revin si elaborarea raportarilor conform Directivei 2009/28/CE in domeniul resurselor regenerabile de energie

03.10.2011-10.12.2012

ICEMENERG

Vasile Rugina

 

 

5

Studiu privind realizarea de economii de energie primara si reducerea volumului de emisii cu efect de sera prin promovarea cogenerarii de inalta eficienta

05.10.2011-30.06.2012

ICEMENERG

Mircea Ghitulescu

 

6

Studiu privind impactul in pretul energiei (electrice si termice) la consumatorul final ca urmare a aplicarii prevederilor Directivei privind promovarea RES

03.10.2011-09.12.2011

ICEMENERG

Vasile Rugina

7

Studiu privind realizarea Planului National Multianual de Actiune pentru promovarea surselor regenerabile in scopul realizarii obiectivelor asumate prin noul pachet legislativ energie-mediu

10.05.2010-15.11.2010

ICEMENERG

Vasile Rugina

8

Echipament pentru monitorizarea consumului de energie electrica in industrie si iluminatul public

01.11.2008-30.04.2010

ICMET Craiova

Ion Ionescu

9

Studiu de solutii tehnice pentru optimizarea consumurilor energetice si pentru cresterea ponderii energiei din resurse regenerabile (biomasa-cogenerare din deseuri de lemn, maculatura, epurare ape uzate)

 

21.02.2008-30.11.2008

ICEMENERG

Mircea Ghitulescu

10

 

Studiu de solutii privind electrificarea rurala din surse regenerabile de energie in contextul dezvoltarii durabile. Programul 100 de gospodarii electrificate prin utilizarea SRE in Romania

01.08.2006-15.07.2008

ICEMENERG

Ioan Turcu

11

Studiu privind implicatiile aplicarii masurilor de reducere a emisiilor si utilizarii mercurului prevazute in Strategia UE pentru mercur

03.05.2006-20.03.2007

 

 

INCDPM-ICIM

Agnes Serbanescu

12

Cresterea eficientei energetice, extinderea utilizarii surselor regenerabile de energie si reducerea emisiilor prin utilizarea pompelor de caldura in industrie si sectorul tertiar

01.08.2006-14.12.2007

ICEMENERG

Mircea Ghitulescu

13

Studiu privind posibilitatatile de simplificare si eficientizare a cerintelor de reglementare din domeniul protectiei mediului

20.03.2006-20.03.2007

ECOIND

Nicoleae Simion

14

Aplicatia metodei EMPOL pentru determinarea emisiilor poluante din termocentrale functionind pe combustibili fosili

01.08.2006-16.07.2007

ICEMENERG

Daniela Iordache

15

Impactul asupra economiei a primului Plan National de Actiune in domeniul Eficientei Energetice

10.09.2007-05.12.2007

ICEMENERG

Vasile Rugina

16

Modalitati de introducere in Romania a masurilor prevazute in Directiva 32/2006/CE cu privire la utilizatorii finali de energie si serviciile energetice

01.10.2007-10.12.2007

ICEMENERG

Vasile Rugina