Proiecte PNCDI 2  coordonate de ICEMENERG

Nr. crt.

Modulul

Acronim

Denumire proiect

Durata

(luni)

Nr. Contract

Autoritate conrtractanta

Director proiect

1.

4.Parteneriate

2.Energie

GESTPAR

Sistem informatic integrat de gestionare a parametrilor de referinta si reali din procesul tehnologic de producere a energiei electrice si termice, cu generarea automata a fiselor de exploatare din centralele termoelectrice

33

2007

21011-2007

CNMP

Zachie Frăţilă

2.

4.Parteneriate

2.Energie

GENERET

Metodă şi echipament pentru conducerea funcţionării generatoarelor electrice racordate la reţeaua de transport pe baza diagramelor relaţionale generator-reţea

36

2007

21042/2007

CNMP

Rodica Zlatanovici

3.

4.Parteneriate

2.Energie

SIMA

Sistem integrat pentru evaluarea  starii tehnice a hidro generatoarelor pentru aplicarea principiului - mentenanta dupa stare si pentru evaluarea gradului de risc pentru stabilirea valorii de asigurare

36

2007

21069/2007

CNMP

Dan Zlatanovici

4.

4.Parteneriate

3.Mediu

TIPEB Tehnologie inovativă pentru obtinerea de produşi ecologici si biodegradabili cu actiune duala anticrusta si anticoroziva pentru tratarea apelor din sistemul energetic  36

2008
CNMP Angela Stanca
5. 4.Parteneriate
2.Energie
ELCUAL Soluţii de protecţie durabile  ale  contactelor cupru – aluminiu aferente instalaţiilor de transmitere a energiei electrice în vederea asigurării securităţii şi eficienţei energetice 36

2008
22088/2008
UEFISCDI
Lucia Elena Lăcătuşu
6. 4.Parteneriate
2.Energie
MODEFEN

Măsuri de creştere a eficienţei energetice în sectoarele de consum final şi metode de implementare şi monitorizare a acestora

36

2008
CNMP Vasile Rugină
7 Capacităţi PROSEV

Studiu prospectiv privind orientările strategice si principalele directii de cercetare - dezvoltare si inovare (CDI) pe termen scurt si mediu in domeniul energiei verzi

5

2010
209/CPII/2010
ANCS
Vasile Rugină
8 4.Parteneriate
2.Energie
NANOMEL Dezvoltarea de noi materiale nanocompozite electoizolante pentru creşterea durabilităţii motoarelor electrice 24

201
4
57/2014
UEFISCDI
Dan Zlatanovici

Proiecte PNCDI 2  cu ICEMENERG partener

Nr. crt.

Modulul

domeniul

Acronim

Denumire proiect

Durata

(luni)

Anul începerii

Coordonator

proiect

Responsabil

ICEMENERG

1

4.Parteneriate

2.Energie

STENDUR

Strategii de dezvoltare energetica durabila utilizand analiza ciclului de viata a tehnologiilor de conversie a energiei primare

36 luni 06.11.2007

Universitatea Politehnica

Vasile Rugina

2

4.Parteneriate

2.Energie

MEMOCEN

Metode moderne de reducere a poluarii si crestere a eficientei la centralele cogenerative cu turbine cu gaze si turbocompresoarele de comprimare a gazelor naturale

34 luni

01.10.2007

INCDT - COMOTI

Adrian Adam

3

4.Parteneriate

2.Energie

CLEANTECHGLASS

Promovarea tehnologiilor energetice curate in industria sticlei de menaj si tehnice, in contextual dezvoltarii durabile

34 luni

20.09.2007

UPB - CCEPM

Adina Stanculea

4

4.Parteneriate

7. Materiale

ECOPAM

Materiale avansate derivate din compusi de tip hidrotalcit si clinoptilolit pentru indepartarea poluantilor din ape reziduale si fractii

36 luni

14.09.2007

Universitatea din Bucuresti

Aurelia Bolma

5

4.Parteneriate

2.Energie

SEMCE

 

Analiza impactului produs de cuplarea distributive in retea a generatoarelor de energie regenerabila, cu ajutorul unui system expert pentru monitorizarea calitatii energiei electrice

26 luni

01.10.2007

UPB – CMIM

 

Irina Racovitean

 

6

4.Parteneriate

2.Energie

CERES

Conductor aerian autoprotector la depunerile de chiciura si gheata pentru liniile de inalta tensiune

36 luni

01.10.2007

 INCDIE-ICPE CA

Ion Ionescu

 

7

4.Parteneriate

9. Cercetare socio-economică şi umanistă

CSREX

Responsabilitatea socială corporatistă în condiţiile europenizării şi globalizării. Oportunităţi şi constrângeri pentru economia românească

35  luni

01.10.2008

INCDPM “Alexandru Darabont”

Gabriela Damian

8

4.Parteneriate

2.Energie

SICOGEN

Sistem integrat turbomotor –postardere, de reducere a noxelor şi creştere a eficienţei la centralele cogenerative pe combustibili gazoşi

35 luni

01.10.2008

INCDT - COMOTI

Silvia Grigorescu

9

4.Parteneriate

2.Energie

REDSOCENZ

Tehnologie de îmbunătăţire a combustiei cărbunelui în cazanele de abur, pentru reducerea emisiilor de oxizi de sulf şi a cenuşei zburătoare prin utilizarea HRG

34 luni

01.10.2008

UPB - CCT

Adrian Adam

10

4.Parteneriate

2.Energie

NANOHEALTH

Tehnologie avansată de diminuare a pulberilor (inclusiv nanoplastice) existente în termocentrale în vederea reducerii riscului la expuneri profesionale şi a îmbunătăţirii sănătăţii şi a siguranţei la locul de muncă.

36 luni

01.10.2008

UPB – CCEPM

 

 

Alice Raducanu

11

4.Parteneriate

2.Energie

IUAGR

Instalaţie pentru uniformizarea amestecului aer-gaze recirculate în scopul reducerii emisiilor de NOX la cazanele cu abur.

33 luni

01.10.2008

UPB - CCT

Adrian Adam

12

4.Parteneriate

2.Energie

TAISRUG

Tehnologie nepoluantă de producere de energie prin arderea intensificată în suspensie /pulverizată a rumeguşului

35 luni

01.10.2008

UPB

Crăiţa Totolo

13

4.Parteneriate

2.Energie

ENERGO-HALST

Utilizarea în scopuri energetice a culturilor instalate pe haldele de steril

35 luni

 01.10.2008

ICAS Braşov

Agnes Serbanescu

14

4.Parteneriate

2.Energie

ECOVEG

Reducerea emisiilor poluante la arderea combustibililor lichizi energetici prin aditivarea cu uleiuri vegetale

34 luni

01.10.2008

UPB - CCT

Adelina Panait

15

4.Parteneriate

2.Energie

MAMINAL Materiale oxidice micro şi nanostructurate cu cromatică luminescenţă controlată pentru dispozitive de iluminat

26 luni

01.10.2007

Univ.BABEŞ BOLYAI

ICC ’’Raluca Ripan”
Adriana Bantaş