PROIECTE PNCDI 2 COORDONATE DE ICEMENERG

 

Nr. crt.

Modulul

Acronim

Denumire proiect

1.

4.Parteneriate

2.Energie

GESTPAR

Sistem informatic integrat de gestionare a parametrilor de referinta si reali din procesul tehnologic de producere a energiei electrice si termice, cu generarea automata a fiselor de exploatare din centralele termoelectrice

2.

4.Parteneriate

2.Energie

GENERET

Metodă şi echipament pentru conducerea funcţionării generatoarelor electrice racordate la reţeaua de transport pe baza diagramelor relaţionale generator-reţea

3.

4.Parteneriate

2.Energie

SIMA

Sistem integrat pentru evaluarea  starii tehnice a hidro generatoarelor pentru aplicarea principiului - mentenanta dupa stare si pentru evaluarea gradului de risc pentru stabilirea valorii de asigurare

4.

4.Parteneriate

3.Mediu

TIPEB

Tehnologie inovativă pentru obtinerea de produşi ecologici si biodegradabili cu actiune duala anticrusta si anticoroziva pentru tratarea apelor din sistemul energetic 

5.

4.Parteneriate
2.Energie

ELCUAL

Soluţii de protecţie durabile  ale  contactelor cupru – aluminiu aferente instalaţiilor de transmitere a energiei electrice în vederea asigurării securităţii şi eficienţei energetice

6.

4.Parteneriate
2.Energie

MODEFEN

Măsuri de creştere a eficienţei energetice în sectoarele de consum final şi metode de implementare şi monitorizare a acestora

7

 Capacităţi

PROSEV

Studiu prospectiv privind orientările strategice si principalele directii de cercetare - dezvoltare si inovare (CDI) pe termen scurt si mediu in domeniul energiei verzi

8

4.Parteneriate
2.Energie

NANOMEL

Dezvoltarea de noi materiale nanocompozite electoizolante pentru creşterea durabilităţii motoarelor electrice

 

 

 

 

PROIECTE PNCDI 2 CU ICEMENERG PARTENER

 

Nr. crt.

Modulul

domeniul

Acronim

Denumire proiect

Coordonator

proiect

1

4.Parteneriate

2.Energie

STENDUR

Strategii de dezvoltare energetica durabila utilizand analiza ciclului de viata a tehnologiilor de conversie a energiei primare

Universitatea Politehnica

2

4.Parteneriate

2.Energie

MEMOCEN

Metode moderne de reducere a poluarii si crestere a eficientei la centralele cogenerative cu turbine cu gaze si turbocompresoarele de comprimare a gazelor naturale

INCDT - COMOTI

3

4.Parteneriate

2.Energie

CLEANTECHGLASS

Promovarea tehnologiilor energetice curate in industria sticlei de menaj si tehnice, in contextual dezvoltarii durabile

UPB - CCEPM

4

4.Parteneriate

7. Materiale

ECOPAM

Materiale avansate derivate din compusi de tip hidrotalcit si clinoptilolit pentru indepartarea poluantilor din ape reziduale si fractii

Universitatea din Bucuresti

5

4.Parteneriate

2.Energie

SEMCE

 

Analiza impactului produs de cuplarea distributive in retea a generatoarelor de energie regenerabila, cu ajutorul unui system expert pentru monitorizarea calitatii energiei electrice

UPB – CMIM

 

6

4.Parteneriate

2.Energie

CERES

Conductor aerian autoprotector la depunerile de chiciura si gheata pentru liniile de inalta tensiune

 INCDIE-ICPE CA

7

4.Parteneriate

9. Cercetare socio-economică şi umanistă

CSREX

Responsabilitatea socială corporatistă în condiţiile europenizării şi globalizării. Oportunităţi şi constrângeri pentru economia românească

INCDPM “Alexandru Darabont”

8

4.Parteneriate

2.Energie

SICOGEN

Sistem integrat turbomotor –postardere, de reducere a noxelor şi creştere a eficienţei la centralele cogenerative pe combustibili gazoşi

INCDT - COMOTI