LABORATORUL MATERIALE NOI

 

 

În cadrul Laboratorului Materiale Noi se desfăsoară activitatea de cercetare si transfer tehnologic de materiale avansate pentru dezvoltare durabilă în energie, brevetarea si transferul tehnologic la agenti economici, studii de impact, de piată si de fezabilitate pentru lansarea de produse inovative.

 

Domeniile de activitate ale laboratorului:

 

*      Cercetare:

- Materiale compozite avansate cu matrice polimerică si umpluturi speciale micro si nanostructurate cu proprietăti superioare pentru dezvoltarea energetică durabilă

- Materiale de protectie cu rezistentă ridicată la medii agresive, uzură, frecare, socuri termice si mecanice pentru echipamentele energetice

- Materiale multifunctionale pentru aplicare în energie

*      Licentiere brevete proprii

*      Sprijinirea întreprinderilor în vederea cresterii nivelului de inovare si a competitivitătii pe piată

 

Infrastructura

 

Laboratorul Materiale Noi dispune de echipamente de incercare si procesare moderne, achzitionate prin proiectele de cercetare realizate:

*      sisteme modulare de dispersare si mori de laborator pentru realizarea sistemelor de protectie inalt performante

*      instrumente pentru testarea peliculelor de protectie (timp de uscare, grosime de film, adeziune, duritate,testare la spalare prin frecare umeda)

*      sisteme de uscare: cuptor de uscare de laborator cu programare (intervalul de timp, temperatura, viteza ventilatorului, timpul de atingere a temperaturii), etuve

*      aparate multifunctionale pentru încercări mecanice

 

Dizolver de laborator de inalta viteza

Aparat multifunctional cu dispersor si moara cu bile din oxid de zirconiu stabilizat cu ceriu

 

 

Mori cu bile ceramice cu tambur rotativ

Moara planetara cu incinte si bile din oxid de zirconiu stabilizat cu ceriu

 

Moara planetara cu incinte si bile din metal

Malaxoare de laborator

 

Aparat pentru testarea timpului de uscare

Aparat pentru testare la spalare prin frecare umeda

 

 

 

Aparat pentru determinarea grosimii de film pe suport feros/neferos

Aparat pentru determinarea adeziunii la suport

 

Durometru Shore A

Durometru Shore D

 

 

Cuptor cu uscare de laborator cu programare

Etuva de laborator

 

Sisteme de sitare

Masina universala pentru incercari mecanice – compresiune

 

Masina universala pentru incercari mecanice – incovoiere

Masina universala pentru incercari mecanice - tractiune

 

 

 

Referinte

 

Activitatea de cercetare si inginerie a Laboratorului Materiale Noi s-a concretizat în ultimii 10 ani prin următoarele rezultate:

-          16 proiecte de cercetare finantate din fonduri publice din care:

-          1 proiect din fonduri structurale,  POS CCE , Axa 2

-          5 proiecte CEEX

-          3 proiecte PNCDI 2

-          2 proiecte din fonduri structurale POS DRU

-          7 proiecte din planurile de cercetare ale companiilor de electricitate TRANSELECTRICA, HIDROELECTRICA si R.A.RASIROM

-          4 produse transferate la agentii economici cofinantatori (producatori)

-          9 brevete si cereri de brevete de inventie

-          3 articole  ISI

-          1 articol în reviste indexate în baze de date internationale

-          23 comunicări la conferinte internationale

-          1 volum de lucrări în limba engleză

-          28  comunicări la conferinte nationale si articole in reviste nationale (cotate CNCSIS)

 

Realizări majore

Proiect CEEX finalizat 2008: Materiale ecologice bazate pe cunoastere pentru protectia la foc cu aplicatii sectoriale si intersectoriale.

In cadrul proiectului s-a realizat o vopsea  ecologica  termospumanta pentru protectia la foc a

suprafetelor de metal, materiale plastice si beton. Vopseaua nu contine în compozitie solventi si produsi halogenati, la aplicare nu necesită grunduri de aderentă si are rezistentă ridicată la foc.

Rezultate:

-     1 produs omologat transferat către agentul economic cofinantator

-     1 articol ISI, 2 articole în reviste cotate CNCSIS,

-     3 articole în volume Conferinte internationale,

-     3 articole în volume Conferinte nationale,       

-     1 workshop organizat,

-     1 Brevet de inventie nr. RO 122857/B1/30.03.2010 . Brevetul de inventie a fost premiat la Saloanele de inventii internationale cu un Premiu Special acordat de Federatia Rusă, 2 medalii de aur si 2 medalii de bronz.

 

Proiect CEEX, finalizat 2008: Materiale noi de protectie anticorozivă înalt performante cu aplicatii intersectoriale  utilizate în medii cu solicitări severe complexe

In cadrul proiectului  s-au realizat pelicule protectoare anticorozive care izolează suprafetele pe care sunt aplicate împotriva impactului si eroziunii, împiedică si controlează atacul coroziv si previn depunerile corozive, reducând pierderile.

Rezultate:

-          1 produs omologat transferat către agentul economic cofinantator

-          2 articole în reviste cotate CNCSIS,

-          2 articole în volume Conferinte internationale,

-          1 workshop organizat,

-          1 Brevet de inventie nr. RO 125308/B1/2011. Brevetul de inventie a fost premiat la Saloanele de inventii internationale o medalie de argint si o medalie de bronz.

 

Proiect CEEX  finalizat 2008: Materiale noi anticorozive pentru protectia fagurilor metalici din preincalzitoarele de aer rotative din instalatiile energetice.

In cadrul proiectului  s-au realizat  compozitii polimerice ce asigură protectia într-un mediu foarte coroziv, la o temperatură relativ ridicată, flexibilitate, aderentă si conditii optime pentru realizarea transferului termic, reducând către minim pierderea de căldură.

Rezultate:

-          1 produs omologat transferat către agentul economic cofinantator,

-          2 articole ISI,

-          2 articole în reviste cotate CNCSIS,

-          6 articole în volume Conferinte internationale,

-          3 articole în volume Conferinte nationale,

-          1 workshop organizat,

-          1 Brevet de inventie nr. RO 123326/B1/2011 .Brevetul de inventie a fost premiat la Saloanele de inventii cu o medalie de aur, o medalie de argint si o medalie de bronz.

 

Proiect PNCDI 2 - Parteneriate, finalizat 2011: Solutii de protectie durabile ale contactelor cupru-aluminiu aferente instalatiilor de transmiterea energiei electrice în vederea asigurării securitătii si eficientei energetice.

In cadrul proiectului  s-au realizat  solutii de protectie împotriva coroziunii contactelor electrice cupru-aluminiu, durabile si rezistente termic. Materialele realizate asigura scăderea costurilor de mentenantă, prin reducerea timpului de remediere în cazul deteriorărilor avansate si prevenirea unor accidente imprevizibile de functionare.

Rezultate:

-          1 produs omologat transferat în mediul economic,

-          1 articol ISI

-          2 articole în reviste cotate CNCSIS,

-          2 articole în volume Conferinte internationale,

-          1 cerere de brevet de inventie.

 

Proiect PNCDI 2- Parteneriate, Responsabilitatea sociala corporatista in conditiile europenizarii si globalizarii. Oportunitati si constrangeri pentru economia romaneasca ”, finalizat în 2011.

În cadrul proiectului s-au creat conditiile pentru elaborarea unui standard care să reglementeze  responsabilitatea sociala corporatista la marile companii din Romania.

Rezultate:

-          un caiet de sarcini pentru conditiile de implementare a responsabilitătii sociale corporatiste,

-          2 articole  în reviste CNCSIS,

-          1 referat la o conferinta internationala

 

Proiect Program POS CCEProgramul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitătii Economice, Axa Prioritara 2  Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică si Inovare“, domeniul major de interventieCercetare-dezvoltare în parteneriat între universităti/institute de cercetare-dezvoltare si întreprinderi în vederea obtinerii de rezultate aplicabile în economie" operitatiunea O2.1.2Proiecte CD de înalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din străinătate, titlul proiectuluiMateriale nanocompozite avansate pentru remedieri în vederea cresterii durabilitătii motoarelor electrice utilizate în producerea energiei - MACELGEN", finalizat in 2012.

In cadrul proiectului  s-au obtinut, la stadiul de model experimental, două tipuri de produse pentru remedierea motoarelor  electrice: un material nanocompozit fluid rezistent termic si electric si un chit electroizolant pentru remedierea zonei de la capetele bobinajului statoric si o tehnologie de aplicare a acestora  prin jet sau turnare.

Rezultate:

-          2 materiale electroizolante, la stadiul de model experimental

-          1 tehnologie de aplicare a materialelor

-          2 cereri de brevete

Proiect Program AM POS DRU Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”/ Organismul Intermediar Regional POS DRU pentru Regiunea Bucuresti Ilfov, finalizat in 2012, Dezvoltarea competentelor angajatilor proprii in scopul cresterii calitatii si productivitatii muncii in domeniul energetic – COMPENERG“.

Rezultate:  

-          103 salariati din ICEMENERG au fost instruiti  in domenii noi ale energiei

 

Proiect Program AM POS DRU/OIR POSDRU BI, finalizat in 2012, Formare profesionala privind noile tehnologii din domeniul energiilor solare - SOARE“.

Rezultate:

-          formarea a 10 experti in domeniul fotovoltaic si  termal solar din ICEMENERG

-          2 laboratoare didactice pentru cele doua domenii, in ICEMENERG

-          48 electricieni  si 40 instalatori au fost instruiti in meseriile de inastalatori fotovaltaic si  respectiv termal solar din Bucuresti

 

Proiect PNCDI 2 – Parteneriate, in desfasurare: „Dezvoltarea de noi materiale nanocompozite electoizolante pentru creşterea durabilităţii motoarelor electrice – NANOMEL”

Proiectul abordează dezvoltarea unor tipuri de materiale nanocompozite noi, performante, aplicabile în tehnologiile eficiente de remediere a motoarelor electrice pentru producerea energiei, având ca rezultat realizarea de materiale noi şi avansate de interes pe plan naţional şi internaţional.

 

Brevete

 

 CHIT NANOCOMPOZIT ELECTROIZOLANT

 

Brevet de invenţie RO 129082

Autori: UNGUR Nicon, CIOROIANU Lelian, OLTEANU Gheorghe, CIOROIANU Gabriela, BANTAŞ Adriana, DAMIAN Gabriela-Silvia, OPREA Gela

 

DOMENIUL DE UTILIZARE:

Materialele nanocompozite electroizolante sunt utilizate pentru remediere a izolaţiilor generatoarelor electrice

 

CARACTERISTICI TEHNICE:

-   tangenta unghiului de pierderi dielectrice (STAS 2740-69): max. 0,18

-    rezistivitatea electrică de volum (CEI 60093):

   min. 1, 5 x 1018 W·cm

-   rezistivitatea electrică de suprafaţă (CEI 60093):

   min. 6 x 1017W

-   descărcările parţiale de suprafaţă (CEI 343):

   max. 1500 pC

-   rigiditatea dielectrică (CEI 60243): min. 35 kV/mm

-   absorbţia de apă (SR EN ISO 62:2008): max. 0,5 %

-   clasa termică H (SR EN ISO 2578:2003) 

  

Premiat cu Premiul Special din partea OSIM şi Medalia de argint la Salonul de Invenţii şi Inovaţii INVENTIKA 2014

 

           

 

COMPOZIŢIE EPOXIDICĂ ANTICOROZIVĂ

 

Brevet de invenţie: RO 120974

Autori: NICULAE Liliana, CIOROIANU Gabriela, DAMIAN Gabriela-Silvia

 

 

 

 

 

  

   

DOMENIUL DE UTILIZARE:

Protecţia anticorozivă bicomponentă pe bază de răşini epoxidice, cu reticulare la temperatura ambiantaeste destinată acoperirii suprafeţelor interioare ale coşurilor de fum ale centralelor electrice.

 

CARACTERISTICI TEHNICE:     

- Rezistenţă la atacul agresiv al gazelor reziduale de ardere evacuate pe coşurile de fum (SOx, NOx, CO2)

- Rezistenţă la impact şi eroziuni provocate de particule mecanice

- Aderenţă bună la suprafeţele metalice

- Rezistenţă ridicată la îmbătrânire, realizată prin teste de lungă durată

 

Premiat cu Medalia de aur la Expoziţia Internaţională a Inovaţiilor, Cercetărilor şi Noilor Tehnologii Eureka, Bruxelles 2007, Medalia de aur şi Premiul OMPI – WIPO Award  la Salonul Internaţional Inventika, Bucureşti 2008, şi Medalia de argint la Salonul Internaţional al Invenţiilor, Tehnicilor şi Produselor Noi, Geneva, 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOZIŢIE ANTICOROZIVĂ REZISTENTĂ LA ACID CLORHIDRIC

 

Cerere de brevet de invenţie: Nr. A/00508

Autori: CIOROIANU Lelian, LĂCĂTUŞU Lucia

 

 

 

 

DOMENIUL DE UTILIZARE

 Protecţia interioară a rezervoarelor de acid clorhidric din staţiile de tratare chimică a apei.

 

CARACTERISTICI TEHNICE

- Sistem peliculogen cu întărire la temperatura ambianta

- Stabilitate în timp

- Rezistenţă la acţiunea agresivă a acidului clorhidric diluat sau concentrat

- Asigurarea siguranţei în funcţionare mărind durata de viaţă a utilajelor

- Uşor de aplicat, fără demontarea şi transportul rezervorului

 

Premiat cu Medalia de argint la Expoziţia Internaţională a Inovaţiilor, Cercetărilor şi Noilor Tehnologii Eureka, Bruxelles 2007 şi Medalia de argint la Salonul Internaţional Inventika, Bucureşti 2007.

 

 

 

COMPOZITII  POLIMERICE CU PROPRIETĂŢI ANTICOROZIVE ŞI TERMOCONDUCTIVE

 

Brevet de invenţie:. RO 123326

Autori: BANTAŞ Adriana, CIOROIANU Lelian, CIOROIANU Gabriela

 

 

 

DOMENIUL DE UTILIZARE

 

Materialele termoconductive sunt destinate protecţiei anticorozive a suprafeţelor din oţel ce formează masa de schimb de căldură între gazele de ardere şi aerul de combustie, la preîncălzitoarele de aer rotative ale cazanelor energetice.

 

CARACTERISTICI TEHNICE:

 

-    Protecţie anticorozivă, rezistenţă la abraziune, anduranţă

-    Flexibilitate şi aderenţă ridicată, rezistenţă la şoc termic (0-250 grd.C)

-     Coeficient total de transfer termic comparabil cu cel al suprafeţei metalice neprotejate

 

Premiat cu Medalia de argint la Salonul Internaţional al Invenţiilor, Tehnicilor şi Produselor Noi, Geneva 2008, Medalia de argint la Salonul INNOVA – Concursul Internaţional Bruxelles – EUREKA 2008 şi Medalia de bronz la Salonul Internaţional Inventika, Bucureşti 2008.

 

 

 

VOPSEA ECOLOGICĂ DE MARCAJ RUTIER ECOMAR

 

Brevet de invenţie: RO 122858

Autori: CIOROIANU Lelian, CIOROIANU Gabriela, DAMIAN Gabriela, COSTEA Cătălina

 

 

 

DOMENIUL DE UTILIZARE

 

Semnalizarea eficientă a marcajelor rutiere atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte.

 

CARACTERISTICII TEHNICE

 

-          Rezistenţă bună la abraziune

-          Rezistenţă la apă şi la factori atmosferici

-          Timp de uscare de maxim 20 minute

-          Nu este toxică sau inflamabilă

 

Premiata cu Medalia de aur la Salonul ARCA, Zagreb 2006, Medalia de argint la Salonul International Inventika, Bucuresti 2006 si Medalia de argint la Expozitia Internationala a Inovatiilor, Cercetarilor si Noilor Tehnologii Eureka, Bruxelles 2006

 

 

  

MATERIALE DE PROTECŢIE ANTICOROZIVĂ UTILIZATE ÎN MEDII CU SOLICITĂRI COMPLEXE

 

Brevet de invenţie: RO 125308

Autori: CIOROIANU Gabriela, CIOROIANU Lelian, DAMIAN Gabriela-Silvia, SERAFIM Andrada

 

 

 

DOMENIUL DE UTILIZARE:        

Materialele peliculogene sunt destinate protecţiei anticorozive a echipamentelor industriale din domeniul energetic, chimic şi metalurgic (canale de gaze arse, ventilatoare etc.) ce funcţionează în condiţii severe, fiind supuse la coroziune, eroziune şi şocuri termice.

 

CARACTERISTICI TEHNICE:

 -  Rezistenţă la vapori de acid sulfuric şi temperatură de 2200C

-   Rezistenţă la impact, şocuri termice şi eroziuni mecanice provocate de particule mecanice

-   Flexibilitate ridicată

-   Rezistenţă la factorii de mediu

 

Premiat cu Medalia de argint la Salonul INNOVA – Concursul Internaţional Bruxelles – EUREKA 2008

 

 

Contact


tel. :     + 40 21 346 47 36

fax :     + 40 21 346 53 10

e-mail: icemenerg@icemenerg.ro