Laborator Monitorizare si Evaluare Impact (LMEI)

 

Domeniile de activitate:

 - Monitorizarea si evaluarea impactului echipamentelor energetice asupra mediului:

-          Studii pentru protecţia mediului (Rapoarte de mediu, Rapoarte privind evaluarea impactului asupra mediului, Bilanţuri de mediu, Rapoarte de amplasament şi Rapoarte de securitate);

-          Studii privind evaluarea influenţei instalaţiilor din RET TRANSELECTRICA asupra calităţii aerului

- Măsurători şi probe în domeniul poluării aerului:

-          Determinarea compoziţiei gazelor de ardere prin metode electrochimice

-          Determinarea conţinutului de particule din gazele de ardere prin metoda gravimetrică

-          Determinarea concentraţiei de pulberi în suspensie în aer

-          Determinări ale nivelului de zgomot la instalaţii tehnologice şi la limita incintelor industriale

-          Probe de performanţă la electrofiltrele cazanelor energetice pe cărbune după modernizare/retehnologizare

- Elaborare proiecte de cercetare în domeniul reducerii emisiilor de CO2 şi al eficienţei energetice în cadrul programelori europene Intelligent Energy Europe (IEE) şi Horizon 2020 (H2020).

-          IEE - EURO TOPTEN MAX – Maximising Topten Communicationon Top Runner Products - 2012-2014

-          IEE - BUY SMART+ - Green Procurement in Europe  - 2012-2014

-          IEE - YAECI -Yearly Appliance Energy Cost Indication - 2012-2015

-          H2020 - Topten ACT - Enabling consumer action towards top energy-efficient products – în derulare 2015-2018 - portalul http://www.topten.info.ro ajutor pentru economisirea energiei electrice şi protejarea mediului prin orientarea consumatorilor in alegerea celor mai eficiente produse din punct de vedere energetic.

 

Resurse umane

În  prezent structura personalului este:

-          Studii superioare: 1 IDT1, 1 CS3

-          Studii medii: 1 tehnician principal

 

Infrastructura

Laboratorul dispune de echipamente de încercare şi procesare moderne, necesare pentru măsurători in situ.

Echipament de monitorizare SICK GRAVIMAT - SHC502 AE (fabricat in Germania) pentru determinarea concentratiei masice de pulberi din gazele de ardere

Analizor de gaze de ardere - TESTO 350 XL (fabricat in Germania) pentru determinarea compozitiei gazelor de ardere prin metode electrochimice (oxigen; oxid de carbon; dioxid de sulf; oxizi de azot)

 

 

Sonometru Brüel&Kjær 2238 MEDIATOR (fabricat in Danemarca) pentru determinarea nivelului de zgomot

Sistem de monitorizare AMS 950 CASELLA (fabricat in Anglia) pentru determinarea concentratiei de pulberi in suspensie in aer

 

 

 

Termoanemometru KM 4007  pentru determinarea microclimatului

Termometru digital–HFT70/80 - determinarea temperaturii gazelor de ardere

 

 

Referinţe

Personalul laboratorului a fost şi este in contact direct cu realitatile din exploatarea echipamentelor energetice şi are o vasta experienta in realizarea lucrarilor privind functionarea blocurilor si agregatelor energetice, inclusiv in determinarea poluantilor evacuati din instalatiille de ardere si impactul asupra factorilor de mediu generat de activitatea de producere a energiei termice si electrice prin conversia energiei termice a combustibililor naturali.

Laboratorul realizat in ultimii 25 de ani pentru majoritatea centralelor din sistemul energetic naţional:

                    studii de evaluare a impactului asupra mediului;

                    bilanţuri de mediu;

                    rapoarte de mediu;

                    documentaţii tehnice pentru obţinerea autorizaţiilor de mediu (inclusiv autorizaţii integrate de mediu);

                    măsurători ale emisiilor de poluanţi la toate tipurile de cazane energetice existente în România.

 

Acreditări

-          Inregistrare la Ministerul Mediului in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului la poziţia nr. 36, conform Certificatului de Înregistrare emis la data de 17.11.2009, reînnoit în data de 06.03.2015 (valabil 5 ani).

-          Certificat de acreditare RENAR nr. LI 1057/2015 conform cerintelor standardelor SR EN ISO/CEI 17025:2005 si SR CEN/TS 15675:2009 pentru incercari de determinare a emisiilor poluante in aer de la sursele fixe (analiza gazelor de ardere si determinarea poluantilor gazosi si a concentratiilor de pulberi din gazele de ardere evacuate la cos de instalatiile de ardere, determinarea concentratiilor de pulberi in suspensie in aer, determinarea nivelului de zgomot in mediul ambiant).

 

Persoană de contact

 

 

Şef laborator: Inginer tehnolog gradul I

                       ing. Nicolae Simion

 

e-mail: nicolae.simion@icemenerg.ro

tel.:  + 40 21 346 45 98

fax:  + 40 21 346 53 10