LABORATOR EXPERTIZĂ ŞI DIAGNOZĂ METAL – LEDM

 

Servicii oferite:

 

·        determinarea rezervei de durată de viaţă a elementelor sub presiune, prin diagnoza stării materialelor metalice şi calcule de rezistenţă;

·        evidenţierea gradului de oboseală ale principalelor echipamente hidro-energetice;

·        determinarea curentă, cu caracter profilactic, a integrităţii materialelor şi a stării actuale a acestora, în vederea executării lucrărilor de reparaţii, reabilitare şi/sau retehnologizare;

·        stabilirea efectelor solicitărilor în materialele metalice, în vederea stabilirii cauzelor avariilor echipamentelor;

·        examinări nedistructive în zonele critice ale echipamentelor metalice cu lichide penetrante, cu pulberi magnetice, cu ultrasunete;

·        analize metalografice în laborator şi in situ;

·        încercări mecanice şi dinamice de durată (fluaj, relaxare, oboseală);

·        încercări mecanice de tracţiune, compresiune, încovoiere, forfecare;

·        încercări tehnologice (îndoire, aplatisare, lărgire pe inel).

 

 

Referinţe:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Expertizarea tehnică în vederea prelungirii duratei de viaţă pentru tamburii de la : TA4 CHE Borzesti 1, TA3, TA4  CHE Bucuresti Sud, TA1 CHE Palas,  TA1,TA2, TA3  CHE Progresu, TA1,TA2 CHE Oradea (ICEMENERG soluţie originală)

 

                 
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

    Eşantion paletă turbină                                                                  Carcasă turbină

 

Expertizarea paletelor rotorului de joasă presiune de la TA 5  şi TA 6 Rovinari şi a carcasei de turbină de la Borzesti (TA 6) 

 

 

 

 

Expertizarea tehnică (chimică, metalografică, fluaj, durităţi) la ţevile de cazan din CHE Bucuresti Vest, CHE Bucuresti Sud, CHE Grozavesti, CHE Titan, CHE Doicesti, CHE Oradea

 

 

 

 

 

 

                        

Expertizarea tehnică a stavilelor aparţinând centralelor
hidroelectrice  Gura Lotrului şi Vistea

Expertizarea tehnică a arborelui de rotor de la HA 1 din centrala hidroelectrică  Vidraru SH Curtea de Argeş

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinări nedistructive la paletele rotarelor HA2 de la CHE Munteni - SH Cluj şi HA1 - CHE Oeşti - SH Curtea de Argeş - defectoscopie cu lichide penetrante

 

Steaua inferioara de la generatorul HA1 Râul Mare Retezat - amplasare mărci tensometrice

Steaua inferioară de la generatorul HA1 Râul Mare Retezat - diagramă încărcare

 

Portalul sta\iei Aref din CHE Vidraru - determinare integritate material ]i stare de tensiuni mecanice

 

Personal:

            - cu studii superioare: 3 (un cercetător ştiinţific gradul II, un cercetător ştiinţific gradul III şi o cercecetătoare ştiinţifică);

            - cu studii medii:3 (un tehnician principal, un tehnician, un laborant).

 

Echipamente:

- Echipamente necesare controlului nedistructiv pentru:

            - defectoscopie;

            - măsurarea grosimii de perete cu ultrasunete;

            - măsurarea grosimii straturilor de vopsea;

            - determinarea adâncimii fisurilor;

            - determinarea defectelor de suprafaţă cu lichide penetrante şi pulberi magnetice.

 

 

- Echipamente necesare control distructiv pentru:

            - încercări mecanice (tracţiune, compresiune, încovoiere prin şoc);

            - încercări tehnologice (îndoire, aplatisare, lărgire inel);

            - analiza macro şi micro a structurilor de metal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Echipamente necesare pentru încercări statice de durată (fluaj)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizări:

 

- Autorizare ISCIR nr. DISPR/CR4/E/8/3867/0  pentru verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic la recipientele metalice stabile sub presiune v=2.000.000l, p=200 bar, T=-50 ... +540 gr.Celsius.

- Autorizare ISCIR nr. ISPR/CR4/E/19/3868/0 pentru verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii / examinări cu caracter tehnic la conductele metalice pentru abur şi apă fierbinte avand p=250 bar, T= +540 gr. Celsius.

- Autorizare ISCIR nr. ISPR/CR4/E/4,5/3866/0 pentru verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/ examinări cu caracter tehnic la cazanele de abur p=250 bar, T= +570 gr. Celsius şi cazane de apă fierbinte avand p=30 bar, D=100 Gcal/h.

- Autorizare ISCIR nr. DISPR/CR6/TIPA/0112/0  PT - Examinarea cu lichide penetrante.

- Autorizare ISCIR nr. DISPR/CR6/TIPB/0086/0  MT - Examinarea cu particule magnetice.

- Autorizare ISCIR nr. DISPR/CR6/TIPE/0106/0  UT(g) - Măsurarea grosimilor cu ultrasunete.

- Autorizare ISCIR nr. DISPR/CR6/TIPF/0096/0  UT - Examinarea cu ultrasunete, specialităţile (s,t,l,f,tv).

- Acord ISCIR nr. DISPR/CR6/J,L/0018/0 pentru desfăşurarea activităţilor de încercări distructive.

- Atestat ISCIR nr. DISPR/E/7517 acordat personalului tehnic de specialitate pentru avizarea documentaţiei tehnice şi supravegherea lucrărilor de verificare tehnică în utilizare pentru investigaţii / examinări cu caracter tehnic la instalaţii sub presiune (RADTE IP).

 - Atestat ISCIR nr. DISPR/J/8458 acordat personalului tehnic de specialitate, responsabil tehnic pentru examinări nedistructive (RTEND).

 - Atestat ISCIR nr. DISPR/K/8954 acordat personalului tehnic de specialitate, responsabil tehnic pentru examinări distructive (RTED).

- Autorizaţii ISCIR  de personal nr. 4353, 4354 şi 136 pentru VT, PT, MT şi UT.

 

 

Persoană de contact:

           

   

Şef laborator: Cercetător ştiinţific gradul II

                        ing. Gheorghe GRECU

 

e-mail: gheorghe.grecu@icemenerg.ro

tel.:     + 40 21 346 44 43

fax :    + 40 21 346 53 10