Proiecte finantate din  fonduri structurale coordonate de ICEMENERG

Nr. crt.

Program

Acronim

Denumire proiect

Data inceperii

Durata(luni)

Director Proiect

 

Nr. Contract

 

1.

Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POSCCE

MACELGEN

Materiale nanocompozite avansate pentru remedieri în vederea creşterii durabilităţii motoarelor electrice utilizate în producerea energiei

Iulie 2010/

18

 

120/02.06.2010

 

2.

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU

COMPENERG

Dezvoltarea competentelor angajatilor proprii in scopul cresterii calitatii si productivitatii muncii in domeniul energetic

Iulie 2010/

24

Gheorghe Olteanu

POSDRU/77/3.2/A/45610

 

3.

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU

SANSIG

Cresterea nivelului sanatatii si sigurantei la locurile de munca a salariatilor proprii prin consolidarea culturii de prevenire a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala

Iulie 2010/

24

 

POSDRU/78/3.2/A/48275

 

4.

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU

SOARE

Formarea profesională privind noile tehnoligii din domeniul energiilor solare

Iunie 2011/

24

 Gheorghe Olteanu

POSDRU/40/3.2/G/37211