Icemenerg

Proiecte
sectoriale Ministerul Educatiei


Proiecte
sectoriale Ministerul Economiei

Nr. crt.

Denumire proiect

Durata

Nr. Contract

Coordonator proiect

Director proiect

1

Studiu privind implicatiile aplicarii masurilor de reducere a emisiilor si utilizarii mercurului prevazute in Strategia UE pentru mercur

03.05.2006-20.03.2007

2, / 03.05.2006

INCDPM-ICIM 

Agnes Serbanescu

2

Cresterea eficientei energetice, extinderea utilizarii surselor regenerabile de energie si reducerea emisiilor prin utilizarea pompelor de caldura in industrie si sectorul tertiar

01.08.2006-14.12.2007

40/01.08.2006

ICEMENERG

Mircea Ghitulescu

3

Studiu privind posibilitatatile de simplificare si eficientizare a cerintelor de reglementare din domeniul protectiei mediului

20.03.2006-20.03.2007

3. / 29.03.2006

ECOIND

Nicoleae Simion

4

Aplicatia metodei EMPOL pentru determinarea emisiilor poluante din termocentrale functionind pe combustibili fosili

01.08.2006-16.07.2007

41/01.08.2006

ICEMENERG

Daniela Iordache

5

Studiu de solutii tehnice pentru opximizarea consumurilor  energetice si pentru cresterea ponderii energiei din resurse regenerabile (biomasa-cogenerare din deseuri de lemn, maculatura, epurare aope uzate)

21.02.2008-30.11.2008

642/21.02.2008

ICEMENERG

Mircea Ghitulescu

6

Impactul asupra economiei a primului Plan National de Actiune in domeniul Eficientei Energetice

10.09.2007-05.12.2007

52/23.08.20072007

ICEMENERG

Vasile Rugina

7

Modalitati de introducere in Romania a masurilor prevazute in Directiva 32/2006/CE cu privire la utilizatorii finali de energie si serviciile energetice

01.10.2007-10.12.2007

75/010.10.2007

ICEMENERG

Vasile Rugina

8

Studiu de solutii privind electrificarea rurala din surse regenerabile de energie in contextul dezvoltarii durabile. Programul 100 de gospodarii electrificate prin utilizarea SRE in Romania

01.08.2006-15.07.2008

39/01.08.2006

ICEMENERG

Ioan Turcu

9

Studiu privind realizarea Planului National Multianual de Actiune pentru promovarea surselor regenerabile in scopul realizarii obiectivelor asumate prin noul pachet legislativ energie-mediu

10.05.2010-15.11.2010

74 / 10.05.2010

ICEMENERG

Vasile Rugina

10

Echipament pentru monitorizarea consumului de energie electrica in industrie si iluminatul public

01.11.2008-30.04.2010

16/579526 / 01.11.2008

ICMET Craiova

Ion Ionescu

11

Studiu privind impactul in pretul energiei (electrice si termice) la consumatorul final ca urmare a aplicarii prevederilor Directivei privind promovarea RES

03.10.2011-09.12.2011

4/03.10.2011

ICEMENERG

Vasile Rugina

12

Studiu privind realizarea de economii de energie primara si reducerea volumului de emisii cu efect de sera prin promovarea cogenerarii de inalta eficienta

05.10.2011-30.06.2012

7/05.10.2011

ICEMENERG

Mircea Ghoitulescu

13

Studiu privind imbunatatirea activitatii Observatorului Energetic National si a bazei de date in domeniul energetic, obligatie rezultata din transpunerea Directivei 2006/32/CE

16.08.2010-30.03.2012

130 / 16.08.2010

ICEMENERG

Vasile Rugina

14

Uti15lizarea in Romania a certificatelor albe pentru promovarea eficientei energetice

03.10.2011-14.09.2012

2/03.10.2011

ICEMENERG

Vasile Rugina

15

Studiu privind determinarea posibilitatilor de economisire a energiei, in conditiile crizei economice, in toate sectoarele economiei in vederea impunerii de masuri de EE pentru monitorizarea noului Plan de Actiune 2011-2015

03.10.2011-14.09.2012

3/03.10.2011

ICEMENERG

Vasile Rugina

16

Cercetari privindmonitorizarea indeplinirii de catre Romania a tintelor ce ii revin si elaborarea raportarilor conform Directivei 2009/28/CE in domeniul resurselor regenerabile de energie

03.10.2011-10.12.2012

5/03.10.2011

ICEMENERG

Vasile Rugina

17

Studiu privind impactul in pretul energiei (E+Q) ca urmare a aplicarii prevederilor directivelor europene promovate in pachetul Energie/Schimbari climatice

17.10.2011-14.09.2012

11.1/17.10.2012

ISPE

Vasile Rugina