COMPETENŢE

INCDE ICEMENERG dispune de echipamente de cercetare şi pentru încercări în laboaratoare şi in situ, moderne, de ultimă generaţie şi o flotă de autolaboratoare pentru deplasare în centrale şi staţiile sistemului energetic şi în domeniul privat.

INCDE ICEMENERG dispune de un Centru pilot de energii regenerabile, dotat cu o centrală fotovoltaică şi un generator eolian, racordate la reţeaua electrică, o staţie solar-termal, şi o pompă de căldură, care asigură necesităţile institutului.

INCDE ICEMENERG dispune de două laboratoare didactice pentru instruire in meseriile de instalatori fotovoltaici si instalatori termal-solar.

 

Cercetare–dezvoltare–inovare-demonstrare:

- Cercetări în domeniul sistemelor de producere a energiei din surse regenerabile;

- Soluţii de creştere a eficienţei energetice;

- Cercetări privind tehnologii avansate de producere a energiei;

- Tehnologii ecologice de protecţie a mediului în energie;

- Cercetari privind diagnoza, mentenanta si siguranta echipamentelor energetice;

Promovarea şi implementarea surselor regenerabile de energie;

- Cercetări şi transfer tehnologic de materiale avansate pentru dezvoltarea durabilă în energie;

- Fundamentarea strategiilor şi politicilor energetice;

- Formarea profesională.

 

Lucrări de inginerie:

- Probe de punere în funcţiune, probe de garanţie şi probe de performanţe;

- Măsurători specifice în laborator şi in situ: electrice, dielectrice, mecanice, vibraţii, termice, chimice ventilaţie, debite, metalografice;

- Expertize tehnice, diagnoze, consultanţă, analize tehnice post- avarie;

- Consultanţă şi supervizarea lucrărilor de reparaţii, reabilitare, punere în funcţiune;

- Bilanţuri electro şi termo energetice;

- Bilanţuri de mediu şi studii de impact, sisteme de management de mediu;

- Probe de conformitate cu reglementarile in vigoare la centrale electrice eoliene, fotovoltaice si pe biomasa;

- Consultanţă în domeniul surselor regenerabile de energie;

- Determinarea potentialului solar, biomasă şi geothermal .