• Certificare SRAC si IQnet, conform ISO 9001, nr. 308, ISO 14001 nr.1703 şi  OHSAS 18001 nr. 794 pentru activităţi de cercetare-dezvoltare, inginerie, diagnoză, consultanţă şi informare-documentare în domeniile termoenergetică, hidroenergetică, electroenergetică, protecţia mediului, tehnologia informaţiei, automatizări.
 • Acreditare RENAR(LI -1157) pentru efectuarea de încercări în domeniile: chimiei, monitorizare şi evaluare impact, medie tensiune şi uleiuri.
 • Autorizare ISCIR nr. DISPR/CR4/E/8/3867/0  pentru verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic la recipientele metalice stabile sub presiune v=1.000.000 l, p=200 bar, T=-50 ... +540 gr.Celsius.
 • Autorizare ISCIR nr. DISPR/CR4/E/19/3868/0 pentru verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii / examinări cu caracter tehnic la conductele metalice pentru abur şi apă fierbinte avand p=250 bar, T= +540 gr. Celsius.
 • Autorizare ISCIR nr. DISPR/CR4/E/4,5/3866/0 pentru verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/ examinări cu caracter tehnic la cazanele de abur p=250 bar, T= +570 gr. Celsius şi cazane de apă fierbinte avand p=30 bar, D=100 Gcal/h.
 • Autorizare ISCIR nr. DISPR/CR6/TIPA,B,E,F/112,86,106,96 pentru examinări nedistructive domeniile PT, MT, UTg şi UT.
 • Acord ISCIR nr. DISPR/CR6/J,L/0018/0 pentru desfăşurarea activităţilor de încercări distructive.
 • Atestat ISCIR nr. DISPR/E/7517 acordat personalului tehnic de specialitate pentru avizarea documentaţiei tehnice şi supravegherea lucrărilor de verificare tehnică în utilizare pentru investigaţii / examinări cu caracter tehnic la instalaţii sub presiune (RADTE IP).
 • Atestat ISCIR nr. DISPR/J/8458 acordat personalului tehnic de specialitate, responsabil tehnic pentru examinări nedistructive (RTEND).
 • Atestat ISCIR nr. DISPR/K/8954 acordat personalului tehnic de specialitate, responsabil tehnic pentru examinări distructive (RTED).
 • Autorizaţie ANRE nr.73 de Auditor energetic calsa a II-a tip COMPLEX.
 • Autorizaţii ANRE nr.349, 382 şi 402 de Auditor energetic autorizat calsa I termoenergetic.
 • Autorizaţie ANRE nr.380 de Auditor energetic autorizat calsa I electroenergetic.
 • Atestat  ANRE nr.11295 de tip A pentru încercări de echipamente şi instalaţii electrice.
 • Atestat  ANRE nr.10738 de tip A3 pentru încercări de echipamente şi instalaţii electrice în vederea certificării conformităţii centralelor electrice eoliene şi fotovoltaice cu normele tehnice aplicabile.
 • Certificat de abilitare nr. 157, al Ministerului  Sănătăţii privind abilitatea laboratoarelor toxicologice pentru efectuarea determinării de noxe profesionale şi pentru modificarea Normelor sanitare de bază pentru desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii.