Servicii de inginerieConsultanţă şi măsurători în domeniul surselor regenerabile de energie


Măsurători şi expertiză pentru echipamente termoenergetice

 Expertiză metal la echipamentele energetice


 Măsurători şi expertiză la turbo şi hidrogeneratoare
 
Măsurători şi diagnoză la transformatoarele de mare putere

 Diagnoza echipamentelor de comutaţie de înaltă tensiune

 Măsurători în domeniul hidro

 Ingineria mediului în energie

Consultanta şi măsurători privind eficienţa energieiCercetare - dezvoltare - inovare

Sisteme de producere a energiei din surse regenerabile

Soluţii de creştere a eficienţei energetice

Tehnologii avansate de producere a energiei

Securitatea energetică şi infrastructuri asociate

Sisteme informatice de procese şi de management energetic

Tehnologii ecologice de protecţie a mediului în energie

Strategii şi politici energetice

Materiale avansate pentru dezvoltarea durabilă în energie